Advanced

Det utsatta subjektet - Den separatistiska diskursen på Makthavarna

Hagman, Oskar LU (2017) SOCM13 20171
Sociology
Abstract (Swedish)
Framväxten av separatistiska organisationer för rasifierade i Sverige har periodvis erhållit stor uppmärksamhet. Förespråkarna ser det som ett sätt för strukturellt underordnade att stärka varandra, medan belackarna ser det som begränsande och destruktivt. Förståelsen för hur diskursiva praktiker struktureras inom separatistiska rörelser är emellertid begränsad. I denna studie har en diskursanalys genomförts av inlägg på instagramkontot Makthavarna, från januari till juni 2017. Makthavarna är ett separatistiskt konto, där enbart människor som rasifieras som icke-vita får skriva. Strävan har varit att utifrån ett foucauldianskt perspektiv undersöka hur de talande subjekten konstrueras diskursivt, samt hur deras legitimitet inom diskursen... (More)
Framväxten av separatistiska organisationer för rasifierade i Sverige har periodvis erhållit stor uppmärksamhet. Förespråkarna ser det som ett sätt för strukturellt underordnade att stärka varandra, medan belackarna ser det som begränsande och destruktivt. Förståelsen för hur diskursiva praktiker struktureras inom separatistiska rörelser är emellertid begränsad. I denna studie har en diskursanalys genomförts av inlägg på instagramkontot Makthavarna, från januari till juni 2017. Makthavarna är ett separatistiskt konto, där enbart människor som rasifieras som icke-vita får skriva. Strävan har varit att utifrån ett foucauldianskt perspektiv undersöka hur de talande subjekten konstrueras diskursivt, samt hur deras legitimitet inom diskursen etableras. Därtill har konstruktionen av vita människor som diskursiv motpart analyserats. Studien fann att de talande subjektens utsatthet är av central betydelse för att etablera deras utrymme inom diskursen. Såväl de till subjekten knutna ingrupperna, som den vita utgruppen, skildras som påtagligt enhetliga. Detta är nödvändigt för att ge subjektens yttrande en kollektiv och representativ kvalitet, samt tillskriva vita människor ett samlat moraliskt ansvar. Dessa moraliska aspekter är viktiga, eftersom förändringar i ingruppens utsatthet i hög grad binds till den överordnade gruppens erkännande av den samhälleliga maktstrukturen, och accepterande av sina förpliktelser. Diskursens inriktning på utsatthetens lokala karaktär, har samtidigt potential att förstärka subjektens vaksamhet gentemot upplevda kränkningar från vita människor i deras omgivning. Sammansatt bidrar detta till en identitetskonstruktion som är bunden till subjektens upplevda utsatthet. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Separatism, som politisk idé, bygger på att människor som identifierar sig som tillhörande en specifik grupp organiserar sig separat från andra samhällsgrupper. Instagramkontot Makthavarna är ett exempel på en separatistisk plattform som är uppbyggd för människor som inte uppfattar sig som vita. Makthavarna är ett så kallat stafettkonto, vilket innebär att en ny person publicerar inlägg på kontot varje vecka. Vita personer får enligt kontots regler varken skriva inlägg eller kommentarer. Denna form av separatism har väckt mycket uppmärksamhet och skapat en stundtals livlig diskussion. Kritiker menar att separatistiska organisationsformer begränsar deltagarnas medvetande, ibland på ett farligt sätt. Förespråkare menar istället att det är... (More)
Separatism, som politisk idé, bygger på att människor som identifierar sig som tillhörande en specifik grupp organiserar sig separat från andra samhällsgrupper. Instagramkontot Makthavarna är ett exempel på en separatistisk plattform som är uppbyggd för människor som inte uppfattar sig som vita. Makthavarna är ett så kallat stafettkonto, vilket innebär att en ny person publicerar inlägg på kontot varje vecka. Vita personer får enligt kontots regler varken skriva inlägg eller kommentarer. Denna form av separatism har väckt mycket uppmärksamhet och skapat en stundtals livlig diskussion. Kritiker menar att separatistiska organisationsformer begränsar deltagarnas medvetande, ibland på ett farligt sätt. Förespråkare menar istället att det är ett viktigt sätt för medlemmar av utsatta grupper att stärka varandra i en miljö fri från rasistiska kränkningar.
