Advanced

Ett effektivare inköpsarbete genom produktkategorisering

Lundgren, Martin LU and Sjöstrand, Henrik (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Titel: Ett effektivare inköpsarbete genom produktkategorisering

Författare: Martin Lundgren & Henrik Sjöstrand

Handledare: Anne Landin Professor, avdelningen för Byggproduktion,
Lunds Tekniska Högskola
Annika Pålsson Projektchef, Midroc Construction

Problem: Det har gjorts lite forskning inom inköp i byggbranschen. Byggföretagen
själva anser att det finns stor potential inom inköpsarbete samtidigt som
interna partnersamarbeten blivit allt vanligare. Vidare präglas
byggbranschen av relativt låga vinstmarginaler i kombination med att den
svenska byggmaterialmarknaden har drag av oligopolstruktur med skev
prisbildning.

Syfte: Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i Kraljics inköpsmodell
ta fram en anpassad... (More)
Titel: Ett effektivare inköpsarbete genom produktkategorisering

Författare: Martin Lundgren & Henrik Sjöstrand

Handledare: Anne Landin Professor, avdelningen för Byggproduktion,
Lunds Tekniska Högskola
Annika Pålsson Projektchef, Midroc Construction

Problem: Det har gjorts lite forskning inom inköp i byggbranschen. Byggföretagen
själva anser att det finns stor potential inom inköpsarbete samtidigt som
interna partnersamarbeten blivit allt vanligare. Vidare präglas
byggbranschen av relativt låga vinstmarginaler i kombination med att den
svenska byggmaterialmarknaden har drag av oligopolstruktur med skev
prisbildning.

Syfte: Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i Kraljics inköpsmodell
ta fram en anpassad inköpsmodell för byggbranschen. Studien skall också
undersöka vilka fördelar en intern partnerrelation kan ha inom ramen för
inköp.

Metod: Arbetet har genomförts som en kvalitativ studie där datainsamlingen skett
genom intervjuer och en litteraturstudie.

Slutsatser: Ett effektivare inköpsarbete kan erhållas genom att använda en
inköpsmodell som hanterar produktkategorisering. En intern
partnerrelation kan ge ytterligare fördelar inom ramen för
produktkategorisering genom att kontrollera produkters
preferensutrymme. Därmed kan en regelbundenhet i produktefterfrågan
erhållas.

Nyckelord: Inköp, Kraljic, byggmaterial, produktkategorisering, marknadsanalys,
positionering (Less)
Abstract
Title: More efficient purchasing with product classification

Authors: Martin Lundgren & Henrik Sjöstrand

Supervisors: Anne Landin Professor, Department of Construction Management,
Lund University
Annika Pålsson Project Manager, Midroc Construction

Problem: Small amount of research regarding purchasing in the construction
industry even though the construction companies see a large potential
within purchasing. Meanwhile, one can see a rising trend of internal
partnerships with both property development and construction within the
same corporate group. Furthermore, is the construction industry suffering
from relatively small profit margins, combined with the Swedish market
for building materials who has characteristics of... (More)
Title: More efficient purchasing with product classification

Authors: Martin Lundgren & Henrik Sjöstrand

Supervisors: Anne Landin Professor, Department of Construction Management,
Lund University
Annika Pålsson Project Manager, Midroc Construction

Problem: Small amount of research regarding purchasing in the construction
industry even though the construction companies see a large potential
within purchasing. Meanwhile, one can see a rising trend of internal
partnerships with both property development and construction within the
same corporate group. Furthermore, is the construction industry suffering
from relatively small profit margins, combined with the Swedish market
for building materials who has characteristics of oligopoly structure and
problematic pricing structure.

Purpose: The purpose of this study is with Kraljic's purchasing model as startingpoint,
compile a purchasing model adapted to the construction industry.
The study shall also investigate what additional advantages that are
possible through an internal partnership, within the field of purchasing. Method: The study has been conducted as a qualitative study where data has been
collected from both interviews and a literature study.

Conclusions: A more efficient way of purchasing can be achieved by operating with a
purchasing model that handles product classification. An internal
partnership can provide additional advantages by controlling the
and therefore achieve a regularity in the
product demand.

Keywords: Purchasing, Kraljic, building material, product classification, market
analysis, positioning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Martin LU and Sjöstrand, Henrik
supervisor
organization
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Purchasing, Kraljic, building material, product classification, market analysis, positioning
publication/series
TVBP
report number
5560/17
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Anne Landin
Bihandledare: Annika Pålsson Projektchef, Midroc Construction
Examinator: Stefan Olander
id
8926794
date added to LUP
2017-10-17 14:15:57
date last changed
2019-10-07 16:30:58
@misc{8926794,
 abstract   = {Title: More efficient purchasing with product classification

Authors: Martin Lundgren & Henrik Sjöstrand

Supervisors: Anne Landin Professor, Department of Construction Management,
Lund University
Annika Pålsson Project Manager, Midroc Construction

Problem: Small amount of research regarding purchasing in the construction
industry even though the construction companies see a large potential
within purchasing. Meanwhile, one can see a rising trend of internal
partnerships with both property development and construction within the
same corporate group. Furthermore, is the construction industry suffering
from relatively small profit margins, combined with the Swedish market
for building materials who has characteristics of oligopoly structure and
problematic pricing structure. 

Purpose: The purpose of this study is with Kraljic's purchasing model as startingpoint,
compile a purchasing model adapted to the construction industry.
The study shall also investigate what additional advantages that are
possible through an internal partnership, within the field of purchasing. Method: The study has been conducted as a qualitative study where data has been
collected from both interviews and a literature study.

Conclusions: A more efficient way of purchasing can be achieved by operating with a
purchasing model that handles product classification. An internal
partnership can provide additional advantages by controlling the
and therefore achieve a regularity in the
product demand.

Keywords: Purchasing, Kraljic, building material, product classification, market
analysis, positioning},
 author    = {Lundgren, Martin and Sjöstrand, Henrik},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Purchasing,Kraljic,building material,product classification,market analysis,positioning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Ett effektivare inköpsarbete genom produktkategorisering},
 year     = {2017},
}