Advanced

Påverkas Macrostomum lignanos reproduktiva fitness av olika salthaltnivåer respektive av acklimatiseringar till nya salthalter?

Pehrson, Karolina (2017) BIOK01 20171
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Hur påverkas plattmaskar av saltkoncentrationer?

Vår planet utsätts idag för stora, snabba och drastiska miljöförändringar då mänskligheten har bidragit till växthuseffekten. Eftersom förändringarna går så snabbt hinner inte alltid evolutionen med. Detta innebär att växter och djur inte hinner anpassa sig till sina nya hem. Vi ville studera en organism som idag naturligt och snabbt kan anpassa sig till nya miljöförändringar. Med hjälp av den få kunskap om vad som är det svåraste för djuren att anpassa sig till. Med den kunskapen hoppas vi kunna hjälpa och rädda andra arter.

Studien delades upp mellan två arbetsgrupper som gjorde samma undersökning parallellt med varandra. Resultaten delades och analyserades både tillsammans och var... (More)
Hur påverkas plattmaskar av saltkoncentrationer?

Vår planet utsätts idag för stora, snabba och drastiska miljöförändringar då mänskligheten har bidragit till växthuseffekten. Eftersom förändringarna går så snabbt hinner inte alltid evolutionen med. Detta innebär att växter och djur inte hinner anpassa sig till sina nya hem. Vi ville studera en organism som idag naturligt och snabbt kan anpassa sig till nya miljöförändringar. Med hjälp av den få kunskap om vad som är det svåraste för djuren att anpassa sig till. Med den kunskapen hoppas vi kunna hjälpa och rädda andra arter.

Studien delades upp mellan två arbetsgrupper som gjorde samma undersökning parallellt med varandra. Resultaten delades och analyserades både tillsammans och var för sig. Vi har undersökt hur plattmasken Macrostomum lignano påverkas av att befinna sig i olika saltkoncentrationer, men också hur de påverkas av att behöva anpassa sig till nya salthalter om saltkoncentrationen förändras. Den här arten lever naturligt i sanden precis vid strandkanten och därför kan den naturligt anpassa sig till olika saltkoncentrationer. Tidvattnet ändrar hur högt upp vattenbrynet går, vilket för plattmasken betyder att ibland är deras hem under havsytan och ibland över, vilket gör att deras miljö varierar mellan olika saltkoncentrationer.

Vi har arbetat med tre olika behandlingar som plattmaskarna har fått genom gå under fyra veckors tid. Den första gruppen fick vara i saltvatten med förhöjd saltkoncentration hela försöksperioden. Den andra gruppen fick vara i normal salthalt och den tredje gruppen fick byta mellan de två olika saltkoncentrationerna några gånger. Vi jämförde antalet ungar som föddes efter varje behandling och med det fick vi ett mått på hur individerna påverkats av behandlingen.

Det blev inga tydliga resultat på hur M. lignano påverkades av salt då vi har fått två olika resultat. När båda arbetsgruppernas resultat har slagits ihop visade det sig att plattmaskarna hade fött lika många ungar oavsett behandling. Det tyder på att plattmaskarna är så pass anpassade till att kunna leva i olika saltkoncentrationer och att byta mellan salthalter inte har någon större betydelse för dem. Resultaten från min arbetsgrupp visade att det var en behandling som stack ut. Hade plattmaskarna varit i normal saltkoncentration hela försöksperioden hade de betydligt fler ungar än de andra två behandlingarna. Detta tyder på att M. lignano får fler ungar när den får leva i sitt naturliga klimat. Båda de andra behandlingarna gav ungefär samma resultat vilket innebär att vi inte kan avgöra om plattmaskarna får färre ungar när det är för mycket salt eller om det är för att de måste anpassa sig till nya salthalter.

Hur påverkas plattmaskar av saltkoncentrationer? Det vet vi inte helt säkert då vi fått olika resultat som faktiskt säger emot varandra. För att få ett bra svar på frågan krävs mer omfattande undersökningar.


Handledare: Jessica Abbott
Kandidatarbete i Biologi, 15hp
Institutionen för biologi, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pehrson, Karolina
supervisor
organization
course
BIOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925888
date added to LUP
2017-09-18 13:47:21
date last changed
2017-09-19 08:59:38
@misc{8925888,
 author    = {Pehrson, Karolina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkas Macrostomum lignanos reproduktiva fitness av olika salthaltnivåer respektive av acklimatiseringar till nya salthalter?},
 year     = {2017},
}