Advanced

Can body size parameters be used to distinguish the Kattegat cod (Gadus morhua) stock from the North Sea cod stock?

Hedlund, Viktor (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Abstract
Atlantic cod is one of the world´s most important commercial fish stocks and is dependent on fishing regulations for its wellbeing and survival. An important part in fisheries management is information of the stock distribution. This is needed to not cause overestimations that results in heavy overfishing. Here, Kattegat and North Sea male and female cod of the same ages (3- to 5-year-old) were distinguished using body size parameters (length, weight and condition). Parameter differences were evident between some year-classes, but when analysing the whole stock, the variance of the body size parameters was too large and could therefore not be used for stock discrimination. When the body size parameters were analysed by season (caught), the... (More)
Atlantic cod is one of the world´s most important commercial fish stocks and is dependent on fishing regulations for its wellbeing and survival. An important part in fisheries management is information of the stock distribution. This is needed to not cause overestimations that results in heavy overfishing. Here, Kattegat and North Sea male and female cod of the same ages (3- to 5-year-old) were distinguished using body size parameters (length, weight and condition). Parameter differences were evident between some year-classes, but when analysing the whole stock, the variance of the body size parameters was too large and could therefore not be used for stock discrimination. When the body size parameters were analysed by season (caught), the parameter variance decreased. However, not low enough for one to be able to use the parameters for stock separation. Thus, I conclude that the body size parameters length, weight and condition, could not be used to distinguish the Kattegat cod stock from the North Sea cod stock. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Var kommer torsken på din tallrik ifrån?

Med beståndsuppskattningar menas att man räknar antalet fiskar från ett visst ursprung. Det är också detta som bestämmer hur mycket som i slutändan får fiskas. För att uppskattningarna ska bli så korrekta som möjligt krävs det att man vet från vilket bestånd fisken kommer ifrån. Dagens beståndsuppskattningar grundar sig på rena antaganden om en fisks ursprung. Detta kan leda till överskattning av antalet fiskar i bestånden och resultera i överfiske så att torskarna försvinner. Det är därför viktigt att kontrollera vart fisken kommer ifrån, så vi kan äta torsk även i framtiden.
För att separera bestånden finns en uppsjö av metoder. Många av dem är däremot dyra och tidskrävande, vilket gör att de... (More)
Var kommer torsken på din tallrik ifrån?

Med beståndsuppskattningar menas att man räknar antalet fiskar från ett visst ursprung. Det är också detta som bestämmer hur mycket som i slutändan får fiskas. För att uppskattningarna ska bli så korrekta som möjligt krävs det att man vet från vilket bestånd fisken kommer ifrån. Dagens beståndsuppskattningar grundar sig på rena antaganden om en fisks ursprung. Detta kan leda till överskattning av antalet fiskar i bestånden och resultera i överfiske så att torskarna försvinner. Det är därför viktigt att kontrollera vart fisken kommer ifrån, så vi kan äta torsk även i framtiden.
För att separera bestånden finns en uppsjö av metoder. Många av dem är däremot dyra och tidskrävande, vilket gör att de sällan används. Det skulle därför behövas en mer tids- och kostnadseffektiv metod för att kunna särskilja fiskbestånden.
I detta projekt undersöktes det om parametrarna; längd, vikt och kondition skilde sig åt mellan Kattegatts och Nordsjöns torskbestånd. Därefter analyserades det om parametrarna kunde användas som en separationsmetod för att särskilja torskbestånden.
Kan vi skilja på torskarna?
Torsk med känt ursprung från Kattegatt och Nordsjön separerades. För alla parameter räknades det ut medelvärden för varje ålder, kön och ursprung på torsken. Ett konfidensintervall (KI) som visade parametrarnas spridning runt medelvärdet lades till. De uträknade medelvärdena jämfördes sedan mellan bestånden för att se om det fanns någon skillnad mellan Nordsjö- och Kattegattorsk. Därpå summerades antalet torskar med parametervärden inom KI. Detta jämfördes sedan med det totala antalet torskar. En stor skillnad mellan antalen innebär att endast ett få antal torskar går att bestämma ursprung på med hjälp av parametrarna. Detta skulle i sin tur innebära att parametrarna inte är lämpliga för att användas som en separationsmetod. Samma procedur upprepades för varje kvartal på året då torskarna fångats.
Resultatet påvisade skillnader mellan bestånden i längd, vikt och kondition mellan specifika åldrar och kön. Antalet torskar som hade parametervärden innanför KI skilde sig mycket från det totala antalet torskar.
Resultatet innebär att parametrarna; längd, vikt och kondition inte kan användas som en separeringsmetod, trots att skillnader observerats mellan bestånden för vissa år och kön. Jag kan helt enkelt inte med parametrarnas hjälp avgöra vart torken på din tallrik kommer ifrån.

Handledare: Joakim Hjelm1, Johan Lövgren1, Anders Persson2
1 Sveriges Lantbruksuniversitet, Avdelning för marina resurser
2 Lunds Universitet, Avdelning för Akvatisk Ekologi
Kandidatexamensarbete 15 hp i Biologi, BIOK01, 2017 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedlund, Viktor
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925678
date added to LUP
2017-09-15 09:42:54
date last changed
2017-09-15 09:42:54
@misc{8925678,
 abstract   = {Atlantic cod is one of the world´s most important commercial fish stocks and is dependent on fishing regulations for its wellbeing and survival. An important part in fisheries management is information of the stock distribution. This is needed to not cause overestimations that results in heavy overfishing. Here, Kattegat and North Sea male and female cod of the same ages (3- to 5-year-old) were distinguished using body size parameters (length, weight and condition). Parameter differences were evident between some year-classes, but when analysing the whole stock, the variance of the body size parameters was too large and could therefore not be used for stock discrimination. When the body size parameters were analysed by season (caught), the parameter variance decreased. However, not low enough for one to be able to use the parameters for stock separation. Thus, I conclude that the body size parameters length, weight and condition, could not be used to distinguish the Kattegat cod stock from the North Sea cod stock.},
 author    = {Hedlund, Viktor},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Can body size parameters be used to distinguish the Kattegat cod (Gadus morhua) stock from the North Sea cod stock?},
 year     = {2017},
}