Advanced

Kundorientering i patentprocesserna

Al Bufradie, Ibrahim (2017) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det har skett en förändrad marknadsmiljö hos patentbyråerna idag, i alla fall för
de större byråerna. Förr agerade patentbyråerna mer som ordermottagare,
efterfrågan var stor i förhållande till antalet aktörer på marknaden. Vilket gav
patentkonsulterna en starkare position i förhandlingarna med kunder. Detta har
förändrats, på senare tid har det krävts mer arbete från patentkonsulterna för att
skapa nya kontaktvägar till potentiella kunder.Syfte: Projektets huvudsyfte är att undersöka på vilka sätt patentbyråerna kan utveckla
sin ”approach” till de förändrade affärsmiljöer som råder i
marknaden. Förberedelserna ska grunda sig på ett marknadsorienterat sätt.
Genom att förstå marknaden och de dynami ska... (More)
Bakgrund: Det har skett en förändrad marknadsmiljö hos patentbyråerna idag, i alla fall för
de större byråerna. Förr agerade patentbyråerna mer som ordermottagare,
efterfrågan var stor i förhållande till antalet aktörer på marknaden. Vilket gav
patentkonsulterna en starkare position i förhandlingarna med kunder. Detta har
förändrats, på senare tid har det krävts mer arbete från patentkonsulterna för att
skapa nya kontaktvägar till potentiella kunder.Syfte: Projektets huvudsyfte är att undersöka på vilka sätt patentbyråerna kan utveckla
sin ”approach” till de förändrade affärsmiljöer som råder i
marknaden. Förberedelserna ska grunda sig på ett marknadsorienterat sätt.
Genom att förstå marknaden och de dynami ska marknadskrafterna, kan
patentbyråerna också leverera ett högre värde till sina intressenter. Dessutom
är ett delsyfte att undersöka olika tillväxtmöjligheter för patentbyråerna d.v.s. hur
de kan utvidga sin tjänsteportfölj.Mål: Kunder har olika skäl att söka patent och genom att förstå deras behov kan det bli
lättare att hantera kunden. Därför är det viktigt att projektet utvecklar en egen
generisk modell för ”patentstrategi” som grundar sig på den samlade information
både från kunder och konsulter. ”Patentstrategi” ska vägleda konsultens och
kundens väg att utnyttja patentansökan på bästa möjliga sätt för kundens
önskemål.Metod I början av studien konstaterades att det krävs ett nytt sätt att arbeta med
kunderna. Därför görs en mer explorativ undersökning i studiens första del för att
få förståelse för marknaden och därefter använda den explorativa undersökningen
som underlag för kundnöjdhetsundersökningen.
Kundnöjdhöjdhetsundersökningen skapades med hjälp av kvalitativa och
kvantitativa undersökningar. Datainsamlingen sker genom intervjuer,
observationer samt sökning av sekundärdata.


vi

Empiri: Projektet baseras på kundundersökningen och erfarenheter från branschen.
Kundundersökningen representerar undersökningsobjekt som tillhör de sex
största patentbyråerna i Sverige och med de största patentbyråerna menas de
patentbyråerna som har lämnat in flest nationella patentansökningar mellan 2010-
2015.Idag saknas det tillräckligt med information om patentkonsulternas sätt att arbeta
och även om patentkundernas beteende. Därför blir studiens samlade data som
presenteras under Empirin databasen för info rmationen som tillämpas i analys,
resultat & förslag, diskussion och slutsats kapitlet.Resultat:De kvalitativa och kvantitativa undersökningarna visade på att det krävs ett mer
attraktivt sätt att arbeta med sina kunder. Många kunder är inte nöjda med sina
patensbyråer och kan tänka sig lämna patentbyråerna om ett bättre erbjudande
presenteras för kunden av konkurrenterna. Ett bättre erbjudande som omfattar
ökad kvalité. Majoriteten av kunderna söker efter patentkonsulter som kan
erbjuda ökad service kvalité och bred kunskap inom aktuella området. Många
konsulter anser att ökad kvalité innebär den bäst skrivna patentansökan. Men
detta är inte vad majoriteten av kunderna söker, utan i stort handlar det mer om
kundvård, dvs. att lyssna på kundens behov fö r att vidare kunna uppfylla deras
förväntningar.

Konstruktion av en lämplig säljavdelning är av stort intresse hos patentbyråerna
och något som de flesta patentbyråerna saknar idag. Författaren av projektet har
skapat en modell som anses vara lämplig för patentbyråer med hänsyn till de
tjänster som patentkonsulterna levererar och det som kunden eftersöker.

Många kunder anser att det är viktigt med patentstrategi och att det är något som
inte alltid levereras. I projektet utvecklades en egen för hur en gen erisk
”Patentstrategi” kan innehålla. Modellen grundar sig på samlad information från
teorin, kunder och konsulter. Denna modell har ett antal patentkonsulter läst och
gett positiv respons.
Pris vs kvalité strategi är ett dilemma som många patentbyråer upplever idag.
Många känner stor prisförhandling bland sina kunder. Många väljer även att sänka
sina priser för att behålla sina kunder. Faktum är att kunderna ofta söker
patentkonsulter som levererar högre kvalité och kan dessutom tänka sig att byta
leverantör för att få ökad kvalité. Det är sällan som det endast handlar om priset.
Självklart är prisfrågan alltid en viktig parameter i ekvationen. Men studien visar
på att patentbyråerna ska börja agera mer utifrån att erbjuda högre kvalité snarare
än att undersöka olika alternativ för att minska på kostnaderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al Bufradie, Ibrahim
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Patent, patentbyråer, patentkonsult, konsult, patentombud, kundnöjdhet, tjänsteservice, professionella tjänster och kunskapsintensiva tjänster.
other publication id
17/5587
language
Swedish
id
8928916
date added to LUP
2017-11-28 14:23:37
date last changed
2017-11-28 14:23:37
@misc{8928916,
 abstract   = {Bakgrund: Det har skett en förändrad marknadsmiljö hos patentbyråerna idag, i alla fall för 
de större byråerna. Förr agerade patentbyråerna mer som ordermottagare, 
efterfrågan var stor i förhållande till antalet aktörer på marknaden. Vilket gav 
patentkonsulterna en starkare position i förhandlingarna med kunder. Detta har 
förändrats, på senare tid har det krävts mer arbete från patentkonsulterna för att 
skapa nya kontaktvägar till potentiella kunder. 

