Advanced

The impact of environmental drivers on bumblebee diversity using a national data set

Kaae, Mathias Emil (2017) BIOM01 20161
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Humlor är ett välkänt och omtyckt inslag i den svenska naturen. Globalt utgör de en viktig resurs som pollinatörer inom jordbruket. De senaste åren har forskare försökt kvantifiera deras och andra pollinatörers betydelse för jordbruket. Den generella kunskapen om humlor, deras mångfald, utbredning och beteende, har också ökat. Humlor är taxonomisk sett bin och 41 arter har hittills hittats i Sverige, men av dessa har tre arter försvunnit. Fler arter av humlor har ändrat utbredning och minskat i antal de senare åren. Orsakerna till förändringarna i humlornas utbredning och antal är inte helt kända, men moderna jordbruksmetoder och klimatförändringarna kan ligga bakom förändringarna. I detta arbete har jag undersökt hur temperatur, nederbörd... (More)
Humlor är ett välkänt och omtyckt inslag i den svenska naturen. Globalt utgör de en viktig resurs som pollinatörer inom jordbruket. De senaste åren har forskare försökt kvantifiera deras och andra pollinatörers betydelse för jordbruket. Den generella kunskapen om humlor, deras mångfald, utbredning och beteende, har också ökat. Humlor är taxonomisk sett bin och 41 arter har hittills hittats i Sverige, men av dessa har tre arter försvunnit. Fler arter av humlor har ändrat utbredning och minskat i antal de senare åren. Orsakerna till förändringarna i humlornas utbredning och antal är inte helt kända, men moderna jordbruksmetoder och klimatförändringarna kan ligga bakom förändringarna. I detta arbete har jag undersökt hur temperatur, nederbörd och markanvändning (miljövariabler) påverkar humlor. Jag har analyserat observationer av humlor gjorda av Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) i förhållande till markanvändning, temperatur och nederbörd i Sverige. Istället för att göra en modell för varje art eller en modell av ett biodiversitsmått, undersökte jag olika miljövariablers påverkan på grupper av humlor med liknande egenskaper i en och samma modell. I arbetet grupperades 33 arter av humlor i sex grupper. Resultatet visade att (1) de olika grupperna påverkas olika av miljövariablerna. (2) De flesta grupper hade en positiv trend, (3) några långtungade arter (LONG_EARLY & LONG_LATE) hade också en positiv trend. Detta är motsatt förväntningarna sedan dessa arter borde vara minska i det moderna jordbrukslandskapet, (4) utifrån data ser det ut som att humlorna var negativ associerad till jordbrukslandskapet, men dessa resultat kan också indikera att modellen inte lyckades modellera landskapsheterogenitet (HET) särskild bra. (5) Några grupper visade en relativt stark positiv oberoende artskorrelation i abundansmodellen vilket vi inte såg i artsdiversitetsmodellen. Utifrån vårt resultat spelar det mindre roll, vilken modell man använder sedan nästan likadana resultat erhölls från de olika modellerna.

Master’s Degree Project in Biology 30 credits 2017
Department of Biology, Lund University

Advisor: Ullrika Sahlin
Centre for Environmental and Climate Research
Lund University (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kaae, Mathias Emil
supervisor
organization
course
BIOM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8928229
date added to LUP
2017-11-07 14:44:11
date last changed
2017-11-07 14:44:11
@misc{8928229,
 author    = {Kaae, Mathias Emil},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The impact of environmental drivers on bumblebee diversity using a national data set},
 year     = {2017},
}