Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medias bild av misstänkta kvinnor - med särskilt fokus på Sommarstugemordet

Sjöberg, Elin LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Media som inte utgör public service finansieras genom annonsförsäljning. Det leder till att tidningarna väljer ut sitt innehåll utifrån vad de tror säljer och det finns vissa omständigheter som ökar nyhetsvärdet i en händelse. Av de som står misstänkta för brott utgör kvinnor cirka 20 %. Den låga andelen medför att händelser med kvinnliga misstänkta blir sensationella och oförutsägbara och att händelserna får nyhetsvärde. 2016 och 2017 års nyhetsmedia uppfylldes av rättsfallet som kom att gå under namnet Sommarstugemordet. Det rörde en mans drunkning samt en knivattack på ett sovande par. Fallet innehöll flera nyhetsvärdiga faktorer så som våld och en kvinnlig misstänkt.

Kriminologisk forskning baseras på män vilket betyder att media... (More)
Media som inte utgör public service finansieras genom annonsförsäljning. Det leder till att tidningarna väljer ut sitt innehåll utifrån vad de tror säljer och det finns vissa omständigheter som ökar nyhetsvärdet i en händelse. Av de som står misstänkta för brott utgör kvinnor cirka 20 %. Den låga andelen medför att händelser med kvinnliga misstänkta blir sensationella och oförutsägbara och att händelserna får nyhetsvärde. 2016 och 2017 års nyhetsmedia uppfylldes av rättsfallet som kom att gå under namnet Sommarstugemordet. Det rörde en mans drunkning samt en knivattack på ett sovande par. Fallet innehöll flera nyhetsvärdiga faktorer så som våld och en kvinnlig misstänkt.

Kriminologisk forskning baseras på män vilket betyder att media inte har några förklaringar till varför kvinnor begår brott. Det medför att media tenderar att använda standardbeskrivningar när de rapporterar om kvinnor som misstänks för brott. Kvinnan kan bli offer eller monster, dålig mor, mytiskt monster eller beskrivas utifrån sin sexualitet. Två personer stod misstänkta för Sommarstugemordet och media kom att fokusera på kvinnan. Uppsatsen undersöker varför fallet blev uppmärksammat och genom en empirisk undersökning av SVT:s och Aftonbladets artiklar kring Sommarstugemordet innan rättegången studeras hur media beskrev den kvinnliga misstänka. (Less)
Abstract
Media that isn’t public service finance their business through selling ads. Journalists and editors therefore choose the context of their media depending on what they believe will sell and there are circumstances that increase the newsworthiness of a story. Female suspects make up about 20 % of all the people suspected of crimes. Stories involving female suspects are therefore sensational and unpredictable and these stories will always be newsworthy. During 2016 and 2017, the news media turned much of their attention towards a criminal case that got the name “Sommarstugemordet” (The cabin murder). It involved one man’s drowning and a knife attack on a sleeping couple. Sommarstugemordet contained several factors that creates newsworthiness,... (More)
Media that isn’t public service finance their business through selling ads. Journalists and editors therefore choose the context of their media depending on what they believe will sell and there are circumstances that increase the newsworthiness of a story. Female suspects make up about 20 % of all the people suspected of crimes. Stories involving female suspects are therefore sensational and unpredictable and these stories will always be newsworthy. During 2016 and 2017, the news media turned much of their attention towards a criminal case that got the name “Sommarstugemordet” (The cabin murder). It involved one man’s drowning and a knife attack on a sleeping couple. Sommarstugemordet contained several factors that creates newsworthiness, amongst others violence and a female suspect.

Criminal research is based on men and, as a result, there aren’t any explanations regarding why women commit crimes. Because of that, media tends to use standard descriptions of the woman to explain why she stands suspected of a crime. She can become monster or victim, bad wife, mythical monster or described through her sexuality. There were two suspects of Sommarstugemordet, one man and one woman, and media focused on the female. My thesis aims to explain the reasons behind the case’s huge attention in the media and I will study how the media described the female suspect through an empirical analysis of articles published by SVT and Aftonbladet before the trial. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, media, misstänkta kvinnor
language
Swedish
id
8929954
date added to LUP
2018-02-06 12:00:44
date last changed
2018-02-06 12:00:44
@misc{8929954,
 abstract   = {{Media that isn’t public service finance their business through selling ads. Journalists and editors therefore choose the context of their media depending on what they believe will sell and there are circumstances that increase the newsworthiness of a story. Female suspects make up about 20 % of all the people suspected of crimes. Stories involving female suspects are therefore sensational and unpredictable and these stories will always be newsworthy. During 2016 and 2017, the news media turned much of their attention towards a criminal case that got the name “Sommarstugemordet” (The cabin murder). It involved one man’s drowning and a knife attack on a sleeping couple. Sommarstugemordet contained several factors that creates newsworthiness, amongst others violence and a female suspect.

Criminal research is based on men and, as a result, there aren’t any explanations regarding why women commit crimes. Because of that, media tends to use standard descriptions of the woman to explain why she stands suspected of a crime. She can become monster or victim, bad wife, mythical monster or described through her sexuality. There were two suspects of Sommarstugemordet, one man and one woman, and media focused on the female. My thesis aims to explain the reasons behind the case’s huge attention in the media and I will study how the media described the female suspect through an empirical analysis of articles published by SVT and Aftonbladet before the trial.}},
 author    = {{Sjöberg, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medias bild av misstänkta kvinnor - med särskilt fokus på Sommarstugemordet}},
 year     = {{2017}},
}