Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det mänskliga arvet

Andersson, Sanna LU (2016) SOCK04 20162
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Sanna Andersson
Titel: Det mänskliga arvet - En undersökning av det kulturella och symboliska kapitalets påverkan på individer inom högskola och universitet
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Axel Fredholm
Sociologiska institutionen, höstterminen 2016
I tidigare forskning om klass och klassresor framkommer det att personer utan tillträde inom det akademiska fältet i stor utsträckning känner sig distanserade eller stigmatiserade när de genomgår en klassresa från familjen utan akademisk utbildning till att studera vid högskola eller universitet.
Uppsatsen syfte är således att belysa de olika kulturella och symboliska kapital en person besitter. Personerna som deltar i denna uppsats studerar vid Lunds universitet och... (More)
Författare: Sanna Andersson
Titel: Det mänskliga arvet - En undersökning av det kulturella och symboliska kapitalets påverkan på individer inom högskola och universitet
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Axel Fredholm
Sociologiska institutionen, höstterminen 2016
I tidigare forskning om klass och klassresor framkommer det att personer utan tillträde inom det akademiska fältet i stor utsträckning känner sig distanserade eller stigmatiserade när de genomgår en klassresa från familjen utan akademisk utbildning till att studera vid högskola eller universitet.
Uppsatsen syfte är således att belysa de olika kulturella och symboliska kapital en person besitter. Personerna som deltar i denna uppsats studerar vid Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola.
Uppsatsen kommer behandla det kulturella och symboliska kapitalets påverkan på individen i samspel med läsningen som förekommer innanför hemmets väggar. De grundläggande frågeställningarna för uppsatsen har varit: Vilken påverkan kan läsning tros ha på de olika intervjupersonerna i deras upplevelser av högskola eller universitet? Vilket kulturellt kapital besitter de olika intervjupersonerna? Samt, vilken betydelse har det kulturella kapitalet för personer från familjer utan akademisk utbildning förutsättningar att studera på universitet eller högskola?
För att besvara frågeställningarna har fem intervjuer genomförts med studenter från Chalmers tekniska högskola samt Lunds universitet. Empirin från intervjuerna har analyserats och diskuterats i sken av Bourdieus teori om Habitus, kapital och fält, samt Trondmans teori om läsningens påverkan på individer som genomgår en klassresa från arbetarklass till student vid högskolan.
Uppsatsens slutsats blev följaktligen att personer som kommer från familjer utan akademisk utbildning oftare besitter ett lägre symboliskt kapital än personer från familjer med akademisk utbildning. Detta innebär dock inte att de besitter ett lägre kulturellt kapital, då det kulturella kapitalet kan skapas via utbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sanna LU
supervisor
organization
alternative title
En undersökning av det kulturella och symboliska kapitalets påverkan på individer inom högskola och universitet
course
SOCK04 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Habitus, kulturellt kapital, klassresa, läsning, universitet, högskola
language
Swedish
additional info
Namn och plats för intervjupersonerna är fingerade och har ingen koppling till personerna i fråga.
id
8928672
date added to LUP
2017-12-06 10:57:18
date last changed
2017-12-06 10:57:18
@misc{8928672,
 abstract   = {Författare: Sanna Andersson
Titel: Det mänskliga arvet - En undersökning av det kulturella och symboliska kapitalets påverkan på individer inom högskola och universitet
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Axel Fredholm
Sociologiska institutionen, höstterminen 2016
I tidigare forskning om klass och klassresor framkommer det att personer utan tillträde inom det akademiska fältet i stor utsträckning känner sig distanserade eller stigmatiserade när de genomgår en klassresa från familjen utan akademisk utbildning till att studera vid högskola eller universitet.
Uppsatsen syfte är således att belysa de olika kulturella och symboliska kapital en person besitter. Personerna som deltar i denna uppsats studerar vid Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola.
Uppsatsen kommer behandla det kulturella och symboliska kapitalets påverkan på individen i samspel med läsningen som förekommer innanför hemmets väggar. De grundläggande frågeställningarna för uppsatsen har varit: Vilken påverkan kan läsning tros ha på de olika intervjupersonerna i deras upplevelser av högskola eller universitet? Vilket kulturellt kapital besitter de olika intervjupersonerna? Samt, vilken betydelse har det kulturella kapitalet för personer från familjer utan akademisk utbildning förutsättningar att studera på universitet eller högskola? 
 För att besvara frågeställningarna har fem intervjuer genomförts med studenter från Chalmers tekniska högskola samt Lunds universitet. Empirin från intervjuerna har analyserats och diskuterats i sken av Bourdieus teori om Habitus, kapital och fält, samt Trondmans teori om läsningens påverkan på individer som genomgår en klassresa från arbetarklass till student vid högskolan. 
Uppsatsens slutsats blev följaktligen att personer som kommer från familjer utan akademisk utbildning oftare besitter ett lägre symboliskt kapital än personer från familjer med akademisk utbildning. Detta innebär dock inte att de besitter ett lägre kulturellt kapital, då det kulturella kapitalet kan skapas via utbildning.},
 author    = {Andersson, Sanna},
 keyword   = {Habitus,kulturellt kapital,klassresa,läsning,universitet,högskola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det mänskliga arvet},
 year     = {2016},
}