Advanced

Hemlöshet belyst utifrån ett aktivitetsperspektiv - en intervjustudie

Halling, Moa LU and Isaksson, Rebecca LU (2017) ATPK62 20171
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund Antalet hemlösa personer i Sverige har ökat och är ett stort problem i dagens samhälle. Hemlöshet är ett komplext fenomen där stigmatisering, missbruksproblematik och fysisk och psykisk ohälsa många gånger är inblandat. Att leva som hemlös kan påverka möjligheten till aktivitet och delaktighet i det dagliga livet.
Syfte Syftet var att utifrån ett aktivitetsperspektiv belysa behovet av aktivitet hos hemlösa personer i Skåne sett från anställdas synvinkel inom verksamheter som möter hemlösa.
Metod Studiens design var kvalitativ. Nio intervjuer genomfördes med anställda från olika verksamheter, två män och sju kvinnor. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys där materialet... (More)
Bakgrund Antalet hemlösa personer i Sverige har ökat och är ett stort problem i dagens samhälle. Hemlöshet är ett komplext fenomen där stigmatisering, missbruksproblematik och fysisk och psykisk ohälsa många gånger är inblandat. Att leva som hemlös kan påverka möjligheten till aktivitet och delaktighet i det dagliga livet.
Syfte Syftet var att utifrån ett aktivitetsperspektiv belysa behovet av aktivitet hos hemlösa personer i Skåne sett från anställdas synvinkel inom verksamheter som möter hemlösa.
Metod Studiens design var kvalitativ. Nio intervjuer genomfördes med anställda från olika verksamheter, två män och sju kvinnor. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys där materialet kategoriserades enligt de aktivitetskategorier som utgör aktivitetsrepertoaren i ValMO-modellen.
Resultat Anställda som arbetar inom verksamheter som möter hemlösa upplever att de i många fall starkt efterfrågar aktivitet och att aktivitet kan ha betydelse för upplevd hälsa och självförtroende. Olika former av aktivitet kan även resultera i vardagliga rutiner samt minska risken för missbruk eller återfall i missbruk.
Slutsats Denna studie har bidragit till en djupare förståelse för aktivitetsbehovet hos hemlösa personer men vidare forskning bör genomföras för att skapa bättre förutsättningar för denna målgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Halling, Moa LU and Isaksson, Rebecca LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hemlösa, ValMO-modellen, arbetsterapi, anställda som möter hemlösa
language
Swedish
id
8927140
date added to LUP
2017-10-12 10:05:56
date last changed
2017-10-12 10:05:56
@misc{8927140,
 abstract   = {Bakgrund Antalet hemlösa personer i Sverige har ökat och är ett stort problem i dagens samhälle. Hemlöshet är ett komplext fenomen där stigmatisering, missbruksproblematik och fysisk och psykisk ohälsa många gånger är inblandat. Att leva som hemlös kan påverka möjligheten till aktivitet och delaktighet i det dagliga livet.
Syfte Syftet var att utifrån ett aktivitetsperspektiv belysa behovet av aktivitet hos hemlösa personer i Skåne sett från anställdas synvinkel inom verksamheter som möter hemlösa. 
Metod Studiens design var kvalitativ. Nio intervjuer genomfördes med anställda från olika verksamheter, två män och sju kvinnor. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys där materialet kategoriserades enligt de aktivitetskategorier som utgör aktivitetsrepertoaren i ValMO-modellen. 
Resultat Anställda som arbetar inom verksamheter som möter hemlösa upplever att de i många fall starkt efterfrågar aktivitet och att aktivitet kan ha betydelse för upplevd hälsa och självförtroende. Olika former av aktivitet kan även resultera i vardagliga rutiner samt minska risken för missbruk eller återfall i missbruk. 
Slutsats Denna studie har bidragit till en djupare förståelse för aktivitetsbehovet hos hemlösa personer men vidare forskning bör genomföras för att skapa bättre förutsättningar för denna målgrupp.},
 author    = {Halling, Moa and Isaksson, Rebecca},
 keyword   = {hemlösa,ValMO-modellen,arbetsterapi,anställda som möter hemlösa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hemlöshet belyst utifrån ett aktivitetsperspektiv - en intervjustudie},
 year     = {2017},
}