Advanced

Är det en mänsklig rättighet att tigga?

Baumann, Clara LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det utbredda tiggeriet i Europa öppnar upp för många frågor. I Sverige är regleringarna kring tiggeri relativt oklara. Efter min tolkning av gällande rätt visas att tiggeriet inte är förbjudet och inte heller tillståndspliktigt enligt ordningslagen. Dock finns det vissa möjligheter att genom lokala ordningsföreskrifter belägga det aktiva tiggeriet med tillståndsplikt med hänsyn till att det stör den allmänna ordningen. Att förbjuda det passiva tiggeriet synes inte vara möjligt enligt dessa bestämmelser då det inte stör den allmänna ordningen. En fråga är om mänskliga rättigheter skulle hindra ett potentiellt tiggeriförbud, och svaret på denna är enligt mig förmodligen nej. Trots att yttrandefriheten i andra länder, såsom i USA, är... (More)
Det utbredda tiggeriet i Europa öppnar upp för många frågor. I Sverige är regleringarna kring tiggeri relativt oklara. Efter min tolkning av gällande rätt visas att tiggeriet inte är förbjudet och inte heller tillståndspliktigt enligt ordningslagen. Dock finns det vissa möjligheter att genom lokala ordningsföreskrifter belägga det aktiva tiggeriet med tillståndsplikt med hänsyn till att det stör den allmänna ordningen. Att förbjuda det passiva tiggeriet synes inte vara möjligt enligt dessa bestämmelser då det inte stör den allmänna ordningen. En fråga är om mänskliga rättigheter skulle hindra ett potentiellt tiggeriförbud, och svaret på denna är enligt mig förmodligen nej. Trots att yttrandefriheten i andra länder, såsom i USA, är långtgående och enligt rättsfall verkar täcka visst tiggeri är min slutsats att samma tolkning inte kan göras i Sverige. Att passivt förmedla ett budskap om utsatthet till samhället tordes omfattas av yttrandefriheten men inte en förfrågan om allmosor. Det är enligt många undersökningar visat att majoriteten av de som tigger är från Bulgarien och Rumänien, men det är enligt min mening inte fråga om en indirekt diskriminering vid ett tiggeriförbud då ingen grupp skulle gynnas av att bestämmelsen i huvudsak skulle drabba rumäner och bulgarer. Inte heller rätten till en tillfredsställande levnadsstandard torde förhindra ett tiggeriförbud då denna rättighet bör begränsas till personer med en koppling till staten. Trots att det kan finnas skäl mot att förbjuda tiggeri i Sverige förefaller mänskliga rättigheter inte vara ett av dem. (Less)
Abstract
The widespread panhandling taking place in Europe opens for many questions. In Sweden, the regulations regarding panhandling is diffuse. According to my interpretation panhandling is not forbidden nor a subject to permission under ordningslagen. However, there are some possibilities to prohibit the active panhandling through local regulations with the means that it disturbs the public order. Prohibiting passive panhandling does not seem to be possible since it does not disturb the public order. One can question if human rights would prevent a potential panhandling ban and according to me the answer is no. Although freedom of speech in other countries, such as the United States, is broad and, according to court verdicts, seems to cover... (More)
The widespread panhandling taking place in Europe opens for many questions. In Sweden, the regulations regarding panhandling is diffuse. According to my interpretation panhandling is not forbidden nor a subject to permission under ordningslagen. However, there are some possibilities to prohibit the active panhandling through local regulations with the means that it disturbs the public order. Prohibiting passive panhandling does not seem to be possible since it does not disturb the public order. One can question if human rights would prevent a potential panhandling ban and according to me the answer is no. Although freedom of speech in other countries, such as the United States, is broad and, according to court verdicts, seems to cover certain panhandling, I conclude that the same interpretation is not possible in Sweden. To passively communicate a message of vulnerability to the society is perceived to be covered by freedom of speech, but soliciting of alms is not. According to several studies, the majority of the panhandlers in Sweden are from Bulgaria and Romania and you could question if this can cause indirect discrimination. In my opinion, it would not since no other group would benefit from the fact that the rule to the greatest extent would affect Romanians and Bulgarians. Nor does the right to an adequate standard of living gained by panhandling seem to prevent a panhandling ban, as this right should be limited to persons with a connection to the state. Although there may be grounds for not prohibiting panhandling in Sweden, human rights do not appear to be one of them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Baumann, Clara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, allmän rättslära, straffrätt, penninginsamling, tiggeri, mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
8930136
date added to LUP
2018-02-06 11:55:33
date last changed
2019-08-01 03:45:54
@misc{8930136,
 abstract   = {The widespread panhandling taking place in Europe opens for many questions. In Sweden, the regulations regarding panhandling is diffuse. According to my interpretation panhandling is not forbidden nor a subject to permission under ordningslagen. However, there are some possibilities to prohibit the active panhandling through local regulations with the means that it disturbs the public order. Prohibiting passive panhandling does not seem to be possible since it does not disturb the public order. One can question if human rights would prevent a potential panhandling ban and according to me the answer is no. Although freedom of speech in other countries, such as the United States, is broad and, according to court verdicts, seems to cover certain panhandling, I conclude that the same interpretation is not possible in Sweden. To passively communicate a message of vulnerability to the society is perceived to be covered by freedom of speech, but soliciting of alms is not. According to several studies, the majority of the panhandlers in Sweden are from Bulgaria and Romania and you could question if this can cause indirect discrimination. In my opinion, it would not since no other group would benefit from the fact that the rule to the greatest extent would affect Romanians and Bulgarians. Nor does the right to an adequate standard of living gained by panhandling seem to prevent a panhandling ban, as this right should be limited to persons with a connection to the state. Although there may be grounds for not prohibiting panhandling in Sweden, human rights do not appear to be one of them.},
 author    = {Baumann, Clara},
 keyword   = {Folkrätt,allmän rättslära,straffrätt,penninginsamling,tiggeri,mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det en mänsklig rättighet att tigga?},
 year     = {2017},
}