Advanced

Do flower strips benefit solitary bees and wasps at a landscape scale in an intense agricultural scenery?

Björk, Amanda (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Blommor bland åkrar, inte så bra som man kan tro

Sedan ett par år tillbaka kan man längs många åkerkanter se blomstrande planteringar. Dessa blomremsor är inte bara där för att det ser vackert ut utan är en del av åtgärder för att höja antalet vilda insekter och djur i åkerlandskap.

Under flera årtionden har jordbruket ökat i stora delar av Europa. Det är både andelen mark som man odlar och hur hårt man odlar marken som ökat. Den här ökningen har lett till att flera djur-, insekts- och växtarter hotas. Deras naturliga livsmiljöer försvinner när markanvändningen ökar. För att förhindra och motverka den här trenden har politiker i flera europeiska länder infört flera åtgärder som kan användas i landskap med mycket jordbruk. De är... (More)
Blommor bland åkrar, inte så bra som man kan tro

Sedan ett par år tillbaka kan man längs många åkerkanter se blomstrande planteringar. Dessa blomremsor är inte bara där för att det ser vackert ut utan är en del av åtgärder för att höja antalet vilda insekter och djur i åkerlandskap.

Under flera årtionden har jordbruket ökat i stora delar av Europa. Det är både andelen mark som man odlar och hur hårt man odlar marken som ökat. Den här ökningen har lett till att flera djur-, insekts- och växtarter hotas. Deras naturliga livsmiljöer försvinner när markanvändningen ökar. För att förhindra och motverka den här trenden har politiker i flera europeiska länder infört flera åtgärder som kan användas i landskap med mycket jordbruk. De är menade att försöka föra tillbaka hotade arter, för att öka den så kallade biodiversiteten. En av dessa åtgärder är de vackra blommor vi kan se längs åkerkanterna.

Blomremsorna är menade att bidra med mat och boplatser för vilda djur, framför allt insekter. Vilda insekter behövs i jordbrukslandskapet för att de grödor vi odlar ska kunna pollineras. I vår forskning har vi försökt ta reda på om dessa blomremsor faktiskt fungerar och leder till att vi får fler insekter.

För att ta reda på det har vi använt oss av solitära getingar och bin. Dessa arter bygger inte stora bon tillsammans utan bygger bon ensamma i redan färdiga håligheter. Vi har placerat ut bofällor, som dessa getingar och bin kan bygga bo och lägga sina larver i, på olika avstånd från en blomremsa på 12 olika platser i södra Skåne. Under sommaren bygger getingarna och bina bon i fällorna och på hösten när vi plockar in dem igen är de fulla av larver. Vi har sedan kunnat bestämma vilket släkte larverna tillhör och räkna hur många de är. Efter det har vi kunnat testa om antalet olika släkten och antalet bo för varje släkte har påverkats av tre olika faktorer. Våra tre faktorer var hur långt avståndet mellan blomremsan och boet var, hur mycket åkrar det fanns i området och hur stor remsan med blommor var.

Enligt våra resultat så påverkar inte blomremsan antalet getingar och bin av någon av våra tre faktorer. Det här gör att vi måste utvärdera hur effektiva blommorna är och om vi ska fortsätta lägga pengarna på dem. I själva verkat så är det inte omöjligt att det inte alls är tillgång till mat som gör att getingar och bin inte trivs i åkerlandskap utan bristen på bra platser att bygga bo. Vi måste fortsätta undersöka vad det är som påverkar hur bra insekter kan överleva bland våra åkrar då de spelar en väldigt stor roll i våra ekosystem. Att förlora insekterna innebär att våra grödor och vilda växter inte pollineras, att både andra djur, fåglar och insekter förlorar mat och att den natur vi är vana vid drastiskt kommer att förändras.Handledare: Björn K. Klatt, Lovisa Nilsson
Examensarbete 15hp, i biologi, 2017
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björk, Amanda
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8925877
date added to LUP
2017-09-18 12:10:52
date last changed
2017-09-19 09:02:16
@misc{8925877,
 author    = {Björk, Amanda},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Do flower strips benefit solitary bees and wasps at a landscape scale in an intense agricultural scenery?},
 year     = {2017},
}