Advanced

Transformationens poetik; En tillbyggnad till Lackalänga kyrka genom en undersökning av lagerverkan som gestaltningsidé

Jakubowski, Martin LU (2017) AAHM01 20162
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Arkitektur som har spår av förändring och på olika sätt förmedlar tidens förlopp har ett mångfacetterat djup. De förändringar som sker i byggnader går att avläsa som en ansamling fysiska och mentala lager, vilka genereras i en kontinuerlig och ständigt föränderlig process. Lagren är ett resultat av mänsklig aktivitet och tillsammans förmedlar de vilka vi än gång varit men återspeglar också hur vi tänker och lever idag.
I mitt examensarbete Transformationens poetik har jag valt att praktiskt undersöka begreppet Layering och konkretisera hur jag kan arbeta med det som gestaltningsidé. Frågan jag ställer mig är hur jag genom en ökad förståelse av begreppet Layering kan materialisera berättelsen om ett historiskt förlopp och tidens rörelse.
... (More)
Arkitektur som har spår av förändring och på olika sätt förmedlar tidens förlopp har ett mångfacetterat djup. De förändringar som sker i byggnader går att avläsa som en ansamling fysiska och mentala lager, vilka genereras i en kontinuerlig och ständigt föränderlig process. Lagren är ett resultat av mänsklig aktivitet och tillsammans förmedlar de vilka vi än gång varit men återspeglar också hur vi tänker och lever idag.
I mitt examensarbete Transformationens poetik har jag valt att praktiskt undersöka begreppet Layering och konkretisera hur jag kan arbeta med det som gestaltningsidé. Frågan jag ställer mig är hur jag genom en ökad förståelse av begreppet Layering kan materialisera berättelsen om ett historiskt förlopp och tidens rörelse.
I arbetets inledande del har jag därför studerat hur teoretikern Anne-Catrin Schultz beskriver de bakomliggande processerna av Layering och hur begreppet kan kategoriseras och tolkas. Jag tar också del utav vad arkitekterna Erik Lundberg (1895-1969) och Louis I. Kahn (1901-1974) skrivit, då de haft ett förhållningssätt till sitt arbete som jag anser relaterar till Layering.
Jag har även valt att lyfta in Henri Bergsons (1859-1941) filosofi om vad tid är och hur det går att uppleva den. Jag har sett en intressant koppling mellan hur dessa personer resonerat kring relationen mellan tid, rum och material. Deras arbeten har inspirerat mig till att göra en första analys av Lackalänga kyrka, vilket är den byggnad jag valt att arbeta med.
Kyrkan är belägen i Lackalänga, Furulund och uppfördes ursprungligen som en romansk sandstenskyrka omkring år 1150. Då den genomgått flertalet renoveringar och restaureringar var den lämplig som studieobjekt. För att komma närmare arbetets huvudsakliga fråga har jag gestaltat en tillbyggnad och adderar på så sätt nya lager till kyrkan. Tillsammans bildar arbetets olika delar ett fundament för att kunna förstå och reflektera kring Layering som gestaltningsidé. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakubowski, Martin LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
8926652
date added to LUP
2017-12-11 14:53:07
date last changed
2017-12-11 14:53:07
@misc{8926652,
 abstract   = {Arkitektur som har spår av förändring och på olika sätt förmedlar tidens förlopp har ett mångfacetterat djup. De förändringar som sker i byggnader går att avläsa som en ansamling fysiska och mentala lager, vilka genereras i en kontinuerlig och ständigt föränderlig process. Lagren är ett resultat av mänsklig aktivitet och tillsammans förmedlar de vilka vi än gång varit men återspeglar också hur vi tänker och lever idag.
I mitt examensarbete Transformationens poetik har jag valt att praktiskt undersöka begreppet Layering och konkretisera hur jag kan arbeta med det som gestaltningsidé. Frågan jag ställer mig är hur jag genom en ökad förståelse av begreppet Layering kan materialisera berättelsen om ett historiskt förlopp och tidens rörelse.
I arbetets inledande del har jag därför studerat hur teoretikern Anne-Catrin Schultz beskriver de bakomliggande processerna av Layering och hur begreppet kan kategoriseras och tolkas. Jag tar också del utav vad arkitekterna Erik Lundberg (1895-1969) och Louis I. Kahn (1901-1974) skrivit, då de haft ett förhållningssätt till sitt arbete som jag anser relaterar till Layering.
Jag har även valt att lyfta in Henri Bergsons (1859-1941) filosofi om vad tid är och hur det går att uppleva den. Jag har sett en intressant koppling mellan hur dessa personer resonerat kring relationen mellan tid, rum och material. Deras arbeten har inspirerat mig till att göra en första analys av Lackalänga kyrka, vilket är den byggnad jag valt att arbeta med. 
Kyrkan är belägen i Lackalänga, Furulund och uppfördes ursprungligen som en romansk sandstenskyrka omkring år 1150. Då den genomgått flertalet renoveringar och restaureringar var den lämplig som studieobjekt. För att komma närmare arbetets huvudsakliga fråga har jag gestaltat en tillbyggnad och adderar på så sätt nya lager till kyrkan. Tillsammans bildar arbetets olika delar ett fundament för att kunna förstå och reflektera kring Layering som gestaltningsidé.},
 author    = {Jakubowski, Martin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transformationens poetik; En tillbyggnad till Lackalänga kyrka genom en undersökning av lagerverkan som gestaltningsidé},
 year     = {2017},
}