Advanced

Hur kan Sölvesborgs kommun öka sociala och biologiska värden i ett område planlagt som natur?

Wihlborg, Emelie (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Abstract
Sölvesborg is a small municipality located in the county of Blekinge in the south part of Sweden. The landscape is dominated by European beech and agriculture. Here there is a patch of land that the municipality has planned as ”Nature” according to Swedish law. This piece of land is located in between two nature reserves called Brötalyckorna and Valje. For this project our task has been to figure out how to increase the biological and social values, if it is a possible to give this land a more suitable protection. And also to see if there is any possibility to develop these areas values as a so-called corridor. This in order to give species a better chance of both survival and movement in-between habitats. This has been done by both a... (More)
Sölvesborg is a small municipality located in the county of Blekinge in the south part of Sweden. The landscape is dominated by European beech and agriculture. Here there is a patch of land that the municipality has planned as ”Nature” according to Swedish law. This piece of land is located in between two nature reserves called Brötalyckorna and Valje. For this project our task has been to figure out how to increase the biological and social values, if it is a possible to give this land a more suitable protection. And also to see if there is any possibility to develop these areas values as a so-called corridor. This in order to give species a better chance of both survival and movement in-between habitats. This has been done by both a literal study and a study performed in the field. When we were out studying this area we took coordinates of important structures for biodiversity. Maps were made to make the data more comprehendible. Our conclusions from this are that there is a lot that can be done in order to increase both biological and social values. The area is more then suitable to be able to work as a corridor for a number of species. In the matter of which protection there are possibilities for the making of nature reserve, biotope protection and Natura2000. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur kan man utveckla värden i ett område planlagt som natur?

Sölvesborg är en liten kommun som ligger vid kusten i Blekinge län. Här dominerar bokskogen och jordbruket. Här finns det ett skogsområde, Svarta Hejan, som ligger mitt emellan två naturreservat. En del av detta område har kommunen planlagt som ”natur” enligt plan- och bygglagen. Min och min projektkamrats uppgift har varit att kolla på hur man skulle kunna öka både de sociala och biologiska värdena i området. Med sociala värden menas något som är positivt för människor när de rör sig här, om det känns tryggt, man tycker det är fint, eller om man har något att göra här. Som att leka ute i skogen, plocka bär eller kolla på fåglar. Med biologiska värden innebär sådant som gör... (More)
Hur kan man utveckla värden i ett område planlagt som natur?

Sölvesborg är en liten kommun som ligger vid kusten i Blekinge län. Här dominerar bokskogen och jordbruket. Här finns det ett skogsområde, Svarta Hejan, som ligger mitt emellan två naturreservat. En del av detta område har kommunen planlagt som ”natur” enligt plan- och bygglagen. Min och min projektkamrats uppgift har varit att kolla på hur man skulle kunna öka både de sociala och biologiska värdena i området. Med sociala värden menas något som är positivt för människor när de rör sig här, om det känns tryggt, man tycker det är fint, eller om man har något att göra här. Som att leka ute i skogen, plocka bär eller kolla på fåglar. Med biologiska värden innebär sådant som gör att olika arter etablerar sig i området, detta kan exempelvis vara död ved, vatten eller en viss typ av träd. Av detta har vi sedan sammanställt en lista som skulle kunna utföras av Sölvesborgs kommun. En annan sak som vi gjort är att se hur man skulle kunna binda ihop de här två naturreservaten med hjälp av ”vårt” område. Och till sist har vi även undersökt vilket skydd som är lämpligast för att kunna bevara skogen så att den ska kunna utvecklas som ett ställe i vilket arter kan både bo och sprida sig emellan naturreservaten.

Projektet har bestått dels av en litteraturstudie och dels av en fältstudie. Under litteraturstudien har vi letat efter information om olika typer av lagliga skydd och allmän information om biologiska och sociala värden ute i naturen. Fältstudien utfördes genom att ta koordinater med hjälp av en GPS på alla, enligt oss, viktiga naturvärden i området. Vi gick som en gräsklippare, alltså fram och tillbaka, för att se till så att vi inte missade något som var viktigt. Medan vi rörde oss över området så antecknade vi hur det såg ut allmänt, alltså vilken ålder på träd, om det fanns mycket buskar och sly och om vi hittade några grodägg. Detta ger oss en bild av vilka möjligheter som finns för området.

Det vi kom fram till var att trots att det inte har lika stora värden som de båda naturreservaten så har området en stor potential att fungera som en sorts spridningsväg för arter. Området är på sina ställen väldigt fuktigt och har vattenansamlingar med jämna mellanrum. Vi har på tre ställen hittat grodägg vilket kan vara mycket viktigt i avseende på vilket skydd som kan bli aktuellt då alla groddjur är fridlysta. Det finns även många olika åtgärder som man skulle kunna ta vid här. Exempel på dessa är att ta in lite död ved från naturreservaten, sätta upp holkar för insekter, fixa en fikaplats och göra en stig för barn. I frågan om vilket skydd som är lämpligast för området så beror det bland annat på vilken sorts groda det är som lever i området, men även på en framtida inventering där man kanske kan hitta fler skyddsvärda arter. Så möjlighet till att bilda både biotopskydd, Natura2000 och naturreservat finns i dagsläget.

Handledare: Eva Waldemarsson
Examensarbete 15 hp i Biologi 2017
Biologiska institutionen,
Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wihlborg, Emelie
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925739
date added to LUP
2017-09-15 13:48:42
date last changed
2017-09-15 13:48:42
@misc{8925739,
 abstract   = {Sölvesborg is a small municipality located in the county of Blekinge in the south part of Sweden. The landscape is dominated by European beech and agriculture. Here there is a patch of land that the municipality has planned as ”Nature” according to Swedish law. This piece of land is located in between two nature reserves called Brötalyckorna and Valje. For this project our task has been to figure out how to increase the biological and social values, if it is a possible to give this land a more suitable protection. And also to see if there is any possibility to develop these areas values as a so-called corridor. This in order to give species a better chance of both survival and movement in-between habitats. This has been done by both a literal study and a study performed in the field. When we were out studying this area we took coordinates of important structures for biodiversity. Maps were made to make the data more comprehendible. Our conclusions from this are that there is a lot that can be done in order to increase both biological and social values. The area is more then suitable to be able to work as a corridor for a number of species. In the matter of which protection there are possibilities for the making of nature reserve, biotope protection and Natura2000.},
 author    = {Wihlborg, Emelie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan Sölvesborgs kommun öka sociala och biologiska värden i ett område planlagt som natur?},
 year     = {2017},
}