Advanced

Närståendes upplevelser av innebörden av delaktighet i vården av äldre personer i livets slut på särskilt boende

Ekström, Kajsa LU and Spelmans, Sanna LU (2017) DSKM20 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Att vara involverad i sin närståendes vård i livets slut är en önskan för många närstående. Emellertid har flera studier som undersöker vårdpersonalens upplevelser visat att involveringen av närstående inte en självklar del av vården. För att kunna involvera närstående i vården i livets slut är det viktigt att veta vad delaktighet innebär. Syftet med denna studie var därför att beskriva variationer i närståendes upplevelser av innebörden av delaktighet i vård i livet slut av äldre personer på särskilt boende.

Metod: Totalt 18 närstående till personer som bodde på särskilt boende i Sverige intervjuades individuellt med en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod.

Resultat:... (More)
Bakgrund: Att vara involverad i sin närståendes vård i livets slut är en önskan för många närstående. Emellertid har flera studier som undersöker vårdpersonalens upplevelser visat att involveringen av närstående inte en självklar del av vården. För att kunna involvera närstående i vården i livets slut är det viktigt att veta vad delaktighet innebär. Syftet med denna studie var därför att beskriva variationer i närståendes upplevelser av innebörden av delaktighet i vård i livet slut av äldre personer på särskilt boende.

Metod: Totalt 18 närstående till personer som bodde på särskilt boende i Sverige intervjuades individuellt med en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod.

Resultat: Intervjuerna visade sju kategorier som beskriver närståendes upplevelser av innebörden av delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende. De sju kategorierna var: att vara närvarande, att agera, att kommunicera, att övervaka, att känna, att tillhöra och att företräda. De uttryckta upplevelserna av delaktighet hade flera dimensioner och de närstående beskrev upplevelser av att tillhöra fler än en kategori.

Konklusion: Resultatet indikerar att närstående vill delta i vården av den äldre personen på särskilt boende på flera olika sätt, vilket är viktig kunskap för vårdpersonalen att ta hänsyn till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Kajsa LU and Spelmans, Sanna LU
supervisor
organization
course
DSKM20 20172
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Vård i livets slut, upplevelse, delaktighet, särskilt boende, närstående.
language
English
id
8929591
date added to LUP
2017-12-20 07:49:39
date last changed
2017-12-20 07:49:39
@misc{8929591,
 abstract   = {Bakgrund: Att vara involverad i sin närståendes vård i livets slut är en önskan för många närstående. Emellertid har flera studier som undersöker vårdpersonalens upplevelser visat att involveringen av närstående inte en självklar del av vården. För att kunna involvera närstående i vården i livets slut är det viktigt att veta vad delaktighet innebär. Syftet med denna studie var därför att beskriva variationer i närståendes upplevelser av innebörden av delaktighet i vård i livet slut av äldre personer på särskilt boende.

Metod: Totalt 18 närstående till personer som bodde på särskilt boende i Sverige intervjuades individuellt med en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod. 

Resultat: Intervjuerna visade sju kategorier som beskriver närståendes upplevelser av innebörden av delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende. De sju kategorierna var: att vara närvarande, att agera, att kommunicera, att övervaka, att känna, att tillhöra och att företräda. De uttryckta upplevelserna av delaktighet hade flera dimensioner och de närstående beskrev upplevelser av att tillhöra fler än en kategori. 

Konklusion: Resultatet indikerar att närstående vill delta i vården av den äldre personen på särskilt boende på flera olika sätt, vilket är viktig kunskap för vårdpersonalen att ta hänsyn till.},
 author    = {Ekström, Kajsa and Spelmans, Sanna},
 keyword   = {Vård i livets slut,upplevelse,delaktighet,särskilt boende,närstående.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närståendes upplevelser av innebörden av delaktighet i vården av äldre personer i livets slut på särskilt boende},
 year     = {2017},
}