Advanced

Vem var det som tjalla? - En komparativ studie av kronvittnets roll i svensk rätt

Nilsson, Gustav LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Grov organiserad brottslighet är många gånger såväl svåråtkomlig som svårutredd. Ett möjligt sätt att råda bot på detta problem är ett så kallat kronvittnessystem. Ett kronvittne är en tilltalad person som har möjlighet att få strafflindring på grund av att denne anger medbrottslingar och medverkar i deras utredning.

I Danmark finns redan ett sådant system som infördes genom avgörandet U. 1998.1317 H och sedermera lagstadgades år 2004. I Sverige har däremot en sådan ordning systematiskt avvisats. I NJA 2009 s. 599 medgav dock HD strafflindring för en person som på grund av angivelse av andra brottslingar skulle komma att leva under hot om allvarliga repressalier. HD poängterade dock att avsikten inte var att införa ett... (More)
Grov organiserad brottslighet är många gånger såväl svåråtkomlig som svårutredd. Ett möjligt sätt att råda bot på detta problem är ett så kallat kronvittnessystem. Ett kronvittne är en tilltalad person som har möjlighet att få strafflindring på grund av att denne anger medbrottslingar och medverkar i deras utredning.

I Danmark finns redan ett sådant system som infördes genom avgörandet U. 1998.1317 H och sedermera lagstadgades år 2004. I Sverige har däremot en sådan ordning systematiskt avvisats. I NJA 2009 s. 599 medgav dock HD strafflindring för en person som på grund av angivelse av andra brottslingar skulle komma att leva under hot om allvarliga repressalier. HD poängterade dock att avsikten inte var att införa ett kronvittnessystem och grundade strafflindringen på 29 kap. 5 § 9 p BrB.

Uppsatsens syfte och frågeställningar har i huvudsak varit att komparativt utreda hur den svenska respektive danska rättsordningen behandlar frågan om kronvittnen samt ge svar på frågan om Sverige bör följa den danska linjen och införa ett explicit kronvittnessystem. För att uppnå detta har en redogörelse för såväl svensk som dansk rätt gjorts angående möjligheterna till strafflindring för ett kronvittne. Gällande svensk rätt innebär det att relevanta billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB samt NJA 2009 s. 599 är av betydelse. Argument för och emot ett kronvittnessystem framhålls även.

Diskussionen landar slutligen i en avvägning mellan effektivitetsintresse och rättsäkerhet. Det visar sig dock att de effektivitetsfördelar som sägs kunna vinnas med ett kronvittnessystem är tämligen osäkra. De rättssäkerhetsskäl som väger emot ett sådant system, och som alltjämt har segrat i Sverige, är av denna anledning svåra att slå. Att gå samma väg som Danmark och införa ett renodlat kronvittnessystem kan av den anledningen varken anses lämpligt eller önskvärt. (Less)
Abstract
The organized crime is often very hard to investigate. A possible solution could be a system with crown witnesses, where a defendant may get a mitigation of the sentence if the person reveals violations of other criminals.

In Denmark, a system like that exists since the precedent U. 1998.1317 H and is prescribed by law since 2004. In Sweden the system has been systematically rejected but in precedent NJA 2009 s. 599 the Supreme Court mitigated the sentence for a defendant because of the severe threats he was living with after the revealing. The Supreme Court based its decision on the Penal Code chapter 29 § 5 p 9 but made it clear that the intention was not to introduce a system of crown witnesses.

The purpose of the essay and the... (More)
The organized crime is often very hard to investigate. A possible solution could be a system with crown witnesses, where a defendant may get a mitigation of the sentence if the person reveals violations of other criminals.

In Denmark, a system like that exists since the precedent U. 1998.1317 H and is prescribed by law since 2004. In Sweden the system has been systematically rejected but in precedent NJA 2009 s. 599 the Supreme Court mitigated the sentence for a defendant because of the severe threats he was living with after the revealing. The Supreme Court based its decision on the Penal Code chapter 29 § 5 p 9 but made it clear that the intention was not to introduce a system of crown witnesses.

The purpose of the essay and the questions at issues has been to examine the differences between Sweden and Denmark when it comes to the treating of crown witnesses, but also to answer the question whether Sweden should introduce a system of crown witnesses. To do so, examinations of the law of Sweden and Denmark have been made about the possibilities to mitigate the sentence for a crown witness. Regarding Sweden, the mitigating factors together with NJA 2009 s. 599 have been of interest. Pros and cons with a system of crown witnesses have also been examined.

The conclusion has been drawn that the question is whether efficiency or rule of law should dominate. It is hard to tell if the efficiency actually would increase with the introduction of such system. It is therefore hard to beat the arguments regarding rule of law against such system, which so far have been the dominant arguments. To follow Denmark and introduce a system of crown witnesses is therefore neither desirable nor appropriate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Gustav LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, criminal procedure, straffrätt, criminal law, kronvittne, kronvittnen, billighetsskäl, strafflindring
language
Swedish
id
8929828
date added to LUP
2018-02-06 12:01:55
date last changed
2018-02-06 12:01:55
@misc{8929828,
 abstract   = {The organized crime is often very hard to investigate. A possible solution could be a system with crown witnesses, where a defendant may get a mitigation of the sentence if the person reveals violations of other criminals. 

In Denmark, a system like that exists since the precedent U. 1998.1317 H and is prescribed by law since 2004. In Sweden the system has been systematically rejected but in precedent NJA 2009 s. 599 the Supreme Court mitigated the sentence for a defendant because of the severe threats he was living with after the revealing. The Supreme Court based its decision on the Penal Code chapter 29 § 5 p 9 but made it clear that the intention was not to introduce a system of crown witnesses. 

The purpose of the essay and the questions at issues has been to examine the differences between Sweden and Denmark when it comes to the treating of crown witnesses, but also to answer the question whether Sweden should introduce a system of crown witnesses. To do so, examinations of the law of Sweden and Denmark have been made about the possibilities to mitigate the sentence for a crown witness. Regarding Sweden, the mitigating factors together with NJA 2009 s. 599 have been of interest. Pros and cons with a system of crown witnesses have also been examined. 

The conclusion has been drawn that the question is whether efficiency or rule of law should dominate. It is hard to tell if the efficiency actually would increase with the introduction of such system. It is therefore hard to beat the arguments regarding rule of law against such system, which so far have been the dominant arguments. To follow Denmark and introduce a system of crown witnesses is therefore neither desirable nor appropriate.},
 author    = {Nilsson, Gustav},
 keyword   = {processrätt,criminal procedure,straffrätt,criminal law,kronvittne,kronvittnen,billighetsskäl,strafflindring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem var det som tjalla? - En komparativ studie av kronvittnets roll i svensk rätt},
 year     = {2017},
}