Advanced

Vad kan Sölvesborgs kommun vidta för åtgärder för att öka värdena i ett av deras tätortsnära skogsområde?

Bernhardsson, Camilla (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Abstract
In the municipality Sölvesborg in the county Blekinge located in south Sweden, there is an area which the municipality have planned as ”nature”. It is an area of forest, dominated by beech. After being in contact with the municipality ecologist we started this project with the aim to come up with ideas for how to increase the values in the area, both ecologic and social. We have also discussed how the area could be used as a link to create a corridor between two adjacent nature reserves to the area to make it easier for threatened species to move between these areas. To make sure to keep this area as nature also in the future we have also discussed what formal protection it can get.
We surveyed the area to map the natural values like... (More)
In the municipality Sölvesborg in the county Blekinge located in south Sweden, there is an area which the municipality have planned as ”nature”. It is an area of forest, dominated by beech. After being in contact with the municipality ecologist we started this project with the aim to come up with ideas for how to increase the values in the area, both ecologic and social. We have also discussed how the area could be used as a link to create a corridor between two adjacent nature reserves to the area to make it easier for threatened species to move between these areas. To make sure to keep this area as nature also in the future we have also discussed what formal protection it can get.
We surveyed the area to map the natural values like snags and old trees with significant structures. We also noted if we saw any particularly important birds like woodpeckers and we noted where we found frogspawn. By using the program ArcGIS we made complete maps of the natural values.
Although we found natural values we did not think that it was enough for the threatened species in the nature reserves to live there. For example, we found a lack of snags which the Stictoleptura scutellata, that lives in one of the reserves, is dependent on. Based on this conclusion we have created a list with actions that could be done. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vem bryr sig om ett skogsområde i en stad?

Tänk dig en planet där människorna är den enda levande arten. Då hade vi inte haft någon mat (förutom kannibalerna), vi hade inte haft något syre att andas, och vi hade varit helt nakna. Anledningen till att vi slipper leva detta hårda liv är: Biologisk mångfald.
Biologisk mångfald innebär en variation av arter, och vi människor är beroende av den här variationen! För att:
- En del arter ger oss mat: morötter och höns.
- En del arter ger oss syre: växter
- En del arter ger oss kläder: bomull och får
Men behövs verkligen den här lilla skalbaggen också? Ja!
Även arter som anses överflödiga behövs! De behövs för att hålla naturen stabil. Ifall andra skalbaggar dör ut kan den här insekten... (More)
Vem bryr sig om ett skogsområde i en stad?

Tänk dig en planet där människorna är den enda levande arten. Då hade vi inte haft någon mat (förutom kannibalerna), vi hade inte haft något syre att andas, och vi hade varit helt nakna. Anledningen till att vi slipper leva detta hårda liv är: Biologisk mångfald.
Biologisk mångfald innebär en variation av arter, och vi människor är beroende av den här variationen! För att:
- En del arter ger oss mat: morötter och höns.
- En del arter ger oss syre: växter
- En del arter ger oss kläder: bomull och får
Men behövs verkligen den här lilla skalbaggen också? Ja!
Även arter som anses överflödiga behövs! De behövs för att hålla naturen stabil. Ifall andra skalbaggar dör ut kan den här insekten kanske göra de nyttor som de andra gjorde innan de dog, till exempel att vara mat till fina fåglar. Och kanske att den här skalbaggen kan ha en betydelse som vi inte vet om idag, till exempel inom medicinen. När vi låter en art dö ut förlorar vi även en möjlighet att få hjälp från naturen.

För att alla på vår planet ska kunna få vara mätta och påklädda nu och i framtiden är det viktigt att vårda naturen, överallt! Mitt arbete handlar om att vårda naturen i Sölvesborgs kommun, närmare bestämt ett tätortsnära skogsområde som kallas Svarta Hejan. Jag har tillsammans med min projektkamrat sett över området för att se hur man kan öka värdena i området och vi har sammanställt ett flertal åtgärder på hur man kan göra detta. Det är åtgärder som gör att både hotade arter och människor ska kunna trivas här. För förutom att naturen ger oss mat, syre och kläder ger naturen oss även en upplevelse och för många ett välbehag. Därför har vi kommit fram till förslag på allt från att göra konstgjorda hål där insekter kan bo för att göra populationerna starkare till att bygga utomhusgym där även vi människor kan bli starkare.

Liksom vi människor behöver vägar för att ta oss mellan olika platser behöver andra arter det också. Därför har vi också tittat på hur man skulle kunna skapa sammanhängande livsmiljöer för hotade arter mellan två till områdets närliggande naturreservat för att arter ska kunna förflytta sig där emellan. För att de arterna ska kunna öka sitt antal individer behöver de liksom oss människor fler bostäder och mer utrymme.

Vi har också tittat på hur området skulle kunna skyddas enligt svensk lag, för att säkerställa att det får vara kvar som just natur. Eftersom att vi under vår inventering hittade arter som EU säger behöver ha ett speciellt skydd så skulle ett natura 2000-område kunna vara relevant. Ett exempel på en sådan art är hackspetten Spillkråka.

Alla bör bry sig om ett skogsområde i en stad, även om det är litet. För alla naturområden i världen skapar tillsammans en livsmiljö som vi människor är helt beroende av.
Handledare: Eva Waldemarsson
Examensarbete 15 hp i Biologi 2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernhardsson, Camilla
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925732
date added to LUP
2017-09-15 13:34:03
date last changed
2017-09-15 13:34:03
@misc{8925732,
 abstract   = {In the municipality Sölvesborg in the county Blekinge located in south Sweden, there is an area which the municipality have planned as ”nature”. It is an area of forest, dominated by beech. After being in contact with the municipality ecologist we started this project with the aim to come up with ideas for how to increase the values in the area, both ecologic and social. We have also discussed how the area could be used as a link to create a corridor between two adjacent nature reserves to the area to make it easier for threatened species to move between these areas. To make sure to keep this area as nature also in the future we have also discussed what formal protection it can get.
We surveyed the area to map the natural values like snags and old trees with significant structures. We also noted if we saw any particularly important birds like woodpeckers and we noted where we found frogspawn. By using the program ArcGIS we made complete maps of the natural values.
Although we found natural values we did not think that it was enough for the threatened species in the nature reserves to live there. For example, we found a lack of snags which the Stictoleptura scutellata, that lives in one of the reserves, is dependent on. Based on this conclusion we have created a list with actions that could be done.},
 author    = {Bernhardsson, Camilla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kan Sölvesborgs kommun vidta för åtgärder för att öka värdena i ett av deras tätortsnära skogsområde?},
 year     = {2017},
}