Advanced

En rubbad bestämmelse? - En granskning av AB 04 kap. 6 § 5 om väsentlig rubbning

Sandslätt, Hanna LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
A distinctive feature of the construction contract is the client’s authority to change the scope of the agreement. The fact that the use of the change authority usually entails production losses for the contractor is the general perception of the industry. Compensation for this type of costs can be obtained according to AB 04 chapter 6, clause 5, when a change order or a change in relation to the specified amount in the contract documents, causes a significant disruption of the conditions for the construction work in general. This provision does therefore not compensate the contractor for change orders or any change of amount in itself, but instead costs incurred as a consequence of these. The provision is debated and difficult to... (More)
A distinctive feature of the construction contract is the client’s authority to change the scope of the agreement. The fact that the use of the change authority usually entails production losses for the contractor is the general perception of the industry. Compensation for this type of costs can be obtained according to AB 04 chapter 6, clause 5, when a change order or a change in relation to the specified amount in the contract documents, causes a significant disruption of the conditions for the construction work in general. This provision does therefore not compensate the contractor for change orders or any change of amount in itself, but instead costs incurred as a consequence of these. The provision is debated and difficult to construe, wherefore the purpose of the thesis is to investigate the applicability of the provision and whether there are reasons to alter its current wording.

The provision is characterized by a number of interpretation difficulties. The necessary disorder condition lacks a clear definition, the essentiality requirement has not been sufficiently specified and the costs that can be reimbursed under the provision are not fully clarified. The second paragraph of the provision is also disputed, since some mean that the written requirement of notification from the contractor to the client, when it perceives or should have perceived a disruption, greatly impedes the contractor’s possibility to receive a cost reimbursement.

The interpretation difficulties indicate that the current wording of the provision should be altered. The issue to separate the provision from assimilated change orders and delays, together with the potential opportunity to receive compensation for these types of costs through the rules regarding change orders, results in the conclusion that the removal of the provision probably would be the best solution. Since there is a consensus that the contractor may face difficulties when proving these types of costs, even if it is discussed to what extent, this problem would have to be dealt with by another provision, such as an evidentiary alleviation rule. (Less)
Abstract (Swedish)
Ett för entreprenadavtalet utmärkande drag är beställarens ändringsbefogenhet, vilken innebär att beställaren under entreprenadtidens gång har möjlighet att ändra avtalets omfattning. Att utnyttjandet av ändringsbefogenheten vanligen medför produktionsförluster för entreprenören är den generella uppfattningen i branschen. Ersättning för denna typ av kostnader går att utfå med hjälp av AB 04 kap. 6 § 5, då ÄTA-arbete eller förändring i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna föranleder en väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande i övrigt. Bestämmelsen ersätter därmed inte entreprenören för ÄTA-arbeten eller ändrade mängder i sig, utan kostnader som uppkommit till följd av dessa. Bestämmelsen är... (More)
Ett för entreprenadavtalet utmärkande drag är beställarens ändringsbefogenhet, vilken innebär att beställaren under entreprenadtidens gång har möjlighet att ändra avtalets omfattning. Att utnyttjandet av ändringsbefogenheten vanligen medför produktionsförluster för entreprenören är den generella uppfattningen i branschen. Ersättning för denna typ av kostnader går att utfå med hjälp av AB 04 kap. 6 § 5, då ÄTA-arbete eller förändring i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna föranleder en väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande i övrigt. Bestämmelsen ersätter därmed inte entreprenören för ÄTA-arbeten eller ändrade mängder i sig, utan kostnader som uppkommit till följd av dessa. Bestämmelsen är omdiskuterad och svårtolkad, varför uppsatsen har till syfte att utreda bestämmelsens tillämplighet samt om det finns anledning att förändra dess nuvarande utformning.

Rubbningsbestämmelsen präglas av ett flertal tolkningssvårigheter. Rubbningsrekvistet saknar en tydlig definition, väsentlighetskravet har inte specificerats i tillräcklig mån och vilka kostnader som går att få ersatt enligt bestämmelsen är inte helt klarlagt. Även bestämmelsens andra stycke är omdebatterat då vissa menar att det skriftliga kravet på underrättelse från entreprenören till beställaren när denne insett eller borde insett en rubbning, i för hög grad försvårar för entreprenören att utfå kostnadsersättning.

Tolkningssvårigheterna talar för att rubbningsbestämmelsens nuvarande utformning bör ändras. Den gränsdragningsproblematik som anses finnas mellan bestämmelsen och rättsfigurerna likställt ÄTA-arbete och hinder tillsammans med att det eventuellt skulle vara möjligt att få ersatt även de tillkommande kostnader som rubbningsbestämmelsen tar sikte på enligt reglerna om ÄTA-arbete, föranleder slutsatsen att det troligen skulle underlätta om rubbningsbestämmelsen borttogs helt och hållet. Då enighet råder om att det kan vara förenat med stora svårigheter för entreprenören att styrka denna typ av kostnader, även om det är omdiskuterat i vilken mån så kan anses vara fallet, skulle denna problematik behöva hanteras genom en annan bestämmelse, exempelvis en bevislättnadsregel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandslätt, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
A disrupted provision? - An examination of AB 04 chapter 6, clause 5
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Entreprenadrätt, Förmögenhetsrätt, entreprenadavtal, AB 04, väsentlig rubbning
language
Swedish
id
8929887
date added to LUP
2018-01-22 13:24:35
date last changed
2018-01-22 13:24:35
@misc{8929887,
 abstract   = {A distinctive feature of the construction contract is the client’s authority to change the scope of the agreement. The fact that the use of the change authority usually entails production losses for the contractor is the general perception of the industry. Compensation for this type of costs can be obtained according to AB 04 chapter 6, clause 5, when a change order or a change in relation to the specified amount in the contract documents, causes a significant disruption of the conditions for the construction work in general. This provision does therefore not compensate the contractor for change orders or any change of amount in itself, but instead costs incurred as a consequence of these. The provision is debated and difficult to construe, wherefore the purpose of the thesis is to investigate the applicability of the provision and whether there are reasons to alter its current wording. 

The provision is characterized by a number of interpretation difficulties. The necessary disorder condition lacks a clear definition, the essentiality requirement has not been sufficiently specified and the costs that can be reimbursed under the provision are not fully clarified. The second paragraph of the provision is also disputed, since some mean that the written requirement of notification from the contractor to the client, when it perceives or should have perceived a disruption, greatly impedes the contractor’s possibility to receive a cost reimbursement.

The interpretation difficulties indicate that the current wording of the provision should be altered. The issue to separate the provision from assimilated change orders and delays, together with the potential opportunity to receive compensation for these types of costs through the rules regarding change orders, results in the conclusion that the removal of the provision probably would be the best solution. Since there is a consensus that the contractor may face difficulties when proving these types of costs, even if it is discussed to what extent, this problem would have to be dealt with by another provision, such as an evidentiary alleviation rule.},
 author    = {Sandslätt, Hanna},
 keyword   = {Entreprenadrätt,Förmögenhetsrätt,entreprenadavtal,AB 04,väsentlig rubbning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En rubbad bestämmelse? - En granskning av AB 04 kap. 6 § 5 om väsentlig rubbning},
 year     = {2017},
}