Advanced

Ljud, oljud & tektonik

Mattsson, Louise LU (2017) AAHM01 20171
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
I takt med urbaniseringen och teknikens utveckling har ljudvolymen i våra städer ökat och idag utsätts omkring 2 miljoner svenskar för buller i sina hem. Trots att forskning har visat att långvarig exponering för buller är hälsofarligt har buller fortfarande inte någon större prioritet i planering av bostäder. Detta projekt syftar till att undersöka hur bostäder kan utformas för att dämpa obehagliga ljud från trafiken och på så vis skapa plats för eftertraktade ljud såsom fågelsång och vindens sus i träden. Projektets fokus ligger i huvudsak på utformningen av en bostadsfasad och att undersöka hur ljud kan vara en inspirationskälla för tektonik och estetik. Designprocessen har ett ”bottom up”-perspektiv där ljudets egenskaper och... (More)
I takt med urbaniseringen och teknikens utveckling har ljudvolymen i våra städer ökat och idag utsätts omkring 2 miljoner svenskar för buller i sina hem. Trots att forskning har visat att långvarig exponering för buller är hälsofarligt har buller fortfarande inte någon större prioritet i planering av bostäder. Detta projekt syftar till att undersöka hur bostäder kan utformas för att dämpa obehagliga ljud från trafiken och på så vis skapa plats för eftertraktade ljud såsom fågelsång och vindens sus i träden. Projektets fokus ligger i huvudsak på utformningen av en bostadsfasad och att undersöka hur ljud kan vara en inspirationskälla för tektonik och estetik. Designprocessen har ett ”bottom up”-perspektiv där ljudets egenskaper och förhållande till material har varit utgångspunkter. Därefter har materialets förhållande till konstruktion och konstruktionens förhållande till form och byggnadsvolym undersökts för att skapa ett bostadshus. Designbesluten är delvis grundats på fakta från litteraturstudier och delvis på en lång process av experimenterande med datormodeller. Resultat av litteraturstudierna visar bland annat att en ljudabsorberande fasad kan minska ljudnivån både på gatan och på baksidan av huset. Detta ger förutsättningar för att skapa en tyst sida där de boende har möjlighet att öppna fönster utan att bli störda av buller från trafiken. I projektets förslag dämpas ljud genom Helmholtz resonans. Luftfickor gjuts in i prefabricerade betongelement som både dämpar ljudet och fungerar som behållare till ljuddämpande växter. Betongen får textur och form för att skapa en detaljrik och varierande fasad. Projektet visar att genom datormodellering och digital fabricering är det möjligt att formge prefabricerade betongelement så att de får en mer avancerad textur och form än det släta utförandet som är vanligt förekommande i dagens nyproducerade bostadshus. (Less)
Popular Abstract
As urbanization and technological development progress, noise in cities increase. Today, 2 million swedes are exposed to noise in their homes. Despite scientific studies showing that prolonged exposure is unhealthy, sound is not a highly prioritized subject in the planning of residential architecture. The primary purpose of this project is to investigate how residential buildings can be designed to decrease noise, which creates space for pleasant sounds such as bird’s song and wind whistling through trees. The main focus of the project is the design of a residential façade and to investigate how sound can be used as a source of inspiration for tectonic and aesthetics. The design process has a bottom-up-perspective. Properties of sound and... (More)
As urbanization and technological development progress, noise in cities increase. Today, 2 million swedes are exposed to noise in their homes. Despite scientific studies showing that prolonged exposure is unhealthy, sound is not a highly prioritized subject in the planning of residential architecture. The primary purpose of this project is to investigate how residential buildings can be designed to decrease noise, which creates space for pleasant sounds such as bird’s song and wind whistling through trees. The main focus of the project is the design of a residential façade and to investigate how sound can be used as a source of inspiration for tectonic and aesthetics. The design process has a bottom-up-perspective. Properties of sound and its relation to materials are used as starting points. Further, the relationships between material and construction, and between construction and the volume of the building are investigated to create a residential building. Decisions regarding design are based on a literature search and a thorough process of experimentation with computational modeling. The literature search shows that a sound absorbing façade can decrease noise both on the street and on the backside of the house. This creates conditions where it is possible for residents to open windows without being disturbed by noise from traffic. In this projects proposal, sound is absorbed by using Helmholtz resonance. Pockets of air cast into prefabricated concrete walls absorb sound and constitute containers for sound absorbing plants. The concrete is given texture and shape to create a diverse façade rich of details. The project shows that by using computational modeling and digital fabrication it is possible to design prefabricated concrete walls with a more advanced texture and shape, in contrast to today’s plain standard which is prevalent in residential buildings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
Sound, noise & tectonics
course
AAHM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ljud, oljud, buller, fasad, Helmholtz resonans, sound, noise, Helmholtz resonance
language
Swedish
id
8926192
date added to LUP
2017-12-11 14:18:10
date last changed
2017-12-11 14:18:10
@misc{8926192,
 abstract   = {I takt med urbaniseringen och teknikens utveckling har ljudvolymen i våra städer ökat och idag utsätts omkring 2 miljoner svenskar för buller i sina hem. Trots att forskning har visat att långvarig exponering för buller är hälsofarligt har buller fortfarande inte någon större prioritet i planering av bostäder. Detta projekt syftar till att undersöka hur bostäder kan utformas för att dämpa obehagliga ljud från trafiken och på så vis skapa plats för eftertraktade ljud såsom fågelsång och vindens sus i träden. Projektets fokus ligger i huvudsak på utformningen av en bostadsfasad och att undersöka hur ljud kan vara en inspirationskälla för tektonik och estetik. Designprocessen har ett ”bottom up”-perspektiv där ljudets egenskaper och förhållande till material har varit utgångspunkter. Därefter har materialets förhållande till konstruktion och konstruktionens förhållande till form och byggnadsvolym undersökts för att skapa ett bostadshus. Designbesluten är delvis grundats på fakta från litteraturstudier och delvis på en lång process av experimenterande med datormodeller. Resultat av litteraturstudierna visar bland annat att en ljudabsorberande fasad kan minska ljudnivån både på gatan och på baksidan av huset. Detta ger förutsättningar för att skapa en tyst sida där de boende har möjlighet att öppna fönster utan att bli störda av buller från trafiken. I projektets förslag dämpas ljud genom Helmholtz resonans. Luftfickor gjuts in i prefabricerade betongelement som både dämpar ljudet och fungerar som behållare till ljuddämpande växter. Betongen får textur och form för att skapa en detaljrik och varierande fasad. Projektet visar att genom datormodellering och digital fabricering är det möjligt att formge prefabricerade betongelement så att de får en mer avancerad textur och form än det släta utförandet som är vanligt förekommande i dagens nyproducerade bostadshus.},
 author    = {Mattsson, Louise},
 keyword   = {ljud,oljud,buller,fasad,Helmholtz resonans,sound,noise,Helmholtz resonance},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ljud, oljud & tektonik},
 year     = {2017},
}