Advanced

Hur kan förändringar i aktivitetsmönster påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen?

Brogate, Elvira LU and Persson, Frida LU (2017) ATPK62 20171
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
På grund av ökad immigration till Sverige finns ett behov av att undersöka hur denna påverkar aktivitet, hälsa och meningsfullhet. Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka förändringar av aktivitetsmönstret som skett i Sverige i jämförelse med hemlandet och hur detta kan påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpades och analyserades med innehållsanalys. Två teman identifierades utifrån resultatet: Kulturella skillnader mellan Sverige och hemlandet som påverkar aktivitet och delaktighet och Aktiviteters betydelse för hälsa och meningsfullhet. Det första temat beskrivs utifrån två kategorier: Kvinnans roll i samhället och Att... (More)
På grund av ökad immigration till Sverige finns ett behov av att undersöka hur denna påverkar aktivitet, hälsa och meningsfullhet. Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka förändringar av aktivitetsmönstret som skett i Sverige i jämförelse med hemlandet och hur detta kan påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpades och analyserades med innehållsanalys. Två teman identifierades utifrån resultatet: Kulturella skillnader mellan Sverige och hemlandet som påverkar aktivitet och delaktighet och Aktiviteters betydelse för hälsa och meningsfullhet. Det första temat beskrivs utifrån två kategorier: Kvinnans roll i samhället och Att leva med barn i Sverige. Det andra temat beskrivs utifrån tre kategorier: Arbete och aktivitetsbalans i vardagen, Nya meningsfulla aktiviteter i Sverige och Att rekonstruera tidigare meningsfulla aktiviteter. Förändringar i samtliga åtta deltagares aktivitetsmönster påverkade kvinnornas upplevelse av hälsa och meningsfullhet. Kvinnans roll i det svenska samhället skiljde sig markant från hemlandet och var en betydande faktor i förändringen av aktivitetsmönstret. Arbetsterapeuter kan vara ett viktigt stöd genom att erbjuda denna målgrupp vägledning och aktivitetsträning i den nya, okända, kontexten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brogate, Elvira LU and Persson, Frida LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsmönster, immigration, kvinnliga flyktingar, arbetsterapi, hälsa och meningsfullhet
language
Swedish
id
8927230
date added to LUP
2017-10-12 10:03:51
date last changed
2017-10-12 10:03:51
@misc{8927230,
 abstract   = {På grund av ökad immigration till Sverige finns ett behov av att undersöka hur denna påverkar aktivitet, hälsa och meningsfullhet. Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka förändringar av aktivitetsmönstret som skett i Sverige i jämförelse med hemlandet och hur detta kan påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpades och analyserades med innehållsanalys. Två teman identifierades utifrån resultatet: Kulturella skillnader mellan Sverige och hemlandet som påverkar aktivitet och delaktighet och Aktiviteters betydelse för hälsa och meningsfullhet. Det första temat beskrivs utifrån två kategorier: Kvinnans roll i samhället och Att leva med barn i Sverige. Det andra temat beskrivs utifrån tre kategorier: Arbete och aktivitetsbalans i vardagen, Nya meningsfulla aktiviteter i Sverige och Att rekonstruera tidigare meningsfulla aktiviteter. Förändringar i samtliga åtta deltagares aktivitetsmönster påverkade kvinnornas upplevelse av hälsa och meningsfullhet. Kvinnans roll i det svenska samhället skiljde sig markant från hemlandet och var en betydande faktor i förändringen av aktivitetsmönstret. Arbetsterapeuter kan vara ett viktigt stöd genom att erbjuda denna målgrupp vägledning och aktivitetsträning i den nya, okända, kontexten.},
 author    = {Brogate, Elvira and Persson, Frida},
 keyword   = {Aktivitetsmönster,immigration,kvinnliga flyktingar,arbetsterapi,hälsa och meningsfullhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan förändringar i aktivitetsmönster påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen?},
 year     = {2017},
}