Advanced

”Går den kombinationen ihop? Alltså så finns det araber som är queer?” - en kvalitativ intervjustudie med ett queerfenomenologiskt perspektiv på queera arabers identitetsförhandling och identitetskonstruktioner i Sverige

Ahmad, Kenar LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur queeridentifierade araber förhandlar och konstruerar identiteter. Studien är kvalitativ och fokuserar på processen av identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner som äger rum i intersektionen av att rasifieras och en queer självidentifikation. För att undersöka detta har sju semistrukturerade intervjuer gjorts med queeridentifierade araber i södra och mellersta Sverige.

Sexualitetens betydelse och kroppens handlingsutrymme är central för queeridentifierade arabers identitetskonstruktion och identitetsförhandling. Studien har därför ett queerfenomenologiskt perspektiv som i huvudsak utgår från Judith Butler och Sara Ahmeds begrepp och teorier.

Studien visar att queeridentifierade... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur queeridentifierade araber förhandlar och konstruerar identiteter. Studien är kvalitativ och fokuserar på processen av identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner som äger rum i intersektionen av att rasifieras och en queer självidentifikation. För att undersöka detta har sju semistrukturerade intervjuer gjorts med queeridentifierade araber i södra och mellersta Sverige.

Sexualitetens betydelse och kroppens handlingsutrymme är central för queeridentifierade arabers identitetskonstruktion och identitetsförhandling. Studien har därför ett queerfenomenologiskt perspektiv som i huvudsak utgår från Judith Butler och Sara Ahmeds begrepp och teorier.

Studien visar att queeridentifierade araber ständigt möter en Vit yttre heteronormativ blick som definierar deras sexualitet. Den visar även att det finns svårigheter för studiens informanter att kunna identifiera sig som queer och samtidigt uttrycka deras arabiska identitet. De två identiteterna ställs i ständig polemik mot varandra, vilket har bidragit till att många upplever en återkommande osäkerhet i relationen till sig själva.

Svårigheterna grundar sig i föreställningar om hur en arab bör vara respektive en queer bör vara, det vill säga sexistiska och rasistiska föreställningar som informanterna ständigt tvingas förhålla sig till. Studien identifierar även flertalet strategier som de intervjuade använt i bemötandet av de diskriminerande strukturerna. Strategierna har använts i syfte att bemöta föreställningar och därmed verkat stärkande för dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahmad, Kenar LU
supervisor
organization
alternative title
Queera arabers identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner i Sverige
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Identitetskonstruktion, identitetsförhandling, intersektionalitet, orientering, rasifiering, Vithet, queer, queera araber, queerfenomenologi, diaspora, Sara Ahmed, Judith Butler
language
Swedish
id
8929902
date added to LUP
2018-01-11 10:54:03
date last changed
2018-01-11 10:54:03
@misc{8929902,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka hur queeridentifierade araber förhandlar och konstruerar identiteter. Studien är kvalitativ och fokuserar på processen av identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner som äger rum i intersektionen av att rasifieras och en queer självidentifikation. För att undersöka detta har sju semistrukturerade intervjuer gjorts med queeridentifierade araber i södra och mellersta Sverige.

Sexualitetens betydelse och kroppens handlingsutrymme är central för queeridentifierade arabers identitetskonstruktion och identitetsförhandling. Studien har därför ett queerfenomenologiskt perspektiv som i huvudsak utgår från Judith Butler och Sara Ahmeds begrepp och teorier.

Studien visar att queeridentifierade araber ständigt möter en Vit yttre heteronormativ blick som definierar deras sexualitet. Den visar även att det finns svårigheter för studiens informanter att kunna identifiera sig som queer och samtidigt uttrycka deras arabiska identitet. De två identiteterna ställs i ständig polemik mot varandra, vilket har bidragit till att många upplever en återkommande osäkerhet i relationen till sig själva.

Svårigheterna grundar sig i föreställningar om hur en arab bör vara respektive en queer bör vara, det vill säga sexistiska och rasistiska föreställningar som informanterna ständigt tvingas förhålla sig till. Studien identifierar även flertalet strategier som de intervjuade använt i bemötandet av de diskriminerande strukturerna. Strategierna har använts i syfte att bemöta föreställningar och därmed verkat stärkande för dem.},
 author    = {Ahmad, Kenar},
 keyword   = {Identitetskonstruktion,identitetsförhandling,intersektionalitet,orientering,rasifiering,Vithet,queer,queera araber,queerfenomenologi,diaspora,Sara Ahmed,Judith Butler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Går den kombinationen ihop? Alltså så finns det araber som är queer?” - en kvalitativ intervjustudie med ett queerfenomenologiskt perspektiv på queera arabers identitetsförhandling och identitetskonstruktioner i Sverige},
 year     = {2017},
}