Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys och utvärdering av kampanjers förmåga att förändra beteende - En studie av sju avfallsförebyggande kampanjer

HELLBORG LAPAJNE, MADELAINE (2015) FMIL01 20152
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
För att upprätthålla vår höga levnadsstandard och ha möjlighet att fortsätta utveckla vårt samhälle måste vi lära oss att hantera våra resurser på ett hållbart sätt. På kommunnivå kan man arbeta med detta genom att arbeta avfallsförbyggande. Ett allt vanligare sätt för kommuner att arbeta med dessa frågor är genom att arrangera kampanjer som fokuserar på avfallsförebyggande hos privata hushåll. Man önskar att genom bl.a. vägledning, inspirerande föredrag och andra aktiviteter påverka deltagarnas beteende till mer hållbart. Dessa kampanjer är utformade på många olika sätt och varierar i intensitet, längd, antal deltagare och struktur. I denna uppsats har sju sådana kampanjer undersökts närmare.
Frågorna som besvaras i detta arbete är... (More)
För att upprätthålla vår höga levnadsstandard och ha möjlighet att fortsätta utveckla vårt samhälle måste vi lära oss att hantera våra resurser på ett hållbart sätt. På kommunnivå kan man arbeta med detta genom att arbeta avfallsförbyggande. Ett allt vanligare sätt för kommuner att arbeta med dessa frågor är genom att arrangera kampanjer som fokuserar på avfallsförebyggande hos privata hushåll. Man önskar att genom bl.a. vägledning, inspirerande föredrag och andra aktiviteter påverka deltagarnas beteende till mer hållbart. Dessa kampanjer är utformade på många olika sätt och varierar i intensitet, längd, antal deltagare och struktur. I denna uppsats har sju sådana kampanjer undersökts närmare.
Frågorna som besvaras i detta arbete är följande
- Består kampanjernas effekt över tid?
- På vilket sätt bör kampanjerna utformas för att på bästa sätt påverka deltagarnas beteende?
- Är denna typ av kampanj en effektiv avfallsförebyggande satsning för kommuner?
Detta har gjorts genom att utvärdera och analysera de sju kampanjerna och därefter jämfört dem enligt samma mall, och genom att intervjua samtliga kampanjers projektledare och totalt sju kampanjdeltagare Kombinerat med detta har en litteraturstudie i beteendepsykologi gjorts för att vidare förstå mekanismerna bakom beteendeförändring.
Resultatet visar att kampanjerna har en förmåga att påverka beteendet hos sina deltagare. I kapitel 8 finns två summerande listor som sammanfattar vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till innan man börjar utforma en kampanj för att göra den mer träffsäker.
Huruvida dessa kampanjer fungerar som en långsiktligt hållbar metod i det avfallsförbyggande arbete på kommunnivå är en komplicerad fråga. Studier visar att det idag finns ett tydligt glapp mellan miljövänliga attityder och miljövänligt beteende. Dessa kampanjer har förmågan att fylla detta glapp men på ett begränsat och relativt dyrt sätt då budskapet endast nås av dess aktiva deltagare. Svårigheten för många kampanjer har varit att nå ut med budskapet till även icke-deltagare.
För att dessa kampanjer ska ses som ett långsiktigt hållbart verktyg i det avfallsförebyggande arbetet måste nya vägar hittas för att nå ut till en större publik på ett kostnadseffektivt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
HELLBORG LAPAJNE, MADELAINE
supervisor
organization
course
FMIL01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Waste prevention, campaigns, behaviour change
other publication id
ISRN LUTFD2/TFEM--15/5098--SE + (1-65)
language
Swedish
id
8926673
date added to LUP
2017-10-02 14:01:16
date last changed
2017-10-02 14:01:16
@misc{8926673,
 abstract   = {För att upprätthålla vår höga levnadsstandard och ha möjlighet att fortsätta utveckla vårt samhälle måste vi lära oss att hantera våra resurser på ett hållbart sätt. På kommunnivå kan man arbeta med detta genom att arbeta avfallsförbyggande. Ett allt vanligare sätt för kommuner att arbeta med dessa frågor är genom att arrangera kampanjer som fokuserar på avfallsförebyggande hos privata hushåll. Man önskar att genom bl.a. vägledning, inspirerande föredrag och andra aktiviteter påverka deltagarnas beteende till mer hållbart. Dessa kampanjer är utformade på många olika sätt och varierar i intensitet, längd, antal deltagare och struktur. I denna uppsats har sju sådana kampanjer undersökts närmare.
Frågorna som besvaras i detta arbete är följande
- Består kampanjernas effekt över tid?
- På vilket sätt bör kampanjerna utformas för att på bästa sätt påverka deltagarnas beteende?
- Är denna typ av kampanj en effektiv avfallsförebyggande satsning för kommuner?
Detta har gjorts genom att utvärdera och analysera de sju kampanjerna och därefter jämfört dem enligt samma mall, och genom att intervjua samtliga kampanjers projektledare och totalt sju kampanjdeltagare Kombinerat med detta har en litteraturstudie i beteendepsykologi gjorts för att vidare förstå mekanismerna bakom beteendeförändring.
Resultatet visar att kampanjerna har en förmåga att påverka beteendet hos sina deltagare. I kapitel 8 finns två summerande listor som sammanfattar vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till innan man börjar utforma en kampanj för att göra den mer träffsäker.
Huruvida dessa kampanjer fungerar som en långsiktligt hållbar metod i det avfallsförbyggande arbete på kommunnivå är en komplicerad fråga. Studier visar att det idag finns ett tydligt glapp mellan miljövänliga attityder och miljövänligt beteende. Dessa kampanjer har förmågan att fylla detta glapp men på ett begränsat och relativt dyrt sätt då budskapet endast nås av dess aktiva deltagare. Svårigheten för många kampanjer har varit att nå ut med budskapet till även icke-deltagare.
För att dessa kampanjer ska ses som ett långsiktigt hållbart verktyg i det avfallsförebyggande arbetet måste nya vägar hittas för att nå ut till en större publik på ett kostnadseffektivt sätt.},
 author    = {HELLBORG LAPAJNE, MADELAINE},
 keyword   = {Waste prevention,campaigns,behaviour change},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys och utvärdering av kampanjers förmåga att förändra beteende - En studie av sju avfallsförebyggande kampanjer},
 year     = {2015},
}