Advanced

Utmaningar gällande vaccinationer inom barnhälsovården

Magnell Grönberg, Johanna LU and Malmlin Brönmark, Jenny LU (2017) DSKM20 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Bakgrund: Sedan i juni 2016 har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården behörighet att självständigt ordinera kompletterande vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Syfte: Att belysa BVC-sjuksköterskors perspektiv av utmaningar gällande vaccinationer av barn från olika kulturer inom barnhälsovården. Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats har använts i studien. Nio BVC-sjuksköterskor med stor erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar från olika kulturer har intervjuats i fyra olika kommuner i Skåne. Resultat: I resultatet framkom sex kategorier; att kartlägga, att skapa förtroende för BVC-sjuksköterskan, språkförbistring, brist på utbildning och stöd,... (More)
Abstrakt

Bakgrund: Sedan i juni 2016 har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården behörighet att självständigt ordinera kompletterande vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Syfte: Att belysa BVC-sjuksköterskors perspektiv av utmaningar gällande vaccinationer av barn från olika kulturer inom barnhälsovården. Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats har använts i studien. Nio BVC-sjuksköterskor med stor erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar från olika kulturer har intervjuats i fyra olika kommuner i Skåne. Resultat: I resultatet framkom sex kategorier; att kartlägga, att skapa förtroende för BVC-sjuksköterskan, språkförbistring, brist på utbildning och stöd, bristande organisation samt tidsbrist. Det är ett komplext och tidskrävande arbete med att kartlägga vilka vaccinationer ett barn har fått i sitt hemland. Det är även svårt för BVC-sjuksköterskorna att få förtroende från barnet samt att bibehålla det. BVC-sjuksköterskorna anser att det alltid försvårar kommunikationen när de arbetar med tolk. Det finns inte alltid utrymme för att sätta sig in i varje enskilt barns specifika situation inom barnhälsovården. Konklusion: Avsaknad av utbildning skapar en osäkerhet hos
BVC-sjuksköterskorna som hade kunnat förhindras genom tydliga nationella riktlinjer samt utbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnell Grönberg, Johanna LU and Malmlin Brönmark, Jenny LU
supervisor
organization
course
DSKM20 20172
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barn, Nyckelord BVC-sjuksköterskor, kultur, kompletterande vaccinationer, utmaningar, kartlägga, förtroende, språkförbistring, tidsbrist
language
Swedish
id
8928631
date added to LUP
2017-12-18 07:25:29
date last changed
2017-12-18 07:25:29
@misc{8928631,
 abstract   = {Abstrakt

Bakgrund: Sedan i juni 2016 har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården behörighet att självständigt ordinera kompletterande vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Syfte: Att belysa BVC-sjuksköterskors perspektiv av utmaningar gällande vaccinationer av barn från olika kulturer inom barnhälsovården. Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats har använts i studien. Nio BVC-sjuksköterskor med stor erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar från olika kulturer har intervjuats i fyra olika kommuner i Skåne. Resultat: I resultatet framkom sex kategorier; att kartlägga, att skapa förtroende för BVC-sjuksköterskan, språkförbistring, brist på utbildning och stöd, bristande organisation samt tidsbrist. Det är ett komplext och tidskrävande arbete med att kartlägga vilka vaccinationer ett barn har fått i sitt hemland. Det är även svårt för BVC-sjuksköterskorna att få förtroende från barnet samt att bibehålla det. BVC-sjuksköterskorna anser att det alltid försvårar kommunikationen när de arbetar med tolk. Det finns inte alltid utrymme för att sätta sig in i varje enskilt barns specifika situation inom barnhälsovården. Konklusion: Avsaknad av utbildning skapar en osäkerhet hos 
BVC-sjuksköterskorna som hade kunnat förhindras genom tydliga nationella riktlinjer samt utbildning.},
 author    = {Magnell Grönberg, Johanna and Malmlin Brönmark, Jenny},
 keyword   = {barn,Nyckelord BVC-sjuksköterskor,kultur,kompletterande vaccinationer,utmaningar,kartlägga,förtroende,språkförbistring,tidsbrist},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utmaningar gällande vaccinationer inom barnhälsovården},
 year     = {2017},
}