Advanced

Upplevelser av aktiviteter i vardagen hos personer med narkolepsi

Andersson Nilsson, Isabell LU and Birgersson, Beatrice LU (2017) ATPK62 20171
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom där regleringen av sömn och vakenhet är påverkad. Sjukdomen drabbar i lika hög utsträckning män som kvinnor. Symptomen av narkolepsi kan påverka många aspekter av det dagliga livet och är många gånger funktionshindrande. Författarna såg en brist på studier kring hur vardagens aktiviteter upplevs hos personer med narkolepsi.
Syfte: Att undersöka upplevelsen av aktiviteter i vardagen hos personer med narkolepsi.
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Tio deltagare, tre män och sju kvinnor med diagnostiserad narkolepsi. Data analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys, tolkat utifrån ValMO-modellens perspektivtriad.
Resultat: Narkolepsi påverkar... (More)
Bakgrund: Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom där regleringen av sömn och vakenhet är påverkad. Sjukdomen drabbar i lika hög utsträckning män som kvinnor. Symptomen av narkolepsi kan påverka många aspekter av det dagliga livet och är många gånger funktionshindrande. Författarna såg en brist på studier kring hur vardagens aktiviteter upplevs hos personer med narkolepsi.
Syfte: Att undersöka upplevelsen av aktiviteter i vardagen hos personer med narkolepsi.
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Tio deltagare, tre män och sju kvinnor med diagnostiserad narkolepsi. Data analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys, tolkat utifrån ValMO-modellens perspektivtriad.
Resultat: Narkolepsi påverkar många av vardagens aktiviteter och möjligheten till aktivitetsutförande. Majoriteten av deltagarna upplevde begränsningar i sociala samt fysiska aktiviteter i vardagen. Deltagarna hade utvecklat ett flertal strategier i vardagen, som att ha tydliga rutiner. Deltagarna upplevde att de fått bristfälligt stöd från vården. Tre av deltagarna hade träffat en arbetsterapeut, samtliga hade fått söka kontakten på egen hand.
Slutsats: Det finns ett behov av fortsatt forskning om narkolepsi med koppling till arbetsterapi. Framförallt hur interventioner kan främja utförande av aktiviteter i vardagen för personer med narkolepsi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson Nilsson, Isabell LU and Birgersson, Beatrice LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Narkolepsi, Arbetsterapi och ValMO-modellen
language
Swedish
id
8927203
date added to LUP
2017-10-12 10:05:04
date last changed
2017-10-12 10:05:04
@misc{8927203,
 abstract   = {Bakgrund: Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom där regleringen av sömn och vakenhet är påverkad. Sjukdomen drabbar i lika hög utsträckning män som kvinnor. Symptomen av narkolepsi kan påverka många aspekter av det dagliga livet och är många gånger funktionshindrande. Författarna såg en brist på studier kring hur vardagens aktiviteter upplevs hos personer med narkolepsi. 
Syfte: Att undersöka upplevelsen av aktiviteter i vardagen hos personer med narkolepsi. 
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Tio deltagare, tre män och sju kvinnor med diagnostiserad narkolepsi. Data analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys, tolkat utifrån ValMO-modellens perspektivtriad. 
Resultat: Narkolepsi påverkar många av vardagens aktiviteter och möjligheten till aktivitetsutförande. Majoriteten av deltagarna upplevde begränsningar i sociala samt fysiska aktiviteter i vardagen. Deltagarna hade utvecklat ett flertal strategier i vardagen, som att ha tydliga rutiner. Deltagarna upplevde att de fått bristfälligt stöd från vården. Tre av deltagarna hade träffat en arbetsterapeut, samtliga hade fått söka kontakten på egen hand. 
Slutsats: Det finns ett behov av fortsatt forskning om narkolepsi med koppling till arbetsterapi. Framförallt hur interventioner kan främja utförande av aktiviteter i vardagen för personer med narkolepsi.},
 author    = {Andersson Nilsson, Isabell and Birgersson, Beatrice},
 keyword   = {Narkolepsi,Arbetsterapi och ValMO-modellen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av aktiviteter i vardagen hos personer med narkolepsi},
 year     = {2017},
}