Advanced

Med nit och ett kärleksfullt sinne - Den svenska kvinnans rätt till arbete i allmänhet och rätten att tillträda lärarinneyrket i synnerhet, ca år 1800-1860

Andersson, Emma LU (2017) LAGF03 20172
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Kvinnans rätt till arbete har inte varit självklar. Historiskt sett var idealet länge att kvinnan skulle vara en god hustru och mor som bidrog till hushål-lets funktion och barnens uppfostran. Med tiden började denna kvinnobild och situation dock förändras och vid 1800-talets mitt skedde ett flertal stora förändringar. Två av dessa var lagreformerna om kvinnlig näringsfrihet samt kvinnans rätt att arbeta som lärarinna.

Trots ökade arbetsmöjligheter genom näringsfrihetsreformen bestod kvin-nans försörjningsproblem och livet i städerna var tufft för den ogifta kvin-nan som behövde försörja sig själv. En ny möjlighet och ett steg på vägen till det bättre kom med 1858 års lagstiftning om kvinnans rätt att tillträda lärarinneyrket i rikets... (More)
Kvinnans rätt till arbete har inte varit självklar. Historiskt sett var idealet länge att kvinnan skulle vara en god hustru och mor som bidrog till hushål-lets funktion och barnens uppfostran. Med tiden började denna kvinnobild och situation dock förändras och vid 1800-talets mitt skedde ett flertal stora förändringar. Två av dessa var lagreformerna om kvinnlig näringsfrihet samt kvinnans rätt att arbeta som lärarinna.

Trots ökade arbetsmöjligheter genom näringsfrihetsreformen bestod kvin-nans försörjningsproblem och livet i städerna var tufft för den ogifta kvin-nan som behövde försörja sig själv. En ny möjlighet och ett steg på vägen till det bättre kom med 1858 års lagstiftning om kvinnans rätt att tillträda lärarinneyrket i rikets allmänna skolor. Genom denna öppnades ett nytt och betydelsefullt område på arbetsmarknaden för kvinnan vilket delvis gav uttryck för en ändrad syn hos lagstiftaren på kvinnans status. (Less)
Abstract
Women’s right to work hasn’t always been self-evident. Historically, for a long period of time, the ideal was that a woman should be a good wife and mother, who contributed to the functioning of the household and the child-ren’s upbringing. Over time, this view of the woman began to transform and in the middle of the 19th century, a number of major changes occured. Two of these were the amendments regarding female business freedom together with women’s statutory right to work as teachers in public schools.

Despite the increased job opportunities that the reform regarding female business freedom contributed to, the Swedish woman met difficulties in being able to provide for herself and the spinster living in the city had a par-ticularily... (More)
Women’s right to work hasn’t always been self-evident. Historically, for a long period of time, the ideal was that a woman should be a good wife and mother, who contributed to the functioning of the household and the child-ren’s upbringing. Over time, this view of the woman began to transform and in the middle of the 19th century, a number of major changes occured. Two of these were the amendments regarding female business freedom together with women’s statutory right to work as teachers in public schools.

Despite the increased job opportunities that the reform regarding female business freedom contributed to, the Swedish woman met difficulties in being able to provide for herself and the spinster living in the city had a par-ticularily hard time. A new opportunity, and a step in the right direction, was the legislation from year 1858 which recognized women’s right to enter the professions as teachers in Sweden’s public schools. Through this legislation, a new and significant area in the labor market opened up to the woman, which in part expressed a changed view of the legislature on the status of women. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria
language
Swedish
id
8930082
date added to LUP
2018-02-06 11:56:48
date last changed
2018-02-06 11:56:48
@misc{8930082,
 abstract   = {Women’s right to work hasn’t always been self-evident. Historically, for a long period of time, the ideal was that a woman should be a good wife and mother, who contributed to the functioning of the household and the child-ren’s upbringing. Over time, this view of the woman began to transform and in the middle of the 19th century, a number of major changes occured. Two of these were the amendments regarding female business freedom together with women’s statutory right to work as teachers in public schools.

Despite the increased job opportunities that the reform regarding female business freedom contributed to, the Swedish woman met difficulties in being able to provide for herself and the spinster living in the city had a par-ticularily hard time. A new opportunity, and a step in the right direction, was the legislation from year 1858 which recognized women’s right to enter the professions as teachers in Sweden’s public schools. Through this legislation, a new and significant area in the labor market opened up to the woman, which in part expressed a changed view of the legislature on the status of women.},
 author    = {Andersson, Emma},
 keyword   = {rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med nit och ett kärleksfullt sinne - Den svenska kvinnans rätt till arbete i allmänhet och rätten att tillträda lärarinneyrket i synnerhet, ca år 1800-1860},
 year     = {2017},
}