Advanced

Arbetstagare och upphovsman - vilket rättsligt skydd finns?

Tuvesson, Anna LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
For an employee creating property that can be subject to copyright, two regulations apply: the intellectual property law and the employment law. In Swedish statutory law, however, it is not stated when the employer is entitled to take over the copyrights for property created by the employee. This is further complicated by the fact that the copyright law recognises the creator of the property as the owner of the copyrights, whereas the employment law states that the employer is entitled to the economic outcome of the employment. This essay is investigating Swedish law regarding this matter.

By and large, this legal field includes no regulations stating who is the owner of the copyrights. At the same time, intellectual property is... (More)
For an employee creating property that can be subject to copyright, two regulations apply: the intellectual property law and the employment law. In Swedish statutory law, however, it is not stated when the employer is entitled to take over the copyrights for property created by the employee. This is further complicated by the fact that the copyright law recognises the creator of the property as the owner of the copyrights, whereas the employment law states that the employer is entitled to the economic outcome of the employment. This essay is investigating Swedish law regarding this matter.

By and large, this legal field includes no regulations stating who is the owner of the copyrights. At the same time, intellectual property is increasing in value. Therefore, a growing interest of claiming such copyrights created within the employment, have been noticed.

Since no such legal resources can be found, the answer has to be searched for in the legal literature.

The teacher’s exemption is based on a legal tradition at Swedish universities. The exemption gives the teachers and researchers a strong right to keep the copyrights to their property, the University is therefore not granted those rights. In August 2017, however, Lund University claimed the rights to such copyrights that traditionally had been included in the teacher’s exemption. This essay is aiming to investigate what the current Swedish regulation concerning this looks like.

A strong protection for intellectual properties is depending on a clear regulation and on a clear political statement regarding what the copyright law should look like. It is therefore desirable to find new legislation suited for that political aim. (Less)
Abstract (Swedish)
Arbetstagare som presterar upphovsrättsliga verk inom ramen för en anställning omfattas av två huvudsakliga regelverk: det arbetsrättsliga och det immaterialrättsliga. Inget av regelverken innehåller uttryckliga bestämmelser för sådana verk som uppkommer under en anställning, med undantag för bestämmelsen i 40 a § URL avseende datorprogram. Vägledning får därför sökas i andra rättskällor. Avseende rätten till upphovsrätterna stadgar regelverken kontrasterande utgångspunkter. Den immaterialrättsliga utgångspunkten säger att skaparen äger rättigheterna medan den arbetsrättsliga säger att arbetsgivaren äger det ekonomiska resultatet av anställningen. I uppsatsen undersöks vad som styr upphovsrättens övergång i ett anställningsförhållande.

... (More)
Arbetstagare som presterar upphovsrättsliga verk inom ramen för en anställning omfattas av två huvudsakliga regelverk: det arbetsrättsliga och det immaterialrättsliga. Inget av regelverken innehåller uttryckliga bestämmelser för sådana verk som uppkommer under en anställning, med undantag för bestämmelsen i 40 a § URL avseende datorprogram. Vägledning får därför sökas i andra rättskällor. Avseende rätten till upphovsrätterna stadgar regelverken kontrasterande utgångspunkter. Den immaterialrättsliga utgångspunkten säger att skaparen äger rättigheterna medan den arbetsrättsliga säger att arbetsgivaren äger det ekonomiska resultatet av anställningen. I uppsatsen undersöks vad som styr upphovsrättens övergång i ett anställningsförhållande.

Samtidigt som området i princip är oreglerat växer immateriella tillgångar i värde. Det finns därför ett växande intresse av att göra anspråk på sådana tillgångar. Det har också på statligt håll visat sig finnas en vilja att förändra upphovsrätten så att immateriella tillgångar kommer samhället till del i större utsträckning än idag.

Anställda vid högskola och universitet omfattas av det så kallade lärarundantaget vilket traditionellt sett har stadgat ett starkt upphovsrättsligt skydd för upphovsmannen och arbetstagaren. Genom publicerandet av ett beslut i augusti 2017 gjorde Lunds Universitet anspråk på sådana upphovsrättsliga verk som tidigare har omfattats av lärarundantaget. I uppsatsen utreds hur gällande rätt ser ut avseende lärarundantaget.

Ett starkt skydd är beroende av en klar reglering, det är därför önskvärt att lagstiftaren klargör den politiska viljan avseende arbetstagare som också är upphovsmän, men också för arbetstagare som omfattas av lärarundantaget. Detta kan till exempel utföras genom att lagstifta om upphovsrättens övergång i ett anställningsförhållande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tuvesson, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Employee and originator- what legal protection exists?
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, immaterialrätt
language
Swedish
id
8929926
date added to LUP
2018-01-29 14:43:02
date last changed
2018-01-29 14:43:02
@misc{8929926,
 abstract   = {For an employee creating property that can be subject to copyright, two regulations apply: the intellectual property law and the employment law. In Swedish statutory law, however, it is not stated when the employer is entitled to take over the copyrights for property created by the employee. This is further complicated by the fact that the copyright law recognises the creator of the property as the owner of the copyrights, whereas the employment law states that the employer is entitled to the economic outcome of the employment. This essay is investigating Swedish law regarding this matter.

By and large, this legal field includes no regulations stating who is the owner of the copyrights. At the same time, intellectual property is increasing in value. Therefore, a growing interest of claiming such copyrights created within the employment, have been noticed. 

Since no such legal resources can be found, the answer has to be searched for in the legal literature.

The teacher’s exemption is based on a legal tradition at Swedish universities. The exemption gives the teachers and researchers a strong right to keep the copyrights to their property, the University is therefore not granted those rights. In August 2017, however, Lund University claimed the rights to such copyrights that traditionally had been included in the teacher’s exemption. This essay is aiming to investigate what the current Swedish regulation concerning this looks like. 

A strong protection for intellectual properties is depending on a clear regulation and on a clear political statement regarding what the copyright law should look like. It is therefore desirable to find new legislation suited for that political aim.},
 author    = {Tuvesson, Anna},
 keyword   = {arbetsrätt,immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetstagare och upphovsman - vilket rättsligt skydd finns?},
 year     = {2017},
}