Advanced

Märkbar påverkan på upphandlingsrätten - Betydelsen av överträdelser av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal ur en upphandlingsrättslig kontext

Erlandsson, Gustaf LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
One of the cornerstones of the cooperation between the states within the European Union is the common market. This cornerstone is maintained through the competition and public procurement regulation. There is however a question of how the two regulations interact with each other. There is an explicit possibility to exclude an economic operator if there is sufficient plausible indications to conclude that the economic operator has entered into agreements with other operators aimed at distorting competition. To conclude that there is an violation of competition law it must be determined that the agreement has an anti-competitive object or result.

As competition law sets higher demands on the evidence used to prove a violation then... (More)
One of the cornerstones of the cooperation between the states within the European Union is the common market. This cornerstone is maintained through the competition and public procurement regulation. There is however a question of how the two regulations interact with each other. There is an explicit possibility to exclude an economic operator if there is sufficient plausible indications to conclude that the economic operator has entered into agreements with other operators aimed at distorting competition. To conclude that there is an violation of competition law it must be determined that the agreement has an anti-competitive object or result.

As competition law sets higher demands on the evidence used to prove a violation then procurement law, the demands set out by competition law should prevail. Otherwise there is a risk that an economic operator is excluded for actions that it hasn’t’ been part of. Something that would be against the presumption of innocence.

There is also a difference when it comes to the possibility to claim responsibility from an economic operator’s representatives. According to competition law a representative can be prohibited from carrying on business, any similar possibilities doesn’t exist in the regulation of public procurement. This is a problem since the procurement regulation can be circumvented by transferring the business to a new economic operator. To seal this gap there should be an explicit possibility to claim responsibility from an economic operator’s representatives. A possibility to exclude an economic operator from the procurement process, if the operator’s representatives previously committed violations of the competition regulation, without going so far as prohibiting the representative from carrying out business.

Lastly there is one area where the procurement- and competition regulations shouldn’t effect each other. The possibility to avoid exclusion or damages. Both Both systems has possibilities to avoid sanctions by cooperating with the authorities. That an economic operator fulfils the requirements to take part on a leniency program doesn’t automatically mean that the operator should avoid exclusion from the procurement process. The assessment whether an operator should avoid sanctions or not must be determined without taking into account of how the operators actions would be judged. (Less)
Abstract (Swedish)
En av grundstenarna i samarbetet mellan staterna i EU är den gemensamma marknaden. Denna grundsten upprätthålls genom det konkurrensrättsliga och det upphandlingsrättsliga regelverket. Frågan uppkommer dock hur de två regelverken interagerar. Det finns en uttrycklig möjlighet att utesluta en leverantör ur en upphandlingsprocess om det finns sannolika indikationer på att leverantören ingått samarbeten för att snedvrida konkurrensen. För att en överträdelse av konkurrensrättens ska konstateras krävs dock att samarbetet har objektivt konkurrensbegränsande syfte eller resultat.

Då konkurrensrätten har strängare beviskrav än upphandlingsrätten bör de konkurrensrättsliga kraven ha företräde framför upphandlingsrätten. Annars finns det en risk... (More)
En av grundstenarna i samarbetet mellan staterna i EU är den gemensamma marknaden. Denna grundsten upprätthålls genom det konkurrensrättsliga och det upphandlingsrättsliga regelverket. Frågan uppkommer dock hur de två regelverken interagerar. Det finns en uttrycklig möjlighet att utesluta en leverantör ur en upphandlingsprocess om det finns sannolika indikationer på att leverantören ingått samarbeten för att snedvrida konkurrensen. För att en överträdelse av konkurrensrättens ska konstateras krävs dock att samarbetet har objektivt konkurrensbegränsande syfte eller resultat.

Då konkurrensrätten har strängare beviskrav än upphandlingsrätten bör de konkurrensrättsliga kraven ha företräde framför upphandlingsrätten. Annars finns det en risk att leverantörer utesluts från en upphandlingsprocess på grund av ett agerande som leverantören inte har gjort sig skyldig till. Något som också skulle strida mot den konkurrensrättsliga oskuldsprincipen.

