Advanced

The waterproof security alarm in Megalomma vesiculosum

Hyltén, Filip (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Så bra ögon en mask kan ha

Megalomma vesiculosum är en marin havsborstmask som lever i små tuber på botten av nästan alla marina vatten. De tillverkar tuberna själva genom att utsöndra ett hårt slem som binder till olika partiklar. Det är endast en krona av tentakler som sticker ut ur tuben, vars uppgift är att tillförse masken med syre och föda. Det är också på tentaklerna som ögonen sitter och marina havsborstmaskar har en stor variation när det kommer till ögonens struktur och arrangemang. Till exempel har dess familjemedlem Bispira melanostigma facettögon utspridda längs med sina tentakler, medan vårt försöksdjur M. vesiculosum har två stora facettögon som skjuter fram från kronan, samt mindre ögon på spetsen av dess tentakler.... (More)
Så bra ögon en mask kan ha

Megalomma vesiculosum är en marin havsborstmask som lever i små tuber på botten av nästan alla marina vatten. De tillverkar tuberna själva genom att utsöndra ett hårt slem som binder till olika partiklar. Det är endast en krona av tentakler som sticker ut ur tuben, vars uppgift är att tillförse masken med syre och föda. Det är också på tentaklerna som ögonen sitter och marina havsborstmaskar har en stor variation när det kommer till ögonens struktur och arrangemang. Till exempel har dess familjemedlem Bispira melanostigma facettögon utspridda längs med sina tentakler, medan vårt försöksdjur M. vesiculosum har två stora facettögon som skjuter fram från kronan, samt mindre ögon på spetsen av dess tentakler. Detta projekt har främst gått ut på att ta reda på vilka fördelar denna strategi har genom att göra olika mätningar på ögonen hos M. vesiculosum.

Metod och resultat
Detta gjordes genom att först titta på dess ögon under ett mikroskop. Där kunde vi se att ögonen som sitter på tentaklerna varierar i storlek. Ögonen delades in i fyra olika klasser, pigment, litet, medium och stort. Det finns ett återkommande mönster i arrangemanget av de olika storlekarna. Om kronan delas på mitten kommer ett av de större facettögonen vara i kanten av den halva kronan. Detta följs sedan av ett pigment öga, som övergår till ett litet öga osv för att sedan återgå till mindre ögon mot slutet.

Sedan togs fluorescerande bilder som bearbetades i Photoshop. För att få bilder med olika vinklar på ögonen användes en goniometer som kan rotera ögat. I Photoshop markerades den starkast lysande facetten. När detta var gjort markerades de närliggande facetterna med en cirkel. Sedan byttes bild för att se om det är någon av grannfacetterna som nu lyser starkast. Vinkeln för varje bild är känd, så det betyder att för varje byte till en grannfacett så kan en vinkel beräknas. Detta är ett mått på facetternas upplösning, det vill säga hur bra syn de har. Vi kom fram till att de större ögonens medelvinkel var 6.1° och de mindre på tentaklerna hade ett medel på 17.1°. Detta betyder att de större framskjutande ögonen har en bättre upplösning än vad ögonen på tentaklerna har.

Till sist utformades 3D-moddeller av tre olika framskjutande ögon. Detta för att räkna antalet facetter, vilket var mellan 600-1000st och sedan för att ta reda på var ögas acceptans vinkel. En liten acceptans vinkel betyder att ögat kan se mindre saker. Vi kom fram till att M. vesiculosum har en acceptans vinkel mellan 22° och 14°, vilket betyder att deras största ögon kan se små objekt. Slutsatsen är att M. vesiculosum har utvecklat en strategi som är effektiv, men deras två större ögon sitter i en utsatt position och det vore en stor nackdel om de skulle förlora dem.

Handledare: Michael Bok
Examensarbete 15hp i Biologi VT2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hyltén, Filip
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925865
date added to LUP
2017-09-18 11:30:02
date last changed
2017-09-18 11:30:58
@misc{8925865,
 author    = {Hyltén, Filip},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The waterproof security alarm in Megalomma vesiculosum},
 year     = {2017},
}