Advanced

The reasonable investor test - Väsentlig prisinverkan och Artikel 7(4) Marknadsmissbruksförordningen

Bengtsson, Jack LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utgår från begreppet insiderinformation och undersöker bedömningsgrunden avseende en förnuftig investerare som framställs i Art. 7(4) Marknadsmissbruksförordningen. Uppsatsen syftar dels till att undersöka vilken innebörd bedömningsgrunden har i svensk rätt, dels till att undersöka något om vilka rättsekonomiska konsekvenser denna innebörd kan tänkas leda till.

Begreppet har analyserats utifrån både ett svenskt och ett europeiskt perspektiv. Därutöver presenteras en internationell utblick. Trots det faktum att vägledning för tolkning av bedömningsgrunden finns och enligt min uppfattning både kan och bör tillämpas är det primära medtaget från den rättsliga analysen att rättsläget måste anses vara fortsatt oklart i en rad... (More)
Uppsatsen utgår från begreppet insiderinformation och undersöker bedömningsgrunden avseende en förnuftig investerare som framställs i Art. 7(4) Marknadsmissbruksförordningen. Uppsatsen syftar dels till att undersöka vilken innebörd bedömningsgrunden har i svensk rätt, dels till att undersöka något om vilka rättsekonomiska konsekvenser denna innebörd kan tänkas leda till.

Begreppet har analyserats utifrån både ett svenskt och ett europeiskt perspektiv. Därutöver presenteras en internationell utblick. Trots det faktum att vägledning för tolkning av bedömningsgrunden finns och enligt min uppfattning både kan och bör tillämpas är det primära medtaget från den rättsliga analysen att rättsläget måste anses vara fortsatt oklart i en rad avseenden.

Det osäkra rättsläget leder till att intressenter tvingas agera under osäkerhet. I uppsatsen beaktas osäkerheten utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. I den rättsekonomiska analys som presenteras framförs att osäkerheten leder till en mindre likvid kapitalmarknad. Effekten av rättsläget är motsatt den effekt lagstiftaren önskat. (Less)
Abstract
In this thesis, the concept of insider trading in general and the reasonable investor test in particular, as stated in Article 7(4) of the Market Abuse Regulation, is examined. The purpose is partly to investigate the meaning of the reasonable investor test under Swedish law, partly to investigate which economic consequences the meaning may lead towards to.

The concept of insider trading and the reasonable investor test has been studied and analysed from both a Swedish and a European point of view. Thereupon, an international perspective has been added. Despite the fact that some guidance to interpretation of the concept and test can be applied, the primarily conclusion of the legal analysis is that the legal position is uncertain in a... (More)
In this thesis, the concept of insider trading in general and the reasonable investor test in particular, as stated in Article 7(4) of the Market Abuse Regulation, is examined. The purpose is partly to investigate the meaning of the reasonable investor test under Swedish law, partly to investigate which economic consequences the meaning may lead towards to.

The concept of insider trading and the reasonable investor test has been studied and analysed from both a Swedish and a European point of view. Thereupon, an international perspective has been added. Despite the fact that some guidance to interpretation of the concept and test can be applied, the primarily conclusion of the legal analysis is that the legal position is uncertain in a variety of aspects.

The uncertain legal position leads to uncertainty for concerned parties. In this thesis, this uncertainty is studied and examined from an economic perspective. In the economic analysis it is stated that the uncertainty will lead to a less liquid capital market. The effect of the legal situation is therefor the opposite of the one the legislator desired. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Jack LU
supervisor
organization
alternative title
The reasonable investor test - Significant effect on prices and Article 7(4) of the Market Abuse Regulation
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Aktiemarknadsrätt, marknadsmissbruk, rättsekonomi
language
Swedish
id
8930086
date added to LUP
2018-01-22 13:36:38
date last changed
2018-01-22 13:36:38
@misc{8930086,
 abstract   = {In this thesis, the concept of insider trading in general and the reasonable investor test in particular, as stated in Article 7(4) of the Market Abuse Regulation, is examined. The purpose is partly to investigate the meaning of the reasonable investor test under Swedish law, partly to investigate which economic consequences the meaning may lead towards to. 

The concept of insider trading and the reasonable investor test has been studied and analysed from both a Swedish and a European point of view. Thereupon, an international perspective has been added. Despite the fact that some guidance to interpretation of the concept and test can be applied, the primarily conclusion of the legal analysis is that the legal position is uncertain in a variety of aspects. 

The uncertain legal position leads to uncertainty for concerned parties. In this thesis, this uncertainty is studied and examined from an economic perspective. In the economic analysis it is stated that the uncertainty will lead to a less liquid capital market. The effect of the legal situation is therefor the opposite of the one the legislator desired.},
 author    = {Bengtsson, Jack},
 keyword   = {Aktiemarknadsrätt,marknadsmissbruk,rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The reasonable investor test - Väsentlig prisinverkan och Artikel 7(4) Marknadsmissbruksförordningen},
 year     = {2017},
}