Advanced

3D Cell Cultures of Human Breast Cancer Cells in PCL Fibers and Cytotoxicity Evaluation of the Fiber Material

Fredlund, Elina (2017) MOBK01 20171
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
3D odling av mänskliga bröstcancerceller

För att minska antalet djurförsök har forskningsvärlden antagit ett flertal experimentellt alternativa metoder. Till exempel har man designat välutvecklade datorprogram som kan förutsäga potentiell skadlighet från den kemiska uppbyggnaden av ett ämne eller substans. Samt cellkulturer används bland annat inom diagnostisering, framställning av vaccin och det används även i stor utsträckning för att testa den cellulära skadligheten av diverse kemikalier. Cellkulturer är celler som kommer från antingen människor eller djur som odlas utanför kroppen i flaskor eller skålar.

Problemet med det traditionella sättet att odla celler är att det ofta görs i två dimensioner (2D). Vilket, inte efterliknar... (More)
3D odling av mänskliga bröstcancerceller

För att minska antalet djurförsök har forskningsvärlden antagit ett flertal experimentellt alternativa metoder. Till exempel har man designat välutvecklade datorprogram som kan förutsäga potentiell skadlighet från den kemiska uppbyggnaden av ett ämne eller substans. Samt cellkulturer används bland annat inom diagnostisering, framställning av vaccin och det används även i stor utsträckning för att testa den cellulära skadligheten av diverse kemikalier. Cellkulturer är celler som kommer från antingen människor eller djur som odlas utanför kroppen i flaskor eller skålar.

Problemet med det traditionella sättet att odla celler är att det ofta görs i två dimensioner (2D). Vilket, inte efterliknar cellernas naturliga livsmiljö, eftersom kroppen är tredimensionell. I dessa kulturer har cellerna bara möjligheten att växa i lager. Istället har intresse väckts för cellodling i tre dimensioner (3D). Att odla celler i 3D öppnar möjligheten för cellerna att växa åt alla riktningar, vilket ger en mer sanningsenlig bild av hur celler beter sig i kroppen. Materialet som används för att tillverka 3D modeller är ofta spunnen plast, vilket skulle kunna efterliknas vid spunnet socker. Det utgörs av tunna trådar i slumpmässig orientering som skapar en miljö som gör att cellerna tillåts att växa i alla riktningar.

Syftet med projektet var att försöka att odla mänskliga bröstcancerceller i 3D kulturer av spunnen fiber. Samt att utvärdera skadligheten av materialet som använts vid tillverkningen av 3D fibrerna.

Bröstcancercellerna odlades i 3D-fiber av plast. Dagarna 1–4 och 7 mättes cellhälsan i fibrerna genom att utvärdera cellernas metaboliska förmåga. Cellernas kärnor och cytoskelett färgades in för att fotograferas i mikroskop. Dessa bilder användes sedan för att jämföra med resultatet från cell-hälsomätningen i fibrerna. För att testa biokompatibiliteten av materialet som används vid tillverkningen av fibrerna så extraherades plasterna i lösningar. Dessa lösningar testades sedan på celler i en så kallad dos-respons kurva. Olika koncentrationer av lösningarna testades för att utvärdera skadligheten av plasterna på cellerna.

Resultatet av experimentet påvisade god cellhälsa i 3D fibrerna genom tester där cellernas metaboliska förmåga mättes. Cellantalet visade sig öka för varje dag som mätningar gjordes. Bilderna av cellerna i 3D visade att cellerna tenderade att växa klumpvis i cirklar. Bilderna styrkte även resultatet från metabolismmätningen, då infärgningen av cellkärnor visade att cellantalet dagligen ökade. Plasterna som används vid tillverkningen av 3D modellerna visade sig vara ogiftiga – biokompatibla, vilket tyder på utmärkt val av material för cellodling i 3D.Handledare: Stina Oredsson
Examensarbete 15 hp i Molekylärbiologi 2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredlund, Elina
supervisor
organization
course
MOBK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925746
date added to LUP
2017-09-15 14:09:33
date last changed
2017-09-15 14:09:33
@misc{8925746,
 author    = {Fredlund, Elina},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {3D Cell Cultures of Human Breast Cancer Cells in PCL Fibers and Cytotoxicity Evaluation of the Fiber Material},
 year     = {2017},
}