Advanced

Att Kringgå Heder - en kvalitativ innehållsanalys av Länsstyrelsens Östergötlands förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck

Malmgren, Christina LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen har sin utgångspunkt i e pågående debatt om hedersvåld. Studiens syfte är utifrån kvalitativ innehållsanalys undersöka förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppsats har sin utgångspunkt i: Genusteori, Bourdieu´s teori om manlig dominans, hedersbegreppet och om kulturbegreppet. Det empiriska materialet har samlats in från Länsstyrelsen Östergötland i form av handböcker och utbildningsmaterial mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handböckerna tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och ungas rättigheter, och ämnar sprida kunskap om hedersvåld, mekanismerna bakom och hur man skall hjälpa utsatta på bästa sätt. Metoderna består av kunskap om hedersproblematiken, samverkan mellan organisationer och... (More)
Uppsatsen har sin utgångspunkt i e pågående debatt om hedersvåld. Studiens syfte är utifrån kvalitativ innehållsanalys undersöka förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppsats har sin utgångspunkt i: Genusteori, Bourdieu´s teori om manlig dominans, hedersbegreppet och om kulturbegreppet. Det empiriska materialet har samlats in från Länsstyrelsen Östergötland i form av handböcker och utbildningsmaterial mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handböckerna tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och ungas rättigheter, och ämnar sprida kunskap om hedersvåld, mekanismerna bakom och hur man skall hjälpa utsatta på bästa sätt. Metoderna består av kunskap om hedersproblematiken, samverkan mellan organisationer och samtalsguider för att hjälpa utsatta. Fokus ligger på hur man kan samtala med utsatta och vilka begrepp som kan användas. Analysen belyser den ständiga diskussionen om hedersrelaterat våld som en del av mäns våld mot kvinnor och det framhålls att det inte behöver ha direkt koppling till religion eller kultur samtidigt som i samtalsguiderna belyses kulturen som en viktig aspekt. Det förebyggande metodernas grundproblem är att begreppsdefinitionerna är lösa, vilket påverkar det förebyggande arbetet. Mot bakgrund av dessa resultat ger studien även en slutdiskussion med förslag på vidare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Christina LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hedersvåld, Genus, Metod, Symboliskt våld, Kultur
language
Swedish
id
8927559
date added to LUP
2017-10-23 14:37:21
date last changed
2017-10-31 13:34:24
@misc{8927559,
 abstract   = {Uppsatsen har sin utgångspunkt i e pågående debatt om hedersvåld. Studiens syfte är utifrån kvalitativ innehållsanalys undersöka förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppsats har sin utgångspunkt i: Genusteori, Bourdieu´s teori om manlig dominans, hedersbegreppet och om kulturbegreppet. Det empiriska materialet har samlats in från Länsstyrelsen Östergötland i form av handböcker och utbildningsmaterial mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handböckerna tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och ungas rättigheter, och ämnar sprida kunskap om hedersvåld, mekanismerna bakom och hur man skall hjälpa utsatta på bästa sätt. Metoderna består av kunskap om hedersproblematiken, samverkan mellan organisationer och samtalsguider för att hjälpa utsatta. Fokus ligger på hur man kan samtala med utsatta och vilka begrepp som kan användas. Analysen belyser den ständiga diskussionen om hedersrelaterat våld som en del av mäns våld mot kvinnor och det framhålls att det inte behöver ha direkt koppling till religion eller kultur samtidigt som i samtalsguiderna belyses kulturen som en viktig aspekt. Det förebyggande metodernas grundproblem är att begreppsdefinitionerna är lösa, vilket påverkar det förebyggande arbetet. Mot bakgrund av dessa resultat ger studien även en slutdiskussion med förslag på vidare forskning.},
 author    = {Malmgren, Christina},
 keyword   = {Hedersvåld,Genus,Metod,Symboliskt våld,Kultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att Kringgå Heder - en kvalitativ innehållsanalys av Länsstyrelsens Östergötlands förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck},
 year     = {2017},
}