Advanced

Nämndemannasystemet och rättssäkerhet - En bedömning av relationen mellan de två

Wester, Jonas LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Nämndemannasystemet har funnits i Sverige sedan 1200-talet. Systemet innebär att lekmän likställs med den lagfarne domaren i domstolen. Uppsatsen syftar till att utreda hur systemet förhåller sig till rättssäkerheten. Av den anledningen beskrivs rättssäkerheten i ett kapitel och nämndemannasystemet, med argument för och emot systemet, i ett annat. I det sista kapitlet diskuteras nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

För beskrivningen av rättssäkerhet används Aleksander Peczeniks definition. Han delar upp rättssäkerhet i en formell och en materiell del. Den formella rättssäkerheten består av förutsebarhet och diverse faktorer som främjar eller främjas av förutsebarheten. Den materiella rättssäkerheten består av etiska... (More)
Nämndemannasystemet har funnits i Sverige sedan 1200-talet. Systemet innebär att lekmän likställs med den lagfarne domaren i domstolen. Uppsatsen syftar till att utreda hur systemet förhåller sig till rättssäkerheten. Av den anledningen beskrivs rättssäkerheten i ett kapitel och nämndemannasystemet, med argument för och emot systemet, i ett annat. I det sista kapitlet diskuteras nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

För beskrivningen av rättssäkerhet används Aleksander Peczeniks definition. Han delar upp rättssäkerhet i en formell och en materiell del. Den formella rättssäkerheten består av förutsebarhet och diverse faktorer som främjar eller främjas av förutsebarheten. Den materiella rättssäkerheten består av etiska värden. Enligt Peczenik bildas rättssäkerhet genom en sammanvägning av den formella och den materiella rättssäkerheten.

Partierna i kommun- och landstingsfullmäktige väljer nämndemännen. Vid valen ska det strävas efter en allsidig sammansättning så att nämndemännen kan sägas representera befolkningen. Idag har nämnden legitimitetsproblem på grund av att den inte representerar befolkningen i sin sammansättning.

Argumenten för nämndemannasystemet är bland annat att det medför en medborgerlig insyn i domstolen och utgör en spärr mot domstolens tekniska språk. Argumenten emot är exempelvis att nämndemännen saknar juridisk utbildning och rekryteras från politiska partier.

Analysen visar att systemet främst har negativa effekter på rättssäkerheten. Värst är bristen på juridisk kompetens och att rekryteringen sker från politiska partier. Förutsebarheten minskar och domstolarnas oavhängighet hotas. (Less)
Abstract
Lay judges have existed in Sweden since the 13th century. The system equates lay judges with regular judges in the courts. The purpose of this essay is to investigate how the system of lay judges in Sweden relates to the rule of law. The rule of law is described in one chapter and the system of lay judges, along with arguments for and against the system, is described in another. In the last chapter of the essay the system of lay judges is discussed in the light of the rule of law.

To define the rule of law the definition of Aleksander Peczenik has been used. He splits up the rule of law into one formal and one material part. The formal part consists of predictability and other related factors. The material part consists of other ethical... (More)
Lay judges have existed in Sweden since the 13th century. The system equates lay judges with regular judges in the courts. The purpose of this essay is to investigate how the system of lay judges in Sweden relates to the rule of law. The rule of law is described in one chapter and the system of lay judges, along with arguments for and against the system, is described in another. In the last chapter of the essay the system of lay judges is discussed in the light of the rule of law.

To define the rule of law the definition of Aleksander Peczenik has been used. He splits up the rule of law into one formal and one material part. The formal part consists of predictability and other related factors. The material part consists of other ethical values. Peczenik means that the rule of law is created through a merger between the formal and the material part.

The political parties in the city and the county council elect the lay judges. A varied composition of lay judges is desirable. Otherwise the lay judges fail to represent the entire Swedish population, which is their main purpose. Today the lay judges have legitimacy problems since they do not represent the population with respect to age, gender, ethnicity and employment.

The arguments for the lay judge system are among others that it increases the civil influence in the courts and that the lay judges constitute a barrier against technical and perplexing judgements. The arguments against the system are the laymen’s lack of legal competence and that the laymen are elected from and by the political parties.

The analysis shows that the lay judge system has a bad influence on the rule of law. Worst is the lack of legal competence and the political recruitment. It decreases the predictability and forms a threat against the independency of the courts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wester, Jonas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, nämndemannasystemet, rättssäkerhet, förutsebarhet
language
Swedish
id
8929906
date added to LUP
2018-02-06 12:01:35
date last changed
2018-02-06 12:01:35
@misc{8929906,
 abstract   = {Lay judges have existed in Sweden since the 13th century. The system equates lay judges with regular judges in the courts. The purpose of this essay is to investigate how the system of lay judges in Sweden relates to the rule of law. The rule of law is described in one chapter and the system of lay judges, along with arguments for and against the system, is described in another. In the last chapter of the essay the system of lay judges is discussed in the light of the rule of law.

To define the rule of law the definition of Aleksander Peczenik has been used. He splits up the rule of law into one formal and one material part. The formal part consists of predictability and other related factors. The material part consists of other ethical values. Peczenik means that the rule of law is created through a merger between the formal and the material part.

The political parties in the city and the county council elect the lay judges. A varied composition of lay judges is desirable. Otherwise the lay judges fail to represent the entire Swedish population, which is their main purpose. Today the lay judges have legitimacy problems since they do not represent the population with respect to age, gender, ethnicity and employment.

The arguments for the lay judge system are among others that it increases the civil influence in the courts and that the lay judges constitute a barrier against technical and perplexing judgements. The arguments against the system are the laymen’s lack of legal competence and that the laymen are elected from and by the political parties.

The analysis shows that the lay judge system has a bad influence on the rule of law. Worst is the lack of legal competence and the political recruitment. It decreases the predictability and forms a threat against the independency of the courts.},
 author    = {Wester, Jonas},
 keyword   = {processrätt,nämndemannasystemet,rättssäkerhet,förutsebarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nämndemannasystemet och rättssäkerhet - En bedömning av relationen mellan de två},
 year     = {2017},
}