Advanced

Entitors reaktion på playback av olika mesar - Inter- och intraspecifik konkurrens hos mesar

Björhem, Selma (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Konkurrens mellan entitor och andra mesar


Konkurrens om allt från föda till säkra boplatser och en partner är något som ständigt finns i naturen. Såväl individer av samma art som olika arter tävlar om att utnyttja samma resurser. Vanligtvis är konkurrensen inom en art större än mellan olika arter, och konkurrens mellan arter större ju mer lika de är varandra. Konkurrens kan leda till sämre överlevnad och fortplantning för de som är beroende av en begränsad resurs, och kan i förlängningen leda till att förlorarna i konkurrensen slås ut. Det kan även påverka på vilka platser olika arter finns. Konkurrens kan också leda till evolution av bättre eller mer specialiserade egenskaper som ger en fördel mot konkurrenterna. Sammantaget är... (More)
Konkurrens mellan entitor och andra mesar


Konkurrens om allt från föda till säkra boplatser och en partner är något som ständigt finns i naturen. Såväl individer av samma art som olika arter tävlar om att utnyttja samma resurser. Vanligtvis är konkurrensen inom en art större än mellan olika arter, och konkurrens mellan arter större ju mer lika de är varandra. Konkurrens kan leda till sämre överlevnad och fortplantning för de som är beroende av en begränsad resurs, och kan i förlängningen leda till att förlorarna i konkurrensen slås ut. Det kan även påverka på vilka platser olika arter finns. Konkurrens kan också leda till evolution av bättre eller mer specialiserade egenskaper som ger en fördel mot konkurrenterna. Sammantaget är konkurrens något som bidrar till att forma ekosystem.

Mesar (Paridae) är ett släkte av småfåglar som häckar i hål och lever på framförallt insekter och frön. Några av de mest välbekanta mesarna är talgoxe och blåmes, som ofta ses i trädgårdar och vid fågelmatare. Precis som hos andra arter som utnyttjar samma resurser så finns det konkurrens mellan mesfåglar. Det finns också hierarkier bland småfåglar. Oftast är större arter dominanta över mindre fåglar. Till exempel är de större fåglarna oftare aggressiva mot de mindre än tvärt om, och små mesar kan tvingas begränsa var de letar mat och välja sämre bohål.

Entitan (Poecile palustris) är en liten, ljusgrå mes med svart huvud som hittas i lövskogar. Den lever på frön och småkryp, hamstrar mat inför vintern och häckar i hål. De lever i par i stora revir, och stannar i sitt revir året runt, livet ut. Entitan tillhör släktet titor, vilket även talltitan (Poecile montanus) gör. Till utseendet är de nästan identiska, men de är lätta att skilja åt på sången. Även vad gäller beteende och föda är talltitan mycket lik entitan. Talltitan föredrar dock barr- och blandskog till skillnad från entitan. Med tanke på att de två arterna är så lika, kan man anta att konkurrensen mellan dem är större än mellan många andra mesar. Vi ville därför se hur entitor reagerade på inkräktare av olika mesarter i sina revir.

För att testa detta spelade vi upp sång från fyra olika mesar i entitors revir. Vi spelade upp entitornas egen sång, samt talltita, blåmes och talgoxe. Under tiden som vi spelade upp fågellätena tittade vi på hur nära bandspelaren entitorna kom, och hur mycket de lät. Vi fann att entitorna höll sig nära bandspelaren (inom 10 och inom 5 meter från den) under en större del av tiden när vi spelade upp entita jämfört med blåmes och talgoxe. De sjöng också mer och gjorde överlag mer läten när entita spelades upp än blåmes och talgoxe. Reaktionerna på talltitan skiljde sig inte signifikant från vare sig reaktionerna på entita, blåmes eller talgoxe, men verkade likna reaktionen på entita mer när vi tittade på läten, och reaktionerna på blåmes och talgoxe mer sett till hur nära bandspelaren fåglarna kom.

Att entitorna reagerade starkare på talltita än de andra mesarna stödjer antagandet att konkurrensen mellan dem är större på grund av deras likheter. Resultatet kan tolkas som att en fågel som är mycket lik entitan själv innebär en värre konkurrent och är viktigare att jaga bort. Entitorna svarade ännu starkare på sång från sin egen art, vilket också stämmer överens med att inomartskonkurrens är större än mellanartskonkurrens. Det är också möjligt att dominanshierarkin påverkar hur entitan reagerar. Både blåmes och talgoxe är större än och dominanta över entitan, så det kan tänkas att entitan undviker att bråka med dem. Talltitan är ungefär jämnstor eller aningen mindre än entitan, och det finns ingen stark dominans mellan dem.

Handledare: Anders Brodin
Examensarbete 15 hp i BIOK01 2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björhem, Selma
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925728
date added to LUP
2017-09-15 13:21:27
date last changed
2017-09-15 13:21:27
@misc{8925728,
 author    = {Björhem, Selma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entitors reaktion på playback av olika mesar - Inter- och intraspecifik konkurrens hos mesar},
 year     = {2017},
}