Advanced

Responsibility to Protect - En utveckling förenlig med den internationella rätten eller bara ett fint begrepp på pappret?

Svensson Due, Julia LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of this bachelor thesis is to discuss whether the Responsibility to Protect doctrine is considered a new legal obligation and an investigation will be made to see how this relatively new concept relates to already established international law in the form of sovereignty. This principle, which means that states are seen as sovereign actors, is one of the most important principles of international law which means that all recently acceded international law has to relate to the sovereignty of states. The first discussion to take place in this paper is the one about R2Ps relationship versus sovereignty. This ultimately results in two opposing interests, both of which are important to international law. Due to the lack of clear... (More)
The purpose of this bachelor thesis is to discuss whether the Responsibility to Protect doctrine is considered a new legal obligation and an investigation will be made to see how this relatively new concept relates to already established international law in the form of sovereignty. This principle, which means that states are seen as sovereign actors, is one of the most important principles of international law which means that all recently acceded international law has to relate to the sovereignty of states. The first discussion to take place in this paper is the one about R2Ps relationship versus sovereignty. This ultimately results in two opposing interests, both of which are important to international law. Due to the lack of clear guidelines regarding the application of R2P and when it can be considered justified to intervene with military means in the territory of another state, it is still the current system of sovereign states that is the stronger argument above the R2P doctrine.

The second issue in this paper is whether R2P is to be regarded as a new legal obligation under international law. Article 38 of the International Court of Justice regulates the sources of international law, which consists of international agreements, international custom and general legal principles. The R2P doctrine has not yet reached such an impact that it can be regarded as a legal obligation for any actors and this is largely due to the fact that the assumed doctrine has not reached its purpose to prevent serious violations of human rights. Today we can see examples of this, not at least in Syria. Overall, the doctrine could have a bright future if development takes place through a united global community, but as it seems today, it is not possible to talk about any legal obligation regarding the Responsibility to Protect. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att diskutera huruvida doktrinen Responsibility to Protect är att anse som en ny rättslig förpliktelse och en undersökning kommer göras för att se hur detta relativt nya begrepp förhåller sig till redan etablerad folkrätt i form av suveränitetsprincipen. Denna princip, som gör att stater ska ses som suveräna aktörer, är en av den internationella rättens viktigaste principer vilket gör att i princip all senare tillkommen internationell rätt har att förhålla sig till staters suveränitet. I arbetet tas först diskussionen vad gäller R2P:s förhållande till suveräniteten upp vilket till slut i den senare analysen resulterar i att det är två motstående intressen som båda är viktiga för den internationella rätten. På... (More)
Syftet med denna uppsats är att diskutera huruvida doktrinen Responsibility to Protect är att anse som en ny rättslig förpliktelse och en undersökning kommer göras för att se hur detta relativt nya begrepp förhåller sig till redan etablerad folkrätt i form av suveränitetsprincipen. Denna princip, som gör att stater ska ses som suveräna aktörer, är en av den internationella rättens viktigaste principer vilket gör att i princip all senare tillkommen internationell rätt har att förhålla sig till staters suveränitet. I arbetet tas först diskussionen vad gäller R2P:s förhållande till suveräniteten upp vilket till slut i den senare analysen resulterar i att det är två motstående intressen som båda är viktiga för den internationella rätten. På grund av avsaknad av klara riktlinjer vad gäller tillämpning av R2P och när det kan anses rättfärdigat att intervenera med militära medel på annan stats territorium så är det dock fortfarande det rådande systemet med suveräna stater som står starkare än doktrinen om ett ansvar att skydda.

Den andra frågeställningen i detta arbete är hur och om R2P är att anse som en ny rättslig förpliktelse inom den internationella rätten. Artikel 38 i den internationella domstolens stadga reglerar folkrättens källor och dessa består av internationella överenskommelser, internationell sedvanerätt och allmänna rättsgrundsatser. Doktrinen om R2P har ännu inte uppnått något sådant genomslag att det kan anses utgöra någon rättslig förpliktelse för någon aktör och detta beror till stor del på att den antagna doktrinen inte har nått sitt syfte som varit att förhindra grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi ser idag exempel på detta inte minst i Syrien. Sammantaget blir att doktrinen skulle kunna ha en ljus framtid om utvecklingsarbete sker genom ett enat världssamfund, men som det ser ut idag går det inte att prata om någon rättslig förpliktelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson Due, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, humanitära interventioner, responsibility to protect, suveränitetsprincipen
language
Swedish
id
8930106
date added to LUP
2018-02-06 11:56:29
date last changed
2018-02-06 11:56:29
@misc{8930106,
 abstract   = {The purpose of this bachelor thesis is to discuss whether the Responsibility to Protect doctrine is considered a new legal obligation and an investigation will be made to see how this relatively new concept relates to already established international law in the form of sovereignty. This principle, which means that states are seen as sovereign actors, is one of the most important principles of international law which means that all recently acceded international law has to relate to the sovereignty of states. The first discussion to take place in this paper is the one about R2Ps relationship versus sovereignty. This ultimately results in two opposing interests, both of which are important to international law. Due to the lack of clear guidelines regarding the application of R2P and when it can be considered justified to intervene with military means in the territory of another state, it is still the current system of sovereign states that is the stronger argument above the R2P doctrine. 

The second issue in this paper is whether R2P is to be regarded as a new legal obligation under international law. Article 38 of the International Court of Justice regulates the sources of international law, which consists of international agreements, international custom and general legal principles. The R2P doctrine has not yet reached such an impact that it can be regarded as a legal obligation for any actors and this is largely due to the fact that the assumed doctrine has not reached its purpose to prevent serious violations of human rights. Today we can see examples of this, not at least in Syria. Overall, the doctrine could have a bright future if development takes place through a united global community, but as it seems today, it is not possible to talk about any legal obligation regarding the Responsibility to Protect.},
 author    = {Svensson Due, Julia},
 keyword   = {folkrätt,humanitära interventioner,responsibility to protect,suveränitetsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Responsibility to Protect - En utveckling förenlig med den internationella rätten eller bara ett fint begrepp på pappret?},
 year     = {2017},
}