Advanced

The role of sun elevation in the orientation of dung beetles

Dirlik, Elin (2017) MOBK01 20171
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Hur solens höjd spelar roll för orientering hos dyngbaggar

Dyngbaggar tillhör familjen Scarabaeidae och deras föda är bajs, därav namnet. En del dyngbaggar skapar bollar av dynga när de har funnit en dynghög. Likt cirkusartister rullar de sedan snabbt iväg bollarna för att slippa konkurrens om maten. För att så effektivt som möjligt komma iväg från dynghögen och sina konkurrenter är det fördelaktigt för dyngbaggen att kunna rulla i en rak linje. För att hålla sin raka kurs krävs det att den kan orientera sig. Någonting som dyngbaggar då kan använda som kompass, som finns tillgängligt när de är aktivt födosökande, är solen.

Experiment och resultat
Vi lät dyngbaggar av arten Scarabaeus lamarcki tre gånger rulla ut från mitten av en... (More)
Hur solens höjd spelar roll för orientering hos dyngbaggar

Dyngbaggar tillhör familjen Scarabaeidae och deras föda är bajs, därav namnet. En del dyngbaggar skapar bollar av dynga när de har funnit en dynghög. Likt cirkusartister rullar de sedan snabbt iväg bollarna för att slippa konkurrens om maten. För att så effektivt som möjligt komma iväg från dynghögen och sina konkurrenter är det fördelaktigt för dyngbaggen att kunna rulla i en rak linje. För att hålla sin raka kurs krävs det att den kan orientera sig. Någonting som dyngbaggar då kan använda som kompass, som finns tillgängligt när de är aktivt födosökande, är solen.

Experiment och resultat
Vi lät dyngbaggar av arten Scarabaeus lamarcki tre gånger rulla ut från mitten av en cirkulär arena under mörker eller då en lampa, motsvarande solen, stod olika högt. Solens höjder från horisonten sattes som 22°, 45°, 60°, 75° respektive rakt ovanför arenans centrum, i zenit. Vid de fyra lägre höjderna orienterade sig dyngbaggarna så att de rullade mot solen. Däremot rullade de ut spritt över arenan vid mörker, eller då solen stod i zenit.

Genom att jämföra vinkeln mellan två utrullningar, felvinkeln, kan man se hur väl dyngbaggarna kan orientera sig med hjälp av solen. Detta undersökte vi för de sex olika förhållandena och såg att dyngbaggarna kunde orientera sig med hjälp av solen vid 22°, 45°, 60° och 75°. Vid dessa höjder var nämligen felvinkeln centrerad kring 0°. Det gällde inte för fallen med solen i zenit eller i mörker (figur 1).

Ytterligare en sak som indikerar hur väl dyngbaggarna kan orientera sig är hur lång sträcka de rullar. Om deras väg från mitten till arenans kant är kort har de rullat rakt, är den lång har de inte kunnat hålla en lika rak linje. Här kunde vi se att sträckorna ökade i längd när solen var 45° jämfört med 22° från horisonten. Dessutom var sträckorna avsevärt längre vid zenit än vid de lägre höjderna. Detta styrker att dyngbaggarna kan orientera sig med hjälp av solen när den befinner sig vid 22°, 45°, 60° och 75° höjd. Det tyder också på att de lättare kan orientera sig vid lägre höjder av solen.


Handledare: Marie Dacke
Examensarbete 15 hp i Molekylärbiologi 2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dirlik, Elin
supervisor
organization
course
MOBK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925736
date added to LUP
2017-09-15 13:40:43
date last changed
2017-09-15 13:40:43
@misc{8925736,
 author    = {Dirlik, Elin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The role of sun elevation in the orientation of dung beetles},
 year     = {2017},
}