Advanced

Entitan reagerar starkare på talltitans än andra mesfåglars sång

Nilsson, Erika (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Entitan reagerar starkare på talltitans än andra mesfåglars sång

Konkurrens är något som finns överallt och fågelvärlden är inget undantag. Mesar (Paridae) är en familj med till största delen små, skogslevande fågelarter. Entitan (Poecile palustris) och talltitan (Poecile montanus) är två mesfåglar som till utseendet är väldigt svåra att skilja åt och har samma ekologiska nisch, vilket betyder att deras levnadssätt är nästan identiska. Deras likhet i beteende och utseende gjorde att de inte identifierades som två olika arter i Sverige förrän 1848. Både arterna häckar i olika former av hål, där holkar är en favorit. Båda arterna håller ihop i par året om och försvarar sina revir. Något som skiljer är att talltitorna föredrar barrskog... (More)
Entitan reagerar starkare på talltitans än andra mesfåglars sång

Konkurrens är något som finns överallt och fågelvärlden är inget undantag. Mesar (Paridae) är en familj med till största delen små, skogslevande fågelarter. Entitan (Poecile palustris) och talltitan (Poecile montanus) är två mesfåglar som till utseendet är väldigt svåra att skilja åt och har samma ekologiska nisch, vilket betyder att deras levnadssätt är nästan identiska. Deras likhet i beteende och utseende gjorde att de inte identifierades som två olika arter i Sverige förrän 1848. Både arterna häckar i olika former av hål, där holkar är en favorit. Båda arterna håller ihop i par året om och försvarar sina revir. Något som skiljer är att talltitorna föredrar barrskog medan entitorna dras till löv eller blandskog. För att skilja dem åt är det lättast att lyssna till deras sång och läten. Entitan har ett intensivt tjypp-tjypp-tjypp sång, medan talltitans sång är mer utdragen (Perrins 2003). Blåmes (Cyanistes caeruleus) och talgoxe (Parus major) är två andra hålhäckande mesfåglar. Inom arter uppstår konkurrens när det inte finns tillräckligt med resurser till alla individer inom ett visst område. Arter kan samexistera om de inte har samma ekologiska nisch. Om nischerna överlappar kommer konkurrens att uppstå mellan arterna.

Frågan vi vill besvara är därför om konkurrensen är större mellan entita och talltita än mellan entita och andra mesfåglar, med tanke på deras näst intill identiska nischer. Det här borde resultera i att entitorna uppvisar mer aggressivt beteende vid uppspelning av talltitans sång och läten än andra mesar. I vårt försök jämför vi reaktionen på talltitans sång med reaktionen på blåmes och talgoxes sång. Det som studerades var entitornas närhet till bandspelaren och deras sång och läten vid de olika uppspelningarna.

Entitornas reaktion skiljde sig i både närhet till bandspelaren och tiden de gav ifrån sig läten eller sång vid jämförelse av uppspelning av entita och uppspelning av talgoxe. Entitorna kom både närmare bandspelaren och gav ifrån sig fler läten när entita spelades upp. Vid jämförelse av uppspelning av entita och uppspelning av blåmes skiljde sig entitornas reaktion inom alla kategorierna förutom längden tid entitorna sjöng. Entitorna tog sig alltså närmare bandspelaren vid uppspelning av entita än vid uppspelning av blåmes, men en skillnad i hur mycket de sjöng kunde inte urskiljas. Entitornas reaktion var den samma vid uppspelning av entita som den var vid uppspelning av talltita för alla kategorierna. Detta tyder på att konkurrensen mellan entita och talltita är större än den mellan entita och andra mesarter.
Vidare studier för att undersöka talltitans reaktion vid uppspelning av andra mesfåglar behövs för att få större klarhet i hur konkurrensen mellan mesfåglarna är uppbyggd. Försök med andra mesfåglar än blåmes och talgoxe är också aktuellt, speciellt mesfåglar som till storleken är lika entitan och talltitan.

Handledare: Anders Brodin
Examensarbete 15 hp i biologi 2017
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Erika
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925689
date added to LUP
2017-09-15 11:00:33
date last changed
2017-09-15 11:00:33
@misc{8925689,
 author    = {Nilsson, Erika},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entitan reagerar starkare på talltitans än andra mesfåglars sång},
 year     = {2017},
}