 

Syfte: Projektets huvudsyfte är att undersöka på vilka sätt patentbyråerna kan utveckla 
sin ”approach” till de förändrade affärsmiljöer som råder i 
marknaden. Förberedelserna ska grunda sig på ett marknadsorienterat sätt. 
Genom att förstå marknaden och de dynami ska marknadskrafterna, kan 
patentbyråerna också leverera ett högre värde till sina intressenter. Dessutom 
är ett delsyfte att undersöka olika tillväxtmöjligheter för patentbyråerna d.v.s. hur 
de kan utvidga sin tjänsteportfölj. 

 

Mål: Kunder har olika skäl att söka patent och genom att förstå deras behov kan det bli 
lättare att hantera kunden. Därför är det viktigt att projektet utvecklar en egen 
generisk modell för ”patentstrategi” som grundar sig på den samlade information 
både från kunder och konsulter. ”Patentstrategi” ska vägleda konsultens och 
kundens väg att utnyttja patentansökan på bästa möjliga sätt för kundens 
önskemål. 

 

Metod I början av studien konstaterades att det krävs ett nytt sätt att arbeta med 
kunderna. Därför görs en mer explorativ undersökning i studiens första del för att 
få förståelse för marknaden och därefter använda den explorativa undersökningen 
som underlag för kundnöjdhetsundersökningen. 
Kundnöjdhöjdhetsundersökningen skapades med hjälp av kvalitativa och 
kvantitativa undersökningar. Datainsamlingen sker genom intervjuer, 
observationer samt sökning av sekundärdata. 


vi 

Empiri: Projektet baseras på kundundersökningen och erfarenheter från branschen. 
Kundundersökningen representerar undersökningsobjekt som tillhör de sex 
största patentbyråerna i Sverige och med de största patentbyråerna menas de 
patentbyråerna som har lämnat in flest nationella patentansökningar mellan 2010-
2015. 

 

Idag saknas det tillräckligt med information om patentkonsulternas sätt att arbeta 
och även om patentkundernas beteende. Därför blir studiens samlade data som 
presenteras under Empirin databasen för info rmationen som tillämpas i analys, 
resultat & förslag, diskussion och slutsats kapitlet. 

 

Resultat: 

 

De kvalitativa och kvantitativa undersökningarna visade på att det krävs ett mer 
attraktivt sätt att arbeta med sina kunder. Många kunder är inte nöjda med sina 
patensbyråer och kan tänka sig lämna patentbyråerna om ett bättre erbjudande 
presenteras för kunden av konkurrenterna. Ett bättre erbjudande som omfattar 
ökad kvalité. Majoriteten av kunderna söker efter patentkonsulter som kan 
erbjuda ökad service kvalité och bred kunskap inom aktuella området. Många 
konsulter anser att ökad kvalité innebär den bäst skrivna patentansökan. Men 
detta är inte vad majoriteten av kunderna söker, utan i stort handlar det mer om 
kundvård, dvs. att lyssna på kundens behov fö r att vidare kunna uppfylla deras 
förväntningar. 

Konstruktion av en lämplig säljavdelning är av stort intresse hos patentbyråerna 
och något som de flesta patentbyråerna saknar idag. Författaren av projektet har 
skapat en modell som anses vara lämplig för patentbyråer med hänsyn till de 
tjänster som patentkonsulterna levererar och det som kunden eftersöker. 

Många kunder anser att det är viktigt med patentstrategi och att det är något som 
inte alltid levereras. I projektet utvecklades en egen för hur en gen erisk 
”Patentstrategi” kan innehålla. Modellen grundar sig på samlad information från 
teorin, kunder och konsulter. Denna modell har ett antal patentkonsulter läst och 
gett positiv respons. 
Pris vs kvalité strategi är ett dilemma som många patentbyråer upplever idag. 
Många känner stor prisförhandling bland sina kunder. Många väljer även att sänka 
sina priser för att behålla sina kunder. Faktum är att kunderna ofta söker 
patentkonsulter som levererar högre kvalité och kan dessutom tänka sig att byta 
leverantör för att få ökad kvalité. Det är sällan som det endast handlar om priset. 
Självklart är prisfrågan alltid en viktig parameter i ekvationen. Men studien visar 
på att patentbyråerna ska börja agera mer utifrån att erbjuda högre kvalité snarare 
än att undersöka olika alternativ för att minska på kostnaderna.},
 author    = {Al Bufradie, Ibrahim},
 keyword   = {Patent,patentbyråer,patentkonsult,konsult,patentombud,kundnöjdhet,tjänsteservice,professionella tjänster och kunskapsintensiva tjänster.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kundorientering i patentprocesserna},
 year     = {2017},
}