Advanced

Ice Nucleation Active Microalgae - who are they?

Thorsson, Frida (2017) MOBK01 20171
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Flygande mikroalger – vad är det?

De små, små mikroalgerna finns överallt där vi människor rör oss på jorden. De finns där vi står och går och där vi andas. Vi kan varken känna eller se dem. Nej, inte ens känna lukten av dem. Ändå finns de bland oss hela tiden och kan spridas med hjälp av oss människor, djur, vatten och vind. Att de kan spridas så lätt beror på att de är så små och enkelt kan flyga med vinden, åka med strömmarna, eller hänga på oss.
Ett kretslopp gör det enkelt för mikroalgerna att sprida sig till nya ställen. Mikroalgerna kan tas upp av luften och hjälpa till att bilda moln högt upp i himlen. När molnen är fyllda av både mikroalger, så kan dem komma ner till jorden och oss igen genom regn eller snö. Eftersom molnen... (More)
Flygande mikroalger – vad är det?

De små, små mikroalgerna finns överallt där vi människor rör oss på jorden. De finns där vi står och går och där vi andas. Vi kan varken känna eller se dem. Nej, inte ens känna lukten av dem. Ändå finns de bland oss hela tiden och kan spridas med hjälp av oss människor, djur, vatten och vind. Att de kan spridas så lätt beror på att de är så små och enkelt kan flyga med vinden, åka med strömmarna, eller hänga på oss.
Ett kretslopp gör det enkelt för mikroalgerna att sprida sig till nya ställen. Mikroalgerna kan tas upp av luften och hjälpa till att bilda moln högt upp i himlen. När molnen är fyllda av både mikroalger, så kan dem komma ner till jorden och oss igen genom regn eller snö. Eftersom molnen rör sig hela tiden, så kan mikroalgerna alltså hamna på ett nytt ställe via kretsloppet.
Nya studier har visat att en del mikroalger kan bilda iskristaller runt sig med hjälp av ett protein. Proteinet ger en så kallad ”ice nucleation activity” som gör det möjligt för mikroalgen att bilda och omge sig av kristaller. Eftersom att vi idag vet att en del mikroalger kan bilda iskristaller runt sig, så är det troligt att en del snö som kommer ner till oss faktiskt är skapad av mikroalgerna själva.
I det här projektet ville vi titta närmare på vilka de luftburna mikroalgerna faktiskt är. Vilka är de mikroalgerna som kan bilda iskristallerna runt sig, och vilka är dem som inte kan göra det? Precis som att vi kan dela upp godisbitar efter egenskaper, så kan de små mikroalgerna också delas upp beroende på egenskaper (exempel på utseende finns i bilden nedan). Genom att dela upp mikroalgerna med avseende på vad dem tillhör (ex. genus, art) och vilka egenskaper de har, gjorde att vi fick reda på mer om vilka de faktiskt är.
De viktigaste resultaten som gavs av projektet var att 13 av 18 (72%) olika kulturer av mikroalger som klassificerades kunde bestämmas på artnivå (5 st), genusnivå (7 st) eller ordning (1 st). 5 st kunde inte bestämmas på grund av för lite studier kring dem sedan tidigare, eller felkällor vid klassificeringen.
De arter som kunde bestämmas var Tribonema affine, Peridinium aciculiferum och Pseudochlorella signiensis. De genus som kunde bestämmas var Vaucheria, Trebouxia, Stichococcus, Pseudochlorella och Chlamydomonas. Ordningen var Prasiolales.
Trebouxia och Chlamydomonas har ”ice nucleation activity”. Detta stämmer överens med de mikroalger som vi vet också har aktiviteten. Jämförelser med kulturerna av mikroalger, dess morfologi och egenskaper gentemot den klassificering som bestämdes, gav oss sedan ett bredare perspektiv på vilka de isbildande/icke-isbildande mikroalgerna är. Med hjälp av tidigare undersökningar, kunde vi också titta närmare på mikroalgernas påverkan för levande organismer, samhället och miljön. De isbildande mikroalgerna visade sig kunna inducera allergier som kan påverka levande organismer och därmed samhället. En del icke-isbildande mikroalger visade sig kunna bilda gifter, som i sin tur kan påverka miljön då de sprids så lätt överallt.

Handledare: Sylvie Tesson
Examensarbete 15 hp i molekylärbiologi 2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorsson, Frida
supervisor
organization
course
MOBK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925699
date added to LUP
2017-09-15 11:12:48
date last changed
2017-09-15 11:12:48
@misc{8925699,
 author    = {Thorsson, Frida},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ice Nucleation Active Microalgae - who are they?},
 year     = {2017},
}