Advanced

Optiska egenskaper hos tropiska arter av bifamiljen Apidae

Jönsson, David (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Optiska egenskaper hos tropiska bin

Bin har två olika sorters ögon, punktögon och fasettögon. Punktögonen är små och tenderar att sitta på toppen av huvudet, och deras främsta uppgift är att ta in ljus från omgivningen utan att göra en högupplöst bild av det. Denna optiska egenskap är till för att underlätta deras flygning och kunna navigera i världen baserat på en ljuskälla. Fasettögonen är två större ögon som sitter under punktögonen på sidan av huvudet. Dessa är uppbyggda av tusentals små linser som tillsammans ger en väldigt bred och högupplöst bild av världen.

Ett begrepp som är relevant i sammanhanget är fokal längd. Detta är ett mått som används inom optik, och är längden från linsen i främre delen av ögat till näthinnan i... (More)
Optiska egenskaper hos tropiska bin

Bin har två olika sorters ögon, punktögon och fasettögon. Punktögonen är små och tenderar att sitta på toppen av huvudet, och deras främsta uppgift är att ta in ljus från omgivningen utan att göra en högupplöst bild av det. Denna optiska egenskap är till för att underlätta deras flygning och kunna navigera i världen baserat på en ljuskälla. Fasettögonen är två större ögon som sitter under punktögonen på sidan av huvudet. Dessa är uppbyggda av tusentals små linser som tillsammans ger en väldigt bred och högupplöst bild av världen.

Ett begrepp som är relevant i sammanhanget är fokal längd. Detta är ett mått som används inom optik, och är längden från linsen i främre delen av ögat till näthinnan i bakre delen. Detta används sedan för att räkna ut brytningskraften, vilket principiellt är ett mått på hur individen ser. Mindre brytningskraft innebär att individen ser längre i ett smalare synfält, medan större brytningskraft innebär att individen ser kortare i ett bredare synfält.

Vår uppgift var att ta reda på om arter av större storlek har större brytningskraft, det vill säga ser längre i ett smalare synfält. Vi skulle även spekulerade runt detta för att försöka hitta en anledning till varför de såg eller inte såg på detta sätt.

Vi använde oss av en metod som kallas ”hanging drop technique”, vilket innebar att ett öga dissekerades ut och placerades på en droppe. Denna droppe hängdes sedan upp och ner, vilket gjorde att vi såg genom linsen och fick en bild av hur just denna individ såg saker och ting. Detta gjordes i ett mikroskop där vi tittade på ett neutralt täthetsfilterpapper med ränder. Eftersom vi visste hur långt det var mellan ränderna och avståndet från ögat till ränderna så kunde vi därefter räkna ut den fokala längden.

Resultat blev att vi fick fram ett samband mellan ökad storlek och ökad fokal distans hos både punktögon och fasettögon. För fasettögonen antog vi att detta är på grund av deras flyghastighet. Större individer har potential att flyga snabbare, och därför är det viktigt att kunna se längre så att de inte krockar med något. Angående punktögonen så är dess ljusbaserade navigation lika viktig oavsett om de flyger snabbt eller långsamt, och även denna teori stöddes av våra resultat.

Handledare: Emily Baird
Assisterande handledare: Gavin Taylor, Pierre Tichit
Examensarbete - kandidatexamen, 15 hp 2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, David
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925749
date added to LUP
2017-09-15 14:22:30
date last changed
2017-09-15 14:22:30
@misc{8925749,
 author    = {Jönsson, David},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Optiska egenskaper hos tropiska arter av bifamiljen Apidae},
 year     = {2017},
}