Vidare finns det en skillnad mellan upphandlingsrätten och konkurrensrätten när det kommer till möjligheten att utkräva ansvar från ett företags företrädare. Då man inom konkurrensrätten kan utkräva ansvar från en företrädare genom en talan om näringsförbud, saknas motsvarande möjlighet inom upphandlingsrätten. Detta skapar ett problem då det går att kringgå upphandlingsrätten genom att överföra verksamheten till en ny juridisk person. För att täppa till denna lucka i lagstiftningen bör det införas regler om uttryckligt företrädaransvar inom upphandlingsrätten. En möjlighet att utesluta en leverantör ur upphandlingsprocessen om dess företrädare gjort sig skyldig till konkurrensrättsliga överträdelser skulle vidare medföra en möjlighet att sanktionera den konkurrensrättsliga överträdelsen utan att sanktionen blir lika långtgående som ett näringsförbud.

Avslutningsvis berör uppsatsen ett område där upphandlingsrätten och konkurrensrätten inte bör få avgörande påverkan på varandra. Detta område är möjligheten för ett företag att undgå uteslutning eller konkurrensskadeavgift. Båda regelsystemen har möjligheter att undgå sanktioner genom att bland annat samarbeta med myndigheterna. Att ett företag uppfyller kraven för att konkurrensskadeavgiften ska efterges medför dock inte automatiskt att företaget inte ska uteslutas ur en upphandlingsprocess. Bedömningen av huruvida ett företag ska undgå sanktioner eller ej måste alltså göras oberoende av hur en bedömning av det andra regelverket sett ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlandsson, Gustaf LU
supervisor
organization
alternative title
Significant impact on procurement law - Significance of infringements of the prohibition of anti-competitive agreements from a procurement law context
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law, public procurement, competition law, law, evidence, leniency, EU-rätt, Offentlig upphandling, konkurrensrätt, bevis, eftergift, företrädaransvar
language
Swedish
id
8929920
date added to LUP
2018-01-22 13:34:26
date last changed
2018-01-22 13:34:26
@misc{8929920,
 abstract   = {One of the cornerstones of the cooperation between the states within the European Union is the common market. This cornerstone is maintained through the competition and public procurement regulation. There is however a question of how the two regulations interact with each other. There is an explicit possibility to exclude an economic operator if there is sufficient plausible indications to conclude that the economic operator has entered into agreements with other operators aimed at distorting competition. To conclude that there is an violation of competition law it must be determined that the agreement has an anti-competitive object or result. 

As competition law sets higher demands on the evidence used to prove a violation then procurement law, the demands set out by competition law should prevail. Otherwise there is a risk that an economic operator is excluded for actions that it hasn’t’ been part of. Something that would be against the presumption of innocence. 

There is also a difference when it comes to the possibility to claim responsibility from an economic operator’s representatives. According to competition law a representative can be prohibited from carrying on business, any similar possibilities doesn’t exist in the regulation of public procurement. This is a problem since the procurement regulation can be circumvented by transferring the business to a new economic operator. To seal this gap there should be an explicit possibility to claim responsibility from an economic operator’s representatives. A possibility to exclude an economic operator from the procurement process, if the operator’s representatives previously committed violations of the competition regulation, without going so far as prohibiting the representative from carrying out business. 

Lastly there is one area where the procurement- and competition regulations shouldn’t effect each other. The possibility to avoid exclusion or damages. Both Both systems has possibilities to avoid sanctions by cooperating with the authorities. That an economic operator fulfils the requirements to take part on a leniency program doesn’t automatically mean that the operator should avoid exclusion from the procurement process. The assessment whether an operator should avoid sanctions or not must be determined without taking into account of how the operators actions would be judged.},
 author    = {Erlandsson, Gustaf},
 keyword   = {EU law,public procurement,competition law,law,evidence,leniency,EU-rätt,Offentlig upphandling,konkurrensrätt,bevis,eftergift,företrädaransvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Märkbar påverkan på upphandlingsrätten - Betydelsen av överträdelser av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal ur en upphandlingsrättslig kontext},
 year     = {2017},
}