Advanced

Validitetsprövning av ett nytt taktil gnosis- instrument: STI²™

Linnertz, Pär LU and Ek Prieto, Johanna LU (2017) ATPK62 20171
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund Inom handrehabilitering används instrumentet STI™ för att utvärdera taktil gnosis efter nervskada. För en patientsäker hälso- och sjukvård är det av vikt att arbetsterapeuter använder evidensbaserade och standardiserade instrument.
Syfte Syftet var att pröva samtidig validitet i det nya taktil gnosis- instrumentet STI²™ på patienter med sensibilitetspåverkan samt på en normalpopulation.
Metod Designen på studien var en metodstudie med kvantitativ ansats. Utifrån ett tvärsnitt jämfördes STI²™ med originalversionen av STI™ utifrån två kohorter bestående av 20 patienter och 20 friska personer. Patientgruppen bestämdes genom konsekutivt urval och den friska genom bekvämlighetsurval.
Resultat Av de 112 testade fingrarna fanns en... (More)
Bakgrund Inom handrehabilitering används instrumentet STI™ för att utvärdera taktil gnosis efter nervskada. För en patientsäker hälso- och sjukvård är det av vikt att arbetsterapeuter använder evidensbaserade och standardiserade instrument.
Syfte Syftet var att pröva samtidig validitet i det nya taktil gnosis- instrumentet STI²™ på patienter med sensibilitetspåverkan samt på en normalpopulation.
Metod Designen på studien var en metodstudie med kvantitativ ansats. Utifrån ett tvärsnitt jämfördes STI²™ med originalversionen av STI™ utifrån två kohorter bestående av 20 patienter och 20 friska personer. Patientgruppen bestämdes genom konsekutivt urval och den friska genom bekvämlighetsurval.
Resultat Av de 112 testade fingrarna fanns en fullständig samstämmighet mellan versionerna i 74 % (n=83) av fallen. Mätdatan som visade på fullständig samstämmighet inklusive instrumentets accepterade felmarginal på 1,2 poäng var 92 % (n=103). Resultatet visade att det inte finns någon systematisk avvikelse mellan de två versionerna av STI-testet.
Slutsats Då STI²™ visade på god samtidig validitet finns det tillräcklig evidens för implementering av instrumentet inom den arbetsterapeutiska handrehabiliteringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linnertz, Pär LU and Ek Prieto, Johanna LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
STI™, Taktil gnosis, nervskada, handrehabilitering, känsel, standardiserade instrument
language
Swedish
id
8927218
date added to LUP
2017-10-12 10:04:29
date last changed
2017-10-12 10:04:29
@misc{8927218,
 abstract   = {Bakgrund Inom handrehabilitering används instrumentet STI™ för att utvärdera taktil gnosis efter nervskada. För en patientsäker hälso- och sjukvård är det av vikt att arbetsterapeuter använder evidensbaserade och standardiserade instrument.
Syfte Syftet var att pröva samtidig validitet i det nya taktil gnosis- instrumentet STI²™ på patienter med sensibilitetspåverkan samt på en normalpopulation. 
Metod Designen på studien var en metodstudie med kvantitativ ansats. Utifrån ett tvärsnitt jämfördes STI²™ med originalversionen av STI™ utifrån två kohorter bestående av 20 patienter och 20 friska personer. Patientgruppen bestämdes genom konsekutivt urval och den friska genom bekvämlighetsurval. 
Resultat Av de 112 testade fingrarna fanns en fullständig samstämmighet mellan versionerna i 74 % (n=83) av fallen. Mätdatan som visade på fullständig samstämmighet inklusive instrumentets accepterade felmarginal på 1,2 poäng var 92 % (n=103). Resultatet visade att det inte finns någon systematisk avvikelse mellan de två versionerna av STI-testet. 
Slutsats Då STI²™ visade på god samtidig validitet finns det tillräcklig evidens för implementering av instrumentet inom den arbetsterapeutiska handrehabiliteringen.},
 author    = {Linnertz, Pär and Ek Prieto, Johanna},
 keyword   = {STI™,Taktil gnosis,nervskada,handrehabilitering,känsel,standardiserade instrument},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Validitetsprövning av ett nytt taktil gnosis- instrument: STI²™},
 year     = {2017},
}