Advanced

”Men i mitt hemland blir jag kallad för svensk … Sån ironi …” - en kvalitativ studie om hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet

Fazlija, Suzana LU (2017) MRSK61 20172
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Inom identitetsforskning finns det olika definitioner av identitet. För att få en djupare
förståelse för begreppet identitet, har jag valt att undersöka hur kosovoalbaner förhåller
sig till sin identitet i ett svenskt samhälle. De empiriska uppgifterna samlades in genom
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Min analys baserades på begreppen identitet,
tillhörighet och kultur. Baserat på det empiriska beviset konstaterade analysen att de
kosovoalbaner som har intervjuats inte upplever en bestämd identitet, utan den är något
som är föränderlig och påverkas av miljön. Majoriteten av respondenterna kände att de
har tagit det bästa av två världar, vilket förklarar deras känslor att tillhöra både den albanska
och den svenska... (More)
Inom identitetsforskning finns det olika definitioner av identitet. För att få en djupare
förståelse för begreppet identitet, har jag valt att undersöka hur kosovoalbaner förhåller
sig till sin identitet i ett svenskt samhälle. De empiriska uppgifterna samlades in genom
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Min analys baserades på begreppen identitet,
tillhörighet och kultur. Baserat på det empiriska beviset konstaterade analysen att de
kosovoalbaner som har intervjuats inte upplever en bestämd identitet, utan den är något
som är föränderlig och påverkas av miljön. Majoriteten av respondenterna kände att de
har tagit det bästa av två världar, vilket förklarar deras känslor att tillhöra både den albanska
och den svenska identiteten. Resultatet har gett en slutsats att respondenterna
tillhör två kulturvärldar och beskriver sitt identitetsskapande som en hybriditet.



Within identity research different definitions of identity exist. In order to get a deeper
understanding of the concept of identity, this study has analyzed how Kosovo Albanians
relate to their identity formation in Swedish society. This research interest has been approached
using the concepts of identity, belonging and culture and conducting qualitative
semi-structured interviews. The findings show, that the Kosovo Albanians interviewed
did not experience a definite identity. Instead their identity can be said to be
influenced and changed by the environment around them. The majority of participants
felt they had taken the best of two worlds, explaining their feelings that they belong to
both the Albanian and Swedish identity. Finally, the results indicate that all participants
describe their identity creation as a hybrid and belonging to two cultural worlds. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fazlija, Suzana LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: Identitet, tillhörighet, kultur, kosovoalbaner, svenskt, etnicitet, hybriditet, identitetsskapande, bikulturalism. Keywords: Identity, belonging, culture, Kosovo Albanians, Swedish, ethnicity, hybrid identity, Identity formation, biculturalism
language
Swedish
id
8929076
date added to LUP
2017-12-08 15:48:36
date last changed
2017-12-08 15:48:36
@misc{8929076,
 abstract   = {Inom identitetsforskning finns det olika definitioner av identitet. För att få en djupare
förståelse för begreppet identitet, har jag valt att undersöka hur kosovoalbaner förhåller
sig till sin identitet i ett svenskt samhälle. De empiriska uppgifterna samlades in genom
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Min analys baserades på begreppen identitet,
tillhörighet och kultur. Baserat på det empiriska beviset konstaterade analysen att de
kosovoalbaner som har intervjuats inte upplever en bestämd identitet, utan den är något
som är föränderlig och påverkas av miljön. Majoriteten av respondenterna kände att de
har tagit det bästa av två världar, vilket förklarar deras känslor att tillhöra både den albanska
och den svenska identiteten. Resultatet har gett en slutsats att respondenterna
tillhör två kulturvärldar och beskriver sitt identitetsskapande som en hybriditet.



Within identity research different definitions of identity exist. In order to get a deeper
understanding of the concept of identity, this study has analyzed how Kosovo Albanians
relate to their identity formation in Swedish society. This research interest has been approached
using the concepts of identity, belonging and culture and conducting qualitative
semi-structured interviews. The findings show, that the Kosovo Albanians interviewed
did not experience a definite identity. Instead their identity can be said to be
influenced and changed by the environment around them. The majority of participants
felt they had taken the best of two worlds, explaining their feelings that they belong to
both the Albanian and Swedish identity. Finally, the results indicate that all participants
describe their identity creation as a hybrid and belonging to two cultural worlds.},
 author    = {Fazlija, Suzana},
 keyword   = {Nyckelord: Identitet,tillhörighet,kultur,kosovoalbaner,svenskt,etnicitet,hybriditet,identitetsskapande,bikulturalism. Keywords: Identity,belonging,culture,Kosovo Albanians,Swedish,ethnicity,hybrid identity,Identity formation,biculturalism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Men i mitt hemland blir jag kallad för svensk … Sån ironi …” - en kvalitativ studie om hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet},
 year     = {2017},
}