Advanced

Fly eller fäkta? - Om tillåtet och otillåtet våld i självförsvar.

Jakobsson, Agnes LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
A subject of an assault has an interest in defending himself enough to avert the threat. However, not every act of violence in self-defence is legal. The assessment of how much violence that can legally be used in self-defence is, to a certain extent, the responsibility of the courts. Since circumstances can be assessed differently by various courts, the system could result in a non-uniform case law. For that reason, the purpose of this essay is to evaluate the uniformity of the Swedish case law regarding illegal violence using a knife in self-defence.

The rule of self-defence is found in Chapter 24 paragraph 1 of the Swedish Penal Code. The paragraph enacts that an act of self-defence is only criminalized if it is obviously... (More)
A subject of an assault has an interest in defending himself enough to avert the threat. However, not every act of violence in self-defence is legal. The assessment of how much violence that can legally be used in self-defence is, to a certain extent, the responsibility of the courts. Since circumstances can be assessed differently by various courts, the system could result in a non-uniform case law. For that reason, the purpose of this essay is to evaluate the uniformity of the Swedish case law regarding illegal violence using a knife in self-defence.

The rule of self-defence is found in Chapter 24 paragraph 1 of the Swedish Penal Code. The paragraph enacts that an act of self-defence is only criminalized if it is obviously unjustifiable, considering the value of what has been attacked, the nature of the assault and any other circumstances.

When the Supreme Court of Sweden last estimated the justifiableness of violence in self-defence, the court expressed that the evaluation includes two elements. Firstly, an act of violence is obviously unjustifiable if there is an obvious disproportion between the self-defence and the assault. Secondly, the violence is not allowed to clearly differ from what was needed to avert the threat.

This essay compares the lower criminal courts of Sweden’s interpretations of the expression obviously unjustifiable with the Supreme Court’s latest assessment. Even though the case law is partly unsystematic and vague, there is no doubt that the two elements expressed by the Supreme Court have an impact on the lower court’s grounds for reaching a verdict. Nevertheless, the courts can evaluate circumstances case by case differently, which can affect the predictability of the case law. Consequently, it must be difficult for a subject of an assault to know whether to fight back or run. (Less)
Abstract (Swedish)
Vid ett angrepp har den angripne ett intresse av att försvara sig i tillräcklig utsträckning för att avvärja angreppet. All våldsutövning i självförsvar är emellertid inte tillåten. Gränsen för hur mycket våld som får användas i självförsvar ska i viss utsträckning dras av domstolarna i det enskilda fallet. Detta skulle kunna innebära att domstolarna tillmäter olika omständigheter betydelse och bedömer lika fall olika. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka enhetligheten i svensk praxis gällande dödligt försvarsvåld vid användning av kniv.

Nödvärn regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), BrB. Bestämmelsen stadgar att en försvarsåtgärd endast är brottslig om den, med hänsyn till det angripnas betydelse, angreppets... (More)
Vid ett angrepp har den angripne ett intresse av att försvara sig i tillräcklig utsträckning för att avvärja angreppet. All våldsutövning i självförsvar är emellertid inte tillåten. Gränsen för hur mycket våld som får användas i självförsvar ska i viss utsträckning dras av domstolarna i det enskilda fallet. Detta skulle kunna innebära att domstolarna tillmäter olika omständigheter betydelse och bedömer lika fall olika. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka enhetligheten i svensk praxis gällande dödligt försvarsvåld vid användning av kniv.

Nödvärn regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), BrB. Bestämmelsen stadgar att en försvarsåtgärd endast är brottslig om den, med hänsyn till det angripnas betydelse, angreppets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt, är att anse som uppenbart oförsvarlig.

Av Högsta domstolens, HD:s, senaste försvarlighetsbedömning framgår att prövningen av våldets försvarlighet innefattar två moment. För det första är försvarsvåldet att anse som uppenbart oförsvarligt om det har förelegat ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och skadan som hotat genom angreppet. För det andra ska försvarsvåldet inte klart ha avvikit från vad som erfordrats för att avvärja angreppet.

I uppsatsen jämförs underrätternas tolkning av rekvisitet uppenbart oförsvarligt med HD:s senaste försvarlighetsbedömning. Trots en bitvis osystematisk och otydlig praxis råder det ingen tvekan om att HD:s två moment genomsyrar underrätternas argumentation. Något som hämmar förutsebarheten är att domstolarna kan värdera omständigheter och situationer på diametralt olika sätt. Mot bakgrund av detta måste det anses vara mycket svårt för en angripen att veta om hen vid ett angrepp gör bäst i att fly eller fäkta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Agnes LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
8929804
date added to LUP
2018-02-06 12:02:10
date last changed
2018-02-06 12:02:10
@misc{8929804,
 abstract   = {A subject of an assault has an interest in defending himself enough to avert the threat. However, not every act of violence in self-defence is legal. The assessment of how much violence that can legally be used in self-defence is, to a certain extent, the responsibility of the courts. Since circumstances can be assessed differently by various courts, the system could result in a non-uniform case law. For that reason, the purpose of this essay is to evaluate the uniformity of the Swedish case law regarding illegal violence using a knife in self-defence. 

The rule of self-defence is found in Chapter 24 paragraph 1 of the Swedish Penal Code. The paragraph enacts that an act of self-defence is only criminalized if it is obviously unjustifiable, considering the value of what has been attacked, the nature of the assault and any other circumstances. 

When the Supreme Court of Sweden last estimated the justifiableness of violence in self-defence, the court expressed that the evaluation includes two elements. Firstly, an act of violence is obviously unjustifiable if there is an obvious disproportion between the self-defence and the assault. Secondly, the violence is not allowed to clearly differ from what was needed to avert the threat. 

This essay compares the lower criminal courts of Sweden’s interpretations of the expression obviously unjustifiable with the Supreme Court’s latest assessment. Even though the case law is partly unsystematic and vague, there is no doubt that the two elements expressed by the Supreme Court have an impact on the lower court’s grounds for reaching a verdict. Nevertheless, the courts can evaluate circumstances case by case differently, which can affect the predictability of the case law. Consequently, it must be difficult for a subject of an assault to know whether to fight back or run.},
 author    = {Jakobsson, Agnes},
 keyword   = {straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fly eller fäkta? - Om tillåtet och otillåtet våld i självförsvar.},
 year     = {2017},
}