Advanced

"Quality of life in frail older persons in nursing homes" A participatory assisted questionnaire study

Arnoldsson, Lisa LU and Lagerholm, Annika LU (2017) DSKM20 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstract
Bakgrund: I Sverige bor många av de mest sköra gamla på särskilt boende. De flesta av de som bor på särskilt boende behöver omfattande hjälp flera gånger under dagen som följd av sjukdom, funktionshinder och eller ångest. Livskvalitet definieras som individens uppfattning av sin situation i tillvaron inom ramen för de kultur- och värdesystem där de bor och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och intressen.
Syftet med studien var att beskriva hur sköra äldre personer på särskilt boende upplever livskvalitet och undersöka om det fanns skillnader mellan kön och ålder.

Metod: Studien gjordes som en assisterad enkätstudie med 69 deltagare som bor på särskilt boende i Sverige. De äldre personerna svarade på frågor... (More)
Abstract
Bakgrund: I Sverige bor många av de mest sköra gamla på särskilt boende. De flesta av de som bor på särskilt boende behöver omfattande hjälp flera gånger under dagen som följd av sjukdom, funktionshinder och eller ångest. Livskvalitet definieras som individens uppfattning av sin situation i tillvaron inom ramen för de kultur- och värdesystem där de bor och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och intressen.
Syftet med studien var att beskriva hur sköra äldre personer på särskilt boende upplever livskvalitet och undersöka om det fanns skillnader mellan kön och ålder.

Metod: Studien gjordes som en assisterad enkätstudie med 69 deltagare som bor på särskilt boende i Sverige. De äldre personerna svarade på frågor kring livskvalitet i ett strukturerat intervjubaserat frågeformulär, WHOQOL-BREF och WHOQOL-OLD. Data analyserades i en beskrivande och en analytisk del.

Resultat: Resultatet visade att 38% upplevde sin allmänna livskvalitet som bra eller mycket bra. Högsta domänmedelvärde i de olika instrumenten fanns i domänen död och döende samt i domänen miljö och det lägsta domänmedelvärdena i domänerna autonomi och fysisk hälsa. Inga signifikanta skillnader vare sig gällande kön eller ålder kunde urskiljas efter analys av resultatet.

Slutsats: Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om äldre personers uppfattning om livskvalitet för att kunna förstå och bemöta individen på särskilt boende.

Nyckelord: Livskvalitet, särskilt boende, äldre personer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arnoldsson, Lisa LU and Lagerholm, Annika LU
supervisor
organization
course
DSKM20 20172
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
särskilt boende, Livskvalitet, äldre personer
language
English
id
8928315
date added to LUP
2017-12-18 07:22:44
date last changed
2017-12-18 07:22:44
@misc{8928315,
 abstract   = {Abstract 
Bakgrund: I Sverige bor många av de mest sköra gamla på särskilt boende. De flesta av de som bor på särskilt boende behöver omfattande hjälp flera gånger under dagen som följd av sjukdom, funktionshinder och eller ångest. Livskvalitet definieras som individens uppfattning av sin situation i tillvaron inom ramen för de kultur- och värdesystem där de bor och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och intressen.
Syftet med studien var att beskriva hur sköra äldre personer på särskilt boende upplever livskvalitet och undersöka om det fanns skillnader mellan kön och ålder.

Metod: Studien gjordes som en assisterad enkätstudie med 69 deltagare som bor på särskilt boende i Sverige. De äldre personerna svarade på frågor kring livskvalitet i ett strukturerat intervjubaserat frågeformulär, WHOQOL-BREF och WHOQOL-OLD. Data analyserades i en beskrivande och en analytisk del.

Resultat: Resultatet visade att 38% upplevde sin allmänna livskvalitet som bra eller mycket bra. Högsta domänmedelvärde i de olika instrumenten fanns i domänen död och döende samt i domänen miljö och det lägsta domänmedelvärdena i domänerna autonomi och fysisk hälsa. Inga signifikanta skillnader vare sig gällande kön eller ålder kunde urskiljas efter analys av resultatet. 

Slutsats: Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om äldre personers uppfattning om livskvalitet för att kunna förstå och bemöta individen på särskilt boende.

Nyckelord: Livskvalitet, särskilt boende, äldre personer},
 author    = {Arnoldsson, Lisa and Lagerholm, Annika},
 keyword   = {särskilt boende,Livskvalitet,äldre personer},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Quality of life in frail older persons in nursing homes" A participatory assisted questionnaire study},
 year     = {2017},
}