Advanced

The high diversity of Borrelia afzelii - Is the host’s immune response responsible for the high diversity in Borrelia afzelii

Palm, Lina (2017) MOBK01 20171
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Kan den höga diversiteten hos Borrelia afzelii bero på värdens immunrespons?

Fästingar gömmer sig ofta i högt gräs och väntar på människor att bita. När detta händer kan vissa fästingar infektera människor med Borrelia. Människans immunförsvar reagerar på och anfaller ett speciellt protein från Borrelia vid infektion. Borrelia burgdorferi sensu lato är ett samlingsnamn för de 19 olika bakteriearter som kan infektera ryggradsdjur med Borrelia men endast 3 underarter kan infektera oss människor. En av dessa är Borrelia afzelii (B. afzelii) och denna underart har en väldigt stor diversitet. Det finnes ett flertal olika stammar av B. afzelii bara i Europa och inom dessa stammar finns flertalet sub-typer, en liten del av detta kan ses i... (More)
Kan den höga diversiteten hos Borrelia afzelii bero på värdens immunrespons?

Fästingar gömmer sig ofta i högt gräs och väntar på människor att bita. När detta händer kan vissa fästingar infektera människor med Borrelia. Människans immunförsvar reagerar på och anfaller ett speciellt protein från Borrelia vid infektion. Borrelia burgdorferi sensu lato är ett samlingsnamn för de 19 olika bakteriearter som kan infektera ryggradsdjur med Borrelia men endast 3 underarter kan infektera oss människor. En av dessa är Borrelia afzelii (B. afzelii) och denna underart har en väldigt stor diversitet. Det finnes ett flertal olika stammar av B. afzelii bara i Europa och inom dessa stammar finns flertalet sub-typer, en liten del av detta kan ses i figuren över. Det som gör att de olika sub-typerna skiljer sig från varandra är en gen som heter ospC. Denna genen ger upphov till ett protein som vårt immunförsvar kommer känna igen. Hypotesen gällande diversiteten inom B. afzelii antas bero på värdens immunförsvar. Detta då två sub-typer från samma stam inte förväntas kunna samexistera då de kommer konkurrera ut varandra.

För att ta redan på detta samlades fästingar in och undersöktes från flertalet olika populationer för att se om det fanns mer än en sub-typ från samma stam inom en population. Först mosades och renades fästingarna för att få ut dess DNA, sen kommer DNA:t att uppförökas i en så kallad PCR-maskin. Efteråt kommer DNA:t laddas i den positiva delen av en gel där DNA-delar kommer separeras genom en elektrisk ström, detta då olika stora DNA-delar vandrar genom gelen mot den negativa poolen olika fort. Denna metod kallas gelelektrofores. Efteråt skannades gelerna och de fästingar som var infekterade med Borrelia hade ett tydligt band, detta band är en samling av de DNA-delarna som vandrat lika långt genom gelen, medan de utan Borrelia inte hade något band alls. De positiva fästingarnas ospC gen jämförs mot en databas med alla kända ospC gener i världen för att se vilken den stämde bäst överens med.

Målet med undersökningarna var att bevisa att det aldrig finns mer än en sub-typ från en stam inom varje population, då de inte förväntas kunna samexistera. I de undersökta populationerna tydde allt på att detta var fallet om några logiska slutsatser drogs. Detta gjordes då det fanns flera möjliga matchningar mellan ospC generna, men den ospC genen som hade högst matchningsfrekvens och närmsta möjliga läget (Sverige) valdes som den mest logiska matchningen. För att få fram statistiskt säkra resultat måste fler fästingar testas, det måste testas fästingar från fler populationer och även från andra länder. Först då kan några säkra slutsatser dras gällande den höga diversiteten hos B. afzelii.

Handledare: Lars Råberg
Examensarbete 15 hp, MOBK01, 2017
Biologiska Institutionen, Lunds universitet
Lina Palm (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm, Lina
supervisor
organization
course
MOBK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925708
date added to LUP
2017-09-15 12:07:09
date last changed
2017-09-15 12:07:09
@misc{8925708,
 author    = {Palm, Lina},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The high diversity of Borrelia afzelii - Is the host’s immune response responsible for the high diversity in Borrelia afzelii},
 year     = {2017},
}