Jag har här intresserat mig för hur ett sådant sammanhang konstruerar språkliga mönster, som påverkar deltagarnas uppfattning om såväl sig själva, som andra grupper i samhället. I förlängningen har medverkan potential att påverka såväl hur deltagarna kodar sina upplevelser, som deras förståelse för sitt politiska engagemang. Detta har genomförts med hjälp av en diskursanalys, där inlägg på Makthavarna har analyserats med teoretisk utgångspunkt i Michel Foucaults förståelse för hur subjektspositioner konstrueras genom kommunikativa ramverk – så kallade diskurser. Syftet har varit att undersöka, dels hur skribenternas legitimitet inom diskursen etableras, men även hur den egna ingruppen (den grupp skribenterna ser sig som en del av) konstrueras språkligt. Utöver det har jag även sett närmare på konstruktionen av vita människor, som utgör en diskursiv motpart för skribenterna. Uppsatsen visade att skribenternas utsatthet blir av avgörande betydelse i deras subjektskonstruktion, men även för att de ska kunna ta plats inom diskursen. Såväl skribenternas ingrupper, som vita människor, skildras som väldigt enhetliga. Till följd av detta blir det lättare att överföra ett moraliskt ansvar på vita personer, för deras samlade roll i skribenternas utsatthet. Detta moraliska ansvar blir särskilt viktigt, eftersom det är genom erkännandet av detta som subjekten kan frigöras från sin underordning. Inläggen fokuserar i hög grad på kränkningar som skribenterna upplever i vardagslivet, vilket sannolikt påverkar deras vaksamhet gentemot denna typ av upplevelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagman, Oskar LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Makthavarna, Foucault, subjekt, identitet, diskursanalys, rasism, identitetspolitik, separatism
language
Swedish
id
8926239
date added to LUP
2017-12-20 14:00:49
date last changed
2018-05-03 16:04:10
@misc{8926239,
 abstract   = {Framväxten av separatistiska organisationer för rasifierade i Sverige har periodvis erhållit stor uppmärksamhet. Förespråkarna ser det som ett sätt för strukturellt underordnade att stärka varandra, medan belackarna ser det som begränsande och destruktivt. Förståelsen för hur diskursiva praktiker struktureras inom separatistiska rörelser är emellertid begränsad. I denna studie har en diskursanalys genomförts av inlägg på instagramkontot Makthavarna, från januari till juni 2017. Makthavarna är ett separatistiskt konto, där enbart människor som rasifieras som icke-vita får skriva. Strävan har varit att utifrån ett foucauldianskt perspektiv undersöka hur de talande subjekten konstrueras diskursivt, samt hur deras legitimitet inom diskursen etableras. Därtill har konstruktionen av vita människor som diskursiv motpart analyserats. Studien fann att de talande subjektens utsatthet är av central betydelse för att etablera deras utrymme inom diskursen. Såväl de till subjekten knutna ingrupperna, som den vita utgruppen, skildras som påtagligt enhetliga. Detta är nödvändigt för att ge subjektens yttrande en kollektiv och representativ kvalitet, samt tillskriva vita människor ett samlat moraliskt ansvar. Dessa moraliska aspekter är viktiga, eftersom förändringar i ingruppens utsatthet i hög grad binds till den överordnade gruppens erkännande av den samhälleliga maktstrukturen, och accepterande av sina förpliktelser. Diskursens inriktning på utsatthetens lokala karaktär, har samtidigt potential att förstärka subjektens vaksamhet gentemot upplevda kränkningar från vita människor i deras omgivning. Sammansatt bidrar detta till en identitetskonstruktion som är bunden till subjektens upplevda utsatthet.},
 author    = {Hagman, Oskar},
 keyword   = {Makthavarna,Foucault,subjekt,identitet,diskursanalys,rasism,identitetspolitik,separatism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det utsatta subjektet - Den separatistiska diskursen på Makthavarna},
 year     = {2017},
}