Advanced

Två steg mot rättssäkerhet - Om bevisprövning i LVU-mål

Malmqvist, Anna LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Compulsory treatment of young persons has, due to its intrusive charachter, been the subject of debate for a long time. The Care of Young Person Act states the prerequisites for the state to coercive care young in need. Considering that compulsory treatment is to be seen as a serious interference with the personal integrity, it is from a legal certainty perspective of crucial importance that the court’s judgements are correct.

One of the fundamental principles of proof in the Swedish procedural code is that the assesment of evidence is free. The principle was introduced in Swedish law as a step to achieve an increased number of materially correct judgements. The principle implies that the court is not bound by any legal rules while... (More)
Compulsory treatment of young persons has, due to its intrusive charachter, been the subject of debate for a long time. The Care of Young Person Act states the prerequisites for the state to coercive care young in need. Considering that compulsory treatment is to be seen as a serious interference with the personal integrity, it is from a legal certainty perspective of crucial importance that the court’s judgements are correct.

One of the fundamental principles of proof in the Swedish procedural code is that the assesment of evidence is free. The principle was introduced in Swedish law as a step to achieve an increased number of materially correct judgements. The principle implies that the court is not bound by any legal rules while assesing the evidence. As compulsory treatment, the principle of free assesment of evidence has been the subject of debate for long. However the most comprehensive discussion has been regarding criminal cases, resulting in administrative cases being neglected.

In this paper, a judgement from the Supreme Administrative Court has been analyzed, in which clarification about the assesment of evidence within cumpulsory treatment of young persons has been made. The Supreme Administrative Court has developed what is to be seen as a two-step method to assess evidence. However the court omits several significant clarifications. Therefore it would be of interest that the court through further precedents continue to develope the method, in order to avoid ambiguities and increase a more uniform legal application. (Less)
Abstract (Swedish)
Tvångsomhändertagande av unga har på grund av dess ingripande karaktär länge varit föremål för samhällsdebatt. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga stadgar de materiella förutsättningarna för staten att tvångsvis vårda den unge. Med tanke på att ett tvångsomhändertagande in-nebär ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten är det ur ett rättssäkerhetsperspektiv av avgörande betydelse att domstolens beslut och domar är korrekta.

Att det råder fri bevisprövning i Sverige är en av bevisrättens mest grund-läggande principer och infördes i svensk rätt till syfte att öka antalet materiellt korrekta domar och därmed minska subjektiva värderingar. Innebörden av principen är att domstolen i sin prövning av åberopad... (More)
Tvångsomhändertagande av unga har på grund av dess ingripande karaktär länge varit föremål för samhällsdebatt. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga stadgar de materiella förutsättningarna för staten att tvångsvis vårda den unge. Med tanke på att ett tvångsomhändertagande in-nebär ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten är det ur ett rättssäkerhetsperspektiv av avgörande betydelse att domstolens beslut och domar är korrekta.

Att det råder fri bevisprövning i Sverige är en av bevisrättens mest grund-läggande principer och infördes i svensk rätt till syfte att öka antalet materiellt korrekta domar och därmed minska subjektiva värderingar. Innebörden av principen är att domstolen i sin prövning av åberopad bevisning inte ska vara bunden av legala regler. Likt tvångsmålen har den fria bevisprövningens princip varit aktuell för diskussion. Centralt för denna diskussion har emellertid brottmål varit, innebärande att bevisprövning i förvaltningsmål blivit eftersatt. Syftet med föreliggande uppsats är därför att ur ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka och analysera bevisprövningen i LVU-mål.

I uppsatsen har ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen särskilt analyserats, i vilken förtydligande kring bevisprövning i LVU-mål har skett. Högsta förvaltningsdomstolen har påbörjat utvecklingen av en bevisvärde-ringsmodell som på grund av ett samspel mellan två bevisteman är att betrakta som tvådelad. Domen utlämnar emellertid en del viktiga ställningsta-ganden, främst vad gäller beviskrav och utredningsskyldighet. Det vore därför av intresse att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nya prejudikat för att undvika oklarheter i domstolarnas bevisprövning och därmed öka enhet-lig rättstillämpning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmqvist, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, civil procedure
language
Swedish
id
8929995
date added to LUP
2018-02-06 11:59:54
date last changed
2018-02-06 11:59:54
@misc{8929995,
 abstract   = {Compulsory treatment of young persons has, due to its intrusive charachter, been the subject of debate for a long time. The Care of Young Person Act states the prerequisites for the state to coercive care young in need. Considering that compulsory treatment is to be seen as a serious interference with the personal integrity, it is from a legal certainty perspective of crucial importance that the court’s judgements are correct. 

One of the fundamental principles of proof in the Swedish procedural code is that the assesment of evidence is free. The principle was introduced in Swedish law as a step to achieve an increased number of materially correct judgements. The principle implies that the court is not bound by any legal rules while assesing the evidence. As compulsory treatment, the principle of free assesment of evidence has been the subject of debate for long. However the most comprehensive discussion has been regarding criminal cases, resulting in administrative cases being neglected. 

In this paper, a judgement from the Supreme Administrative Court has been analyzed, in which clarification about the assesment of evidence within cumpulsory treatment of young persons has been made. The Supreme Administrative Court has developed what is to be seen as a two-step method to assess evidence. However the court omits several significant clarifications. Therefore it would be of interest that the court through further precedents continue to develope the method, in order to avoid ambiguities and increase a more uniform legal application.},
 author    = {Malmqvist, Anna},
 keyword   = {Processrätt,civil procedure},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Två steg mot rättssäkerhet - Om bevisprövning i LVU-mål},
 year     = {2017},
}