Advanced

Utan risk för påföljd - lagöverträdare under 15 års rättigheter i straffprocessen

Danielsson, Hilda LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att se huruvida de svenska bestämmelserna rörande lagöverträdare under 15 år stämmer överens med Europakonventionen och Barnkonventionen. Konventionerna är ratificerade och Sverige är således förpliktade att följa dess bestämmelser. Europakonventionen har en starkare ställning än Barnkonventionen eftersom den är del av svensk lag. Europakonventionen innehåller, till skillnad från Barnkonventionen, inga speciella bestämmelser för barn.

När barn under 15 år misstänks för kriminaliserade handlingar som faller inom utredningsgrunderna initieras en utredning. Syftet med utredningen är att socialtjänst ska få bra underlag för att avgöra vilka hjälpinsatser som barnet är i behov av. Vid allvarligare brott finns... (More)
Syftet med denna uppsats är att se huruvida de svenska bestämmelserna rörande lagöverträdare under 15 år stämmer överens med Europakonventionen och Barnkonventionen. Konventionerna är ratificerade och Sverige är således förpliktade att följa dess bestämmelser. Europakonventionen har en starkare ställning än Barnkonventionen eftersom den är del av svensk lag. Europakonventionen innehåller, till skillnad från Barnkonventionen, inga speciella bestämmelser för barn.

När barn under 15 år misstänks för kriminaliserade handlingar som faller inom utredningsgrunderna initieras en utredning. Syftet med utredningen är att socialtjänst ska få bra underlag för att avgöra vilka hjälpinsatser som barnet är i behov av. Vid allvarligare brott finns också ett syfte i att utreda gärningen som sådan. Att vara under straffmyndighetsåldern innebär att barnet aldrig kan dömas till påföljd. I undantagsfall kan bevisprövning göras i domstol, det förfarandet kallas bevistalan. Vid bevistalan behöver socialtjänsten inte följa domslutet.

Att barnet inte prövas i domstol och inte döms till påföljd innebär att barnet inte har rättigheter i samma utsträckning vid prövningen som en person över 15 år. Merparten av de inskränkningar som har gjorts i svensk lagstiftning är förenliga med Europakonventionen, eller lagstiftningen går inte tydligt emot konventionens bestämmelser. Enligt Barnkonventionen finns det en rättighet där den svenska praktiken och lagstiftningen tydligt bryter mot Sveriges åtaganden, oskyldighetspresumtionen. Fallet Kevin är ett exempel på att otillräckligt rättighetsskydd för barn i den svenska straffprocessen potentiellt kan leda till att oskyldiga barn tillskrivs en gärning de inte begått på grund av otillräckligt rättighetsskydd i lagstiftningen. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to compare the Swedish regulation regarding offenders under the legal age of criminal responsibility, with the European Convention on Human Rights, ECHR, and the United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC. Sweden has ratified the conventions which makes Sweden obliged to follow their regulations. The ECHR is part of Swedish legislation, but the UNCRC is not. The ECHR has no specific policies regarding children, but UNCRC does.

To initiate an investigation regarding a child under the age of 15, certain requirements are needed. The offence must be a reason to initiate an investigation. The purpose of the inquiry is to investigate what help the child needs from the social services. When the... (More)
The purpose of this essay is to compare the Swedish regulation regarding offenders under the legal age of criminal responsibility, with the European Convention on Human Rights, ECHR, and the United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC. Sweden has ratified the conventions which makes Sweden obliged to follow their regulations. The ECHR is part of Swedish legislation, but the UNCRC is not. The ECHR has no specific policies regarding children, but UNCRC does.

To initiate an investigation regarding a child under the age of 15, certain requirements are needed. The offence must be a reason to initiate an investigation. The purpose of the inquiry is to investigate what help the child needs from the social services. When the child is suspect to a serious offence, the purpose is to investigate the crime. To be under the legal age of criminal responsibility means that the child can never be sentenced to a penalty. The main rule is that the child’s actions are never tried in court, the exception is bevistalan, where the court evaluates the evidence. Though, there is no need for the social services to observe the courts judgement.

The fact that the child is not in court nor will get a penalty, has the effect that the child does not have the same rights in the proceedings as a person over the age of 15. Some restrictions to the rights in the ECHR that has been made in the Swedish legislation, are allowed, or more that the legislation does not clearly break the rules in the ECHR. There is a right in the UNCRC which the Swedish legislation clearly breaks, the right to be presumed innocent until proven guilty. Fallet Kevin, is an example of how presumably innocent children may be found guilty of a crime they did not commit, because of poor legislation regarding rights of the child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Hilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, processrätt, straffrätt
language
Swedish
id
8929915
date added to LUP
2018-02-06 12:01:19
date last changed
2018-02-06 12:01:19
@misc{8929915,
 abstract   = {The purpose of this essay is to compare the Swedish regulation regarding offenders under the legal age of criminal responsibility, with the European Convention on Human Rights, ECHR, and the United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC. Sweden has ratified the conventions which makes Sweden obliged to follow their regulations. The ECHR is part of Swedish legislation, but the UNCRC is not. The ECHR has no specific policies regarding children, but UNCRC does. 

To initiate an investigation regarding a child under the age of 15, certain requirements are needed. The offence must be a reason to initiate an investigation. The purpose of the inquiry is to investigate what help the child needs from the social services. When the child is suspect to a serious offence, the purpose is to investigate the crime. To be under the legal age of criminal responsibility means that the child can never be sentenced to a penalty. The main rule is that the child’s actions are never tried in court, the exception is bevistalan, where the court evaluates the evidence. Though, there is no need for the social services to observe the courts judgement. 

The fact that the child is not in court nor will get a penalty, has the effect that the child does not have the same rights in the proceedings as a person over the age of 15. Some restrictions to the rights in the ECHR that has been made in the Swedish legislation, are allowed, or more that the legislation does not clearly break the rules in the ECHR. There is a right in the UNCRC which the Swedish legislation clearly breaks, the right to be presumed innocent until proven guilty. Fallet Kevin, is an example of how presumably innocent children may be found guilty of a crime they did not commit, because of poor legislation regarding rights of the child.},
 author    = {Danielsson, Hilda},
 keyword   = {folkrätt,processrätt,straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utan risk för påföljd - lagöverträdare under 15 års rättigheter i straffprocessen},
 year     = {2017},
}