Advanced

The effect of salt on the fecundity of the flatworm Macrostomum lignano

Gomez Paloma, Elisabetta (2017) MOBK01 20171
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Saltstress hos plattmaskar?

Vår planet är i ständig förändring. Det handlar om både förändringar i temperatur och inte minst i våra hav. Det är då extremt viktigt att komma till underfund med hur individer som bor i föränderliga miljöer kan stå ut med dessa förändringar. En organism som kommit att visa sig vara mer till hjälp med att reda ut just detta kruxet är en plattmask på drygt 1-2 mm som finns i Adriatiska havet. Den finns nämligen i den intertidala områden alltså den del av havsstranden som påverkas av tidvatten. Så dessa plattmaskar kan finnas både uppe på sandstranden vid ebb och under vatten vid flod. Det är dock oklart vad som är svårast för dem, att leva under för hög saltkoncentration eller i en variabel miljö. I tidigare... (More)
Saltstress hos plattmaskar?

Vår planet är i ständig förändring. Det handlar om både förändringar i temperatur och inte minst i våra hav. Det är då extremt viktigt att komma till underfund med hur individer som bor i föränderliga miljöer kan stå ut med dessa förändringar. En organism som kommit att visa sig vara mer till hjälp med att reda ut just detta kruxet är en plattmask på drygt 1-2 mm som finns i Adriatiska havet. Den finns nämligen i den intertidala områden alltså den del av havsstranden som påverkas av tidvatten. Så dessa plattmaskar kan finnas både uppe på sandstranden vid ebb och under vatten vid flod. Det är dock oklart vad som är svårast för dem, att leva under för hög saltkoncentration eller i en variabel miljö. I tidigare försök har det visat sig att de är saltkoncentrationen som påverkar dem mest och det är de vill fastställa i vårt försök. Är det saltkoncentrationen i sig eller variationen i saltkoncentrationen som stressar dem mest?

Tillvägagångssätt
Metoden går ut på att utsätta grupper av plattmaskarna för antingen för höga halter av salt, vanliga salthalter eller variabla salthalter och se hur de påverkar deras förmåga att producera avkommor. Vi kollar just på avkommor för det är en av tecknen på maskens fitness. Flera avkommor tyder på hög fitness, färre avkommor lägre fitness. Fitness är ett mått på hur bra kondition en individ har. Så beroende på antal barn som maskarna producerar så får vi ett mått på hur de påverkas av de tre olika behandlingarna alltså hur bra kondition de har i de olika behandlingarna. Detta försök spann över 4 veckor då plattmaskarna behöver ungefär 18 dagar för att fortplanta sig.Först måste de få känna av miljön/behandlingen, sedan får de para sig med en partner och när partnern sedan avlägsnas så får de tid att lägga ägg. För att skilja på maskarna användes en fluorescerande typ av mask som fluorescerar under UV ljus och underlättar för oss att skilja på de. Denna mask fungerar exakt på samma sätt som den vanliga masken.

Vad kom vi fram till?
Statistiska tester visade att försöken med de tre behandlingarna inte uppvisar någon signifikant skillnad i fruktbarhet. Alltså vi kunde inte med säkerhet säga att de är stressade av salt. Maskarna hade någorlunda lika antal barn i hög salthalt, vanlig salthalt och i den varierande salthalten. Detta behöver inte betyda någonting negativt utan det är ett litet steg mot en större förståelse av dessa varelser och deras förmåga att anpassa sig. De lever redan i tuffa miljöer och det finns många faktorer som kan spela roll som till exempel tillgång till mat eller hur lång tid de får för att lägga ägg som kan ha ställt till det för oss. Men flera studier i framtiden kommer att ge oss de svar vi söker.


Handledare: Jessica Abbott
Examensarbete 15hp i Molekylärbiologi
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gomez Paloma, Elisabetta
supervisor
organization
course
MOBK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925766
date added to LUP
2017-09-15 16:07:50
date last changed
2017-09-15 16:07:50
@misc{8925766,
 author    = {Gomez Paloma, Elisabetta},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The effect of salt on the fecundity of the flatworm Macrostomum lignano},
 year     = {2017},
}