Advanced

Var finns Vipanandan? - Elevers förståelse av värdegrundsarbete ur ett Bourdieuskt perspektiv

Lindberg, Maria LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Arbetet behandlar värdegrundsarbete på en gymnasieskola i Lund ur ett elevperspektiv men förklarat med stöd av Pierre Bourdieus begrepp. Syftet är att med utgångspunkt från Bourdieus begrepp om kapital, habitus och fält nå fördjupad förståelse av elevernas uppfattning om det värdegrundsarbete som bedrivs vid den gymnasieskola de alla är elever på. Genom kvalitativa intervjuer av såväl enskilda elever som elever i grupp samt en begreppsgenomgång av Bourdieus begrepp om kapital och habitus har avsikten varit att klargöra och skapa förståelse för elevernas uppfattning. Resultatet av intervjuerna visar att elevernas kunskap och uppfattning om värdegrundsarbete är svag liksom deras intresse och engagemang i ämnet.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Maria LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Värdegrund Likabehandling Habitus Kapital Fält
language
Swedish
id
8926957
date added to LUP
2017-10-23 14:37:12
date last changed
2017-10-23 14:37:12
@misc{8926957,
 abstract   = {Arbetet behandlar värdegrundsarbete på en gymnasieskola i Lund ur ett elevperspektiv men förklarat med stöd av Pierre Bourdieus begrepp. Syftet är att med utgångspunkt från Bourdieus begrepp om kapital, habitus och fält nå fördjupad förståelse av elevernas uppfattning om det värdegrundsarbete som bedrivs vid den gymnasieskola de alla är elever på. Genom kvalitativa intervjuer av såväl enskilda elever som elever i grupp samt en begreppsgenomgång av Bourdieus begrepp om kapital och habitus har avsikten varit att klargöra och skapa förståelse för elevernas uppfattning. Resultatet av intervjuerna visar att elevernas kunskap och uppfattning om värdegrundsarbete är svag liksom deras intresse och engagemang i ämnet.},
 author    = {Lindberg, Maria},
 keyword   = {Värdegrund Likabehandling Habitus Kapital Fält},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Var finns Vipanandan? - Elevers förståelse av värdegrundsarbete ur ett Bourdieuskt perspektiv},
 year     = {2017},
}