Advanced

Arbetsterapeutiska interventioner för ökad aktivitetsbalans hos personer med ångestsyndrom - en kvalitativ studie

Khatawi, Maria LU and Lantz, Sofia LU (2017) ATPK62 20171
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ångestsyndrom kan bidra till svårigheter i vardagliga livet och påverka individens livssituation, aktivitetsbalans och hälsa. Arbetsterapeutiska interventioner genomförs för att påverka individens görande, tänkande och/eller kännande för att uppnå enförändring. Forskning visar att det finns en del interventioner riktade mot denna typ av grupp,
men ytterst lite som fokuserar på att främja aktivitetsbalans i vardagen.
Syfte: Syftet är att undersöka vilka interventioner arbetsterapeuter beskriver att de använder sig av för att deras klienter med ångestsyndrom ska kunna uppnå en bättre aktivitetsbalans. Syftet är vidare att beskriva hur arbetsterapeuter upplever att dessa interventioner bidrar till förbättrad hälsa och... (More)
Bakgrund: Ångestsyndrom kan bidra till svårigheter i vardagliga livet och påverka individens livssituation, aktivitetsbalans och hälsa. Arbetsterapeutiska interventioner genomförs för att påverka individens görande, tänkande och/eller kännande för att uppnå enförändring. Forskning visar att det finns en del interventioner riktade mot denna typ av grupp,
men ytterst lite som fokuserar på att främja aktivitetsbalans i vardagen.
Syfte: Syftet är att undersöka vilka interventioner arbetsterapeuter beskriver att de använder sig av för att deras klienter med ångestsyndrom ska kunna uppnå en bättre aktivitetsbalans. Syftet är vidare att beskriva hur arbetsterapeuter upplever att dessa interventioner bidrar till förbättrad hälsa och aktivitetsbalans för dessa klienter.
Metod: En kvalitativ ansats valdes. Åtta arbetsterapeuter som valdes med snöbollsurval intervjuades. Data analyserades med manifest innehållsanalys.
Resultat: Resultatet resulterade ett tema: ”Klientcentrering” och tre huvudkategorier: ”Skapande aktiviteter”, ”Kognitiv beteende terapi” och ”Vardagsstruktur”.
Slutsats: Arbetsterapeuterna använde sig av olika interventioner; skapande aktiviteter, kognitiv beteende terapi och vardagsstruktur för att uppnå en god aktivitetsbalans och hälsa hos individer med ångestsyndrom. Interventionerna visade sig ge goda resultat enligt arbetsterapeuterna och interventionerna kunde bidra till ökad aktivitetsbalans och hälsa hos
klienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khatawi, Maria LU and Lantz, Sofia LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Anxiety disorders, Daily occupation, Mental disorders, Occupational science
language
Swedish
id
8927156
date added to LUP
2017-10-12 10:05:27
date last changed
2017-10-12 10:05:27
@misc{8927156,
 abstract   = {Bakgrund: Ångestsyndrom kan bidra till svårigheter i vardagliga livet och påverka individens livssituation, aktivitetsbalans och hälsa. Arbetsterapeutiska interventioner genomförs för att påverka individens görande, tänkande och/eller kännande för att uppnå enförändring. Forskning visar att det finns en del interventioner riktade mot denna typ av grupp,
men ytterst lite som fokuserar på att främja aktivitetsbalans i vardagen.
Syfte: Syftet är att undersöka vilka interventioner arbetsterapeuter beskriver att de använder sig av för att deras klienter med ångestsyndrom ska kunna uppnå en bättre aktivitetsbalans. Syftet är vidare att beskriva hur arbetsterapeuter upplever att dessa interventioner bidrar till förbättrad hälsa och aktivitetsbalans för dessa klienter.
Metod: En kvalitativ ansats valdes. Åtta arbetsterapeuter som valdes med snöbollsurval intervjuades. Data analyserades med manifest innehållsanalys.
Resultat: Resultatet resulterade ett tema: ”Klientcentrering” och tre huvudkategorier: ”Skapande aktiviteter”, ”Kognitiv beteende terapi” och ”Vardagsstruktur”.
Slutsats: Arbetsterapeuterna använde sig av olika interventioner; skapande aktiviteter, kognitiv beteende terapi och vardagsstruktur för att uppnå en god aktivitetsbalans och hälsa hos individer med ångestsyndrom. Interventionerna visade sig ge goda resultat enligt arbetsterapeuterna och interventionerna kunde bidra till ökad aktivitetsbalans och hälsa hos
klienterna.},
 author    = {Khatawi, Maria and Lantz, Sofia},
 keyword   = {Anxiety disorders,Daily occupation,Mental disorders,Occupational science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeutiska interventioner för ökad aktivitetsbalans hos personer med ångestsyndrom - en kvalitativ studie},
 year     = {2017},
}