Advanced

Lunds Geotermisystem, en utvärdering av 30 års drift

Aldenius, Erik LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20171
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Kraftringens geotermianläggning i Lund har varit i drift sen 1984. Det är den enda stora geoter-miska anläggningen i Sverige. Efter mer än 30 års drift är det dags att utvärdera hur det har fungerat. Arbetet be-skriver de geologiska förutsättningarna som stratigrafi (formation), formationstemperatur, typ av akvifer, porositet, permeabilitet och vattenkemi, samt driftdata, systemuppbyggnad, funktion och miljöeffekter. Målet är att arbetet ska kunna användas som ett underlag till utvärdering av fortsatt drift och att man ska kunna dra lärdom om vad som fungerat bra och dåligt i Lund inför liknande projekt. Arbetet bygger på litteraturstudier, rapporter och data från SGU och Kraftringen. Geotermisystemet producerar idag ungefär 250 GWh om... (More)
Kraftringens geotermianläggning i Lund har varit i drift sen 1984. Det är den enda stora geoter-miska anläggningen i Sverige. Efter mer än 30 års drift är det dags att utvärdera hur det har fungerat. Arbetet be-skriver de geologiska förutsättningarna som stratigrafi (formation), formationstemperatur, typ av akvifer, porositet, permeabilitet och vattenkemi, samt driftdata, systemuppbyggnad, funktion och miljöeffekter. Målet är att arbetet ska kunna användas som ett underlag till utvärdering av fortsatt drift och att man ska kunna dra lärdom om vad som fungerat bra och dåligt i Lund inför liknande projekt. Arbetet bygger på litteraturstudier, rapporter och data från SGU och Kraftringen. Geotermisystemet producerar idag ungefär 250 GWh om året och har som mest producerat 350 GWh per år. Sänkningen i produktion beror på temperatursänkning i systemet och övergång till andra energi-källor. Anläggningen har varit ekonomisk lönsam och data tyder på en positiv effekt på miljön. Till exempel har det bidragit till att man kunnat minska oljeberoendet från ungefär 100% till nästan 0 % i fjärrvärmesystemet. Utsläpp av bland annat koldioxid och svavel har också minskat. Det negativa har varit utsläpp av freon. Detta har minskat med åren efter förbättringar av systemet. Slutsatser från den här rapporten visar på att fortsatt drift av geotermisy-stem i Lund bör vara möjligt med minimal effektförlust i flera år till och ska man planera nya anläggningar så är Skåne bästa plats, framförallt söder om Romeleåsen. (Less)
Abstract
The geothermal heat plant in Lund has been running since 1984. It is the only one of its kind in Sweden. After running for more than 30 years it’s now time to evaluate the experiences from the long operational period of the heat plant. This report describes the geological conditions like the formation, temperature of the geothermal water, aquifer, porosity, permeability, and chemistry of the formation water, also the operating data, design of the system, function, and impact on the environment. The goal with the report is that it should be a help in decisions regarding continued operation of the geothermal heat plant, and that it can be used to learn from the operations in Lund before starting similar projects. The report is a literature... (More)
The geothermal heat plant in Lund has been running since 1984. It is the only one of its kind in Sweden. After running for more than 30 years it’s now time to evaluate the experiences from the long operational period of the heat plant. This report describes the geological conditions like the formation, temperature of the geothermal water, aquifer, porosity, permeability, and chemistry of the formation water, also the operating data, design of the system, function, and impact on the environment. The goal with the report is that it should be a help in decisions regarding continued operation of the geothermal heat plant, and that it can be used to learn from the operations in Lund before starting similar projects. The report is a literature study and has used different reports and data from SGU and Kraftringen. The geothermal heat plant produces 250 GWh a year right now and has produced at most 350 GWh a year. The decline is mainly because of lowering of the temperature in the reservoir and a transition to other energy sources. The plant has been economically profitable and data shows a positive effect on the environ-ment. The plant has been a part in making it possible to lower the district heating systems oil dependency from al-most 100% to close to 0%. It has also lowered other pollutions such as carbon dioxide and sulphur. Leakage of fre-ons has been the main negative impact. The leakage has been reduced since operations started with improvements on the system. This report concludes that continued operation of the geothermal heat plant should be possible in the future with minimal loss of effect and the best place to build another plant should be in Scania, south of Romeleåsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aldenius, Erik LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lundasandstenen, geotermi, fjärrvärme, Skåne, Lund
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
515
language
Swedish
id
8927348
date added to LUP
2017-10-16 09:50:04
date last changed
2017-10-16 09:50:04
@misc{8927348,
 abstract   = {The geothermal heat plant in Lund has been running since 1984. It is the only one of its kind in Sweden. After running for more than 30 years it’s now time to evaluate the experiences from the long operational period of the heat plant. This report describes the geological conditions like the formation, temperature of the geothermal water, aquifer, porosity, permeability, and chemistry of the formation water, also the operating data, design of the system, function, and impact on the environment. The goal with the report is that it should be a help in decisions regarding continued operation of the geothermal heat plant, and that it can be used to learn from the operations in Lund before starting similar projects. The report is a literature study and has used different reports and data from SGU and Kraftringen. The geothermal heat plant produces 250 GWh a year right now and has produced at most 350 GWh a year. The decline is mainly because of lowering of the temperature in the reservoir and a transition to other energy sources. The plant has been economically profitable and data shows a positive effect on the environ-ment. The plant has been a part in making it possible to lower the district heating systems oil dependency from al-most 100% to close to 0%. It has also lowered other pollutions such as carbon dioxide and sulphur. Leakage of fre-ons has been the main negative impact. The leakage has been reduced since operations started with improvements on the system. This report concludes that continued operation of the geothermal heat plant should be possible in the future with minimal loss of effect and the best place to build another plant should be in Scania, south of Romeleåsen.},
 author    = {Aldenius, Erik},
 keyword   = {Lundasandstenen,geotermi,fjärrvärme,Skåne,Lund},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Lunds Geotermisystem, en utvärdering av 30 års drift},
 year     = {2017},
}