Advanced

Värdeffekter på fenotypen hos halvparasiten höskallra, Rhinanthus angustifolius

Seidegård, Viktor (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Påverkas parasitens fenotyp av värdens genotyp?

Höskallran (Rhinanthus angustifolius) är en halvparasitisk växt som tillhör familjen snyltrotsväxter. Både hel- och halvparasitistiska växter har utvecklat möjligheten att kunna ta näring och vatten från sin värd. Genom sina sugorgan (haustorier) kopplar parasiterna fast sina rötter till värdens rötter. Höskallran är till skillnad från många andra parasitiska växter angripa flera olika värdar, främst ärt- och gräsarter.

Den här studien har riktat in sig på fårsvingel (Festuca Ovina) som värdväxt. Gräsarter är generellt sett lättare att ansluta sig till för parasiten. Ärtväxter har ett starkare rotförsvar mot exempelvis parasiter. Därför blir dem vanligtvis prioriterade som värd.... (More)
Påverkas parasitens fenotyp av värdens genotyp?

Höskallran (Rhinanthus angustifolius) är en halvparasitisk växt som tillhör familjen snyltrotsväxter. Både hel- och halvparasitistiska växter har utvecklat möjligheten att kunna ta näring och vatten från sin värd. Genom sina sugorgan (haustorier) kopplar parasiterna fast sina rötter till värdens rötter. Höskallran är till skillnad från många andra parasitiska växter angripa flera olika värdar, främst ärt- och gräsarter.

Den här studien har riktat in sig på fårsvingel (Festuca Ovina) som värdväxt. Gräsarter är generellt sett lättare att ansluta sig till för parasiten. Ärtväxter har ett starkare rotförsvar mot exempelvis parasiter. Därför blir dem vanligtvis prioriterade som värd. Värdarna kan i sin tur enligt bl.a. denna studie påverka parasitens fenotyp.

Material och resultat
Odlingen av höskallran skedde först vid våren 2016 på bänkgården vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Fårsvinglet (värden) är använt från en tidigare studie utförd och tagen från ett intilliggande växthus. 456 krukor med en värd per kruka och mellan 5–8 frön av skallra. Höskallrorna insamlades senare efter sommaren i syfte att mäta tre egenskaper som speglade vitalitet och fortplantningsframgång. De tre egenskaper som mättes var antalet plantor, antalet blommor och höjden. Ytterligare information om fårsvinglets förhistoria fanns tillhanda. Med faktorer som både inkluderar värd och parasit kunde man kombinera ekotyp, lokal, uppväxtmiljö och mikrohabitat med höskallrans egenskaper.
Det visade sig senare att parasitens blomningstid kan i denna studie påverkas av värdens ursprung varav en specifik lokal gav en signifikant effekt. Både uppväxtmiljö och ursprung kunde vara två faktorer som pekade på att förlänga stammen hos parasiten. Dock kunde man inte dra slutsatsen att antalet plantor eventuellt hade något resultat av denna interaktion. Annan intressant data som visade sig var att de gräs från växthuset som levt i en torr miljö dominerade senare på bänkgården när det gäller antalet vippor.

Handledare: Stefan Andersson
Examensarbete 15 hp i biologi VT2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seidegård, Viktor
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925711
date added to LUP
2017-09-15 12:12:52
date last changed
2017-09-15 12:12:52
@misc{8925711,
 author    = {Seidegård, Viktor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeffekter på fenotypen hos halvparasiten höskallra, Rhinanthus angustifolius},
 year     = {2017},
}