Advanced

Digitalization of the product development process at Scania engine assembly

Teskera, Matea LU and Rosén, Anna (2017) MMK820 20171
Product Development
Abstract
The technology is constantly developing and companies are striving to work towards a more digital approach. Scania CV AB is a world leading Company manufacturing buses and trucks for heavy transport applications. To maintain their competitive position at the market the company has the ambition for the Product development process to become more digitalized. A goal is to implement a more simulation based and drawing free working method.

This project has been carried out at the engine assembly department. The purpose with the thesis was to identify how parts of the product development process could be more digitalized. This included identifying the gap that will occur between the current working process and a more digital approach.... (More)
The technology is constantly developing and companies are striving to work towards a more digital approach. Scania CV AB is a world leading Company manufacturing buses and trucks for heavy transport applications. To maintain their competitive position at the market the company has the ambition for the Product development process to become more digitalized. A goal is to implement a more simulation based and drawing free working method.

This project has been carried out at the engine assembly department. The purpose with the thesis was to identify how parts of the product development process could be more digitalized. This included identifying the gap that will occur between the current working process and a more digital approach. Furthermore, it involved finding solutions for the gap and to present possible impacts of a digital working approach.

The initial phase of the thesis was to find a suitable methodology for this type of study. The project proceeded with conducting a literature study to gain deeper insight of the subjects covered. A good foundation was obtained and the empirical study could commence. The data collection in the empirical study was gathered mainly within Scania through interviews, observations and archive analyses. Based on this information an analysis and result was carried out and presented. A gap was identified describing deficient areas in the current digital environment. The working method Model Based Definition (MBD) and a software called Industrial Path Solutions (IPS) are presented as solutions for the gap. Suggestions of how the working process should be modified have been set as prerequisites. Impacts including cost savings, quality improvements, shorter lead times and ergonomic benefits have been submitted. (Less)
Abstract (Swedish)
Tekniken utvecklas ständigt och företag strävar därför att arbeta mot ett mer digitalt arbetssätt. Scania CV AB är ett världsledande företag som tillverkar bussar och lastbilar för tunga transporter. För att behålla sin konkurrenskraftiga position på marknaden har företaget ambitionen att göra produktutvecklingsprocessen mer digitaliserad. Ett mål är att utveckla en mer simuleringsbaserad och ritningslös arbetsmetod.

Detta projekt har genomförts på produktionsavdelningen där montering av motorer sker. Syftet med uppsatsen var att identifiera hur delar av den nuvarande produktutvecklingsprocessen skulle kunna bli mer digitaliserad. Detta innebar att identifiera det gap som kommer att uppstå mellan den nuvarande arbetsprocessen och ett... (More)
Tekniken utvecklas ständigt och företag strävar därför att arbeta mot ett mer digitalt arbetssätt. Scania CV AB är ett världsledande företag som tillverkar bussar och lastbilar för tunga transporter. För att behålla sin konkurrenskraftiga position på marknaden har företaget ambitionen att göra produktutvecklingsprocessen mer digitaliserad. Ett mål är att utveckla en mer simuleringsbaserad och ritningslös arbetsmetod.

Detta projekt har genomförts på produktionsavdelningen där montering av motorer sker. Syftet med uppsatsen var att identifiera hur delar av den nuvarande produktutvecklingsprocessen skulle kunna bli mer digitaliserad. Detta innebar att identifiera det gap som kommer att uppstå mellan den nuvarande arbetsprocessen och ett mer digitaliserat tillvägagångssätt. Lösningar på gapet och effekterna av ett mer digitalt arbete skulle också presenteras.

Den inledande delen av arbetet innefattade att hitta en lämplig metod för denna typ av studie. Projektet fortskred med en litteraturstudie för att få djupare inblick i de ämnen som projektet kommer att grundas i. Med en bra grundförståelse kunde en empirisk studie påbörjas. Datainsamlingen till den empiriska studien samlades huvudsakligen in på Scania genom intervjuer, observationer och arkivanalyser. Baserat på denna information genomfördes och presenterades en analys och ett
resultat. Ett gap som beskriver de bristfälliga områden i den nuvarande digitala miljön identifierades. Arbetsmetoden Model Based Definition (MBD) och mjukvaran Industrial Path Solutions (IPS) presenterades som lösningar på gapet. Även förslag på hur arbetsprocessen kan ändras för att möjliggöra för ett mer digitalt tillvägagångssätt har redogjorts. Följderna av detta som inkluderar kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar, kortare ledtider och ergonomifördelar
har också sammanställts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Teskera, Matea LU and Rosén, Anna
supervisor
organization
course
MMK820 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8926310
date added to LUP
2017-10-02 11:32:08
date last changed
2017-10-02 11:32:08
@misc{8926310,
 abstract   = {The technology is constantly developing and companies are striving to work towards a more digital approach. Scania CV AB is a world leading Company manufacturing buses and trucks for heavy transport applications. To maintain their competitive position at the market the company has the ambition for the Product development process to become more digitalized. A goal is to implement a more simulation based and drawing free working method.

This project has been carried out at the engine assembly department. The purpose with the thesis was to identify how parts of the product development process could be more digitalized. This included identifying the gap that will occur between the current working process and a more digital approach. Furthermore, it involved finding solutions for the gap and to present possible impacts of a digital working approach.

The initial phase of the thesis was to find a suitable methodology for this type of study. The project proceeded with conducting a literature study to gain deeper insight of the subjects covered. A good foundation was obtained and the empirical study could commence. The data collection in the empirical study was gathered mainly within Scania through interviews, observations and archive analyses. Based on this information an analysis and result was carried out and presented. A gap was identified describing deficient areas in the current digital environment. The working method Model Based Definition (MBD) and a software called Industrial Path Solutions (IPS) are presented as solutions for the gap. Suggestions of how the working process should be modified have been set as prerequisites. Impacts including cost savings, quality improvements, shorter lead times and ergonomic benefits have been submitted.},
 author    = {Teskera, Matea and Rosén, Anna},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digitalization of the product development process at Scania engine assembly},
 year     = {2017